แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
111609/12/2014นิทานล้านบรรทัดประภาส ชลศรานนท์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัยรส ป17น พร้อมให้บริการ
111504/12/2014คำพิพากษาชาติ กอบจิตติปฐพี จันทร์แก้วน ช24ค พร้อมให้บริการ
111404/12/2014พระอภัยมณีฉบับร้อยแก้วสุนทรภู่ปฐพี จันทร์แก้ว895.911 ส45พ พร้อมให้บริการ
111304/12/2014Food Microbiology: Fundamentals and FrontiersMichael P.Doyle and Robert L. Buchananอัจฉรา เพิ่ม664.001579 Fo 2013 พร้อมให้บริการ
111228/11/2014A Brief Guide to Writing from Readings Stephen Wilhoitณัฏฐิกา บุญรัศมี808.0427 Wi-B 2012 พร้อมให้บริการ
111126/11/2014แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศา นายปารย์พิรัชย์ จันเทศ306 น77 2553 พร้อมให้บริการ
111026/11/2014Euro ล่มสลาย : เปิดโปงเบื้องลึกของวิกฤติยูโรโซน เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนหลายล้านชีวิตทั่วโลกผู้เขียน Gavin Hewitt (การ์วิน เฮวิท ผู้แปล รติพร-ชัยปิยะพร) นายปารย์พิรัชย์ จันเทศ332.494 ฮ57ย พร้อมให้บริการ
110926/11/2014เขียนหญิง : อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์ ธเนศ วงศ์ยานนาวนายปารย์พิรัชย์ จันเทศ155.34 ธ15ข 2557 พร้อมให้บริการ
110826/11/2014เพศ :จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะธเนศ วงศ์ยานนาวนายปารย์พิรัชย์ จันเทศ155.34 ธ15พ 2556 พร้อมให้บริการ
110718/11/2014นิทานล้านบรรทัด 3ประภาส ชลศรานนท์ฮาฟีอี สุหลงรส ป17น พร้อมให้บริการ
110618/11/2014ดินแดนแสนดอกไม้ทรงกลด บางยี่ขันฮาฟีอี สุหลง089.95911 ท17ด พร้อมให้บริการ
110518/11/2014ความฝันที่มั่นสุดท้ายนิ้วกลมฮาฟีอี สุหลงรส น37ค พร้อมให้บริการ
110418/11/2014Headนิ้วกลมฮาฟีอี สุหลงป น37พ 2557 พร้อมให้บริการ
110318/11/2014กลางฝูงแพะหลังหักอุมมีสาลาม อุมาร สันติพล ยวงใยรส อ46ก พร้อมให้บริการ
110214/11/2014ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบเรฟ เอสควิทปารย์พิรัชย์ จันเทศ371.102 อ58ค พร้อมให้บริการ
110112/11/2014ระบบบัญชีโสภิดา หนูอุไร657 ว37ร 2553 พร้อมให้บริการ
110012/11/2014อาเซียนอัมรี หะยีดอเลาะVDO พร้อมให้บริการ
109808/11/2014การพัฒนาโมเดลสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย UML 2.0ธีรวัฒน์ ประกอบผล, สุนทริน วงศ์ศิริกุลนลินี อินทมะโน005.117 ธ317ก พร้อมให้บริการ
109708/11/2014การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์นลินี อินทมะโน005.757 อ118ก 2557 พร้อมให้บริการ
109608/11/2014ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูลชนวัฒน์ ศรีสอ้านนลินี อินทมะโน005.74 ช53ฐ 2557 พร้อมให้บริการ
109506/11/2014Introduction to Data MiningPang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumarจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ006.312 Ta-I 2014 พร้อมให้บริการ
109429/10/2014Gender in the MediaNiall Richardson, Sadie Wearingศุภรวินท์ สมหมาย305.3 Ri-G 2014 พร้อมให้บริการ
109321/10/2014Cellular Solids: Structure and PropertiesLorna J. Gibson, …พลพัฒน์ รวมเจริญ620.11 Gi-C 1997 พร้อมให้บริการ
109221/10/2014Polymers: Chemistry and Physics of Modern MaterialsCovvie, J. M. C., …พลพัฒน์ รวมเจริญ547.84 Co-P 2007 พร้อมให้บริการ
109121/10/2014Photosynthesis in the Marine EnvironmentSven Beerพงศ์ธร จันทรัตน์581.76 Be-P 2014 พร้อมให้บริการ
109021/10/2014Algae: Anatomy, Biochemistry, and BiotechnologyBarsanti, Lauraพงศ์ธร จันทรัตน์579.8 Ba-A 2014 พร้อมให้บริการ
108919/10/2014Handbook of Postharvest Technology: Cereals, Fruits, Vegetables, Tea, and SpicesAmalendu Chakraverty, Arun S. Mujumdar, Hosahalli S. Ramaswamyอิทธิพร แก้วเพ็ง631.56 Ha พร้อมให้บริการ
108807/10/2014การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารรศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่งอิทธิพร แก้วเพ็ง664.07 ว17ก พร้อมให้บริการ
108707/10/2014Food Processing Technology: Principles and PracticeP J Fellowsอิทธิพร แก้วเพ็ง664 Fe-F 2009 พร้อมให้บริการ
108601/10/2014หัดวาดการ์ตูนน่ารัก Q-STYLEเฟยเล่อเหนี่ยว / China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd.พิชชาภรณ์ ชูคง741.5 ฟ56ภ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป