แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
108501/10/2014ปากกาลูกลื่นพาสนุกเฟยเล่อเหนี่ยว / China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd.พิชชาภรณ์ ชูคง741.5 ฟ56ป พร้อมให้บริการ
108401/10/2014ภาพน่ารัก Q-Style วาดง่ายด้วยปากกาด้ามเดียวเฟยเล่อเหนี่ยว / China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd.พิชชาภรณ์ ชูคง741.5 ฟ56ภ พร้อมให้บริการ
108301/10/20141,000 ภาพวาดสุดน่ารัก ด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสันAmily / Creativity and Beyond! Ballpoint Pen Illustrationพิชชาภรณ์ ชูคง741 อ56ห พร้อมให้บริการ
107706/09/2014นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 3 ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ (เล่ม 1-4)มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สุจินต์ หลงขาว895.9103 ท56น พร้อมให้บริการ
107606/09/2014เรียงร้อยถ้อยวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์คัดสรรสาขาวรรณกรรมและภาพยนตร์ตรีศิลป์ บุญขจรสุจินต์ หลงขาว อยู่ระหว่างพิจารณา
107526/08/2014FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY Wiley India Editorial Teamพิกุล สมจิตต์ อยู่ระหว่างพิจารณา
107426/08/2014Fundamentals of Information Technology (Second Edition)Alexis Leon & Mathews Leon, Leon Vikasพิกุล สมจิตต์658.0546 Ma-F พร้อมให้บริการ
107219/08/2014Rubber Molding Process Troubleshooting ChartsVan T Walworth วัชรินทร์ สายน้ำใส พร้อมให้บริการ
107119/08/2014Rubber Molding PrinciplesVan Walworthวัชรินทร์ สายน้ำใส678.2 Va-R พร้อมให้บริการ
107019/08/2014Cost Reduction in Rubber ProcessingHans-Joachim Grafวัชรินทร์ สายน้ำใส678.2 Co พร้อมให้บริการ
106915/08/2014พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยราชบัณฑิตยสถานสุจินต์ หลงขาว895.9103 ร22พ พร้อมให้บริการ
106815/08/2014วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้นดวงมน จิตร์จำนงค์สุจินต์ หลงขาว895.9109 ด17ว พร้อมให้บริการ
106609/07/2014Research in early childhoodNolanสุธัญญา ฐิโตปการ372.21072 No-R 2013 พร้อมให้บริการ
106509/07/2014Today's youth, tomorrow's leaders : How parents and educators can influence and guide the learning processGuhaสุธัญญา ฐิโตปการ305.231 Gu-T 2014 พร้อมให้บริการ
106409/07/2014Week by week : Plans for documenting children's developmentNilsenสุธัญญา ฐิโตปการ370.15 Ni-W 2014 พร้อมให้บริการ
106309/07/2014Worid class initiatives and practices in early education : Moving forward in a global ageSwiniarskiสุธัญญา ฐิโตปการ372.21 Sw-W 2014 พร้อมให้บริการ
106209/07/2014The philosophical childLoneสุธัญญา ฐิโตปการ108.3 Lo-P 2012 พร้อมให้บริการ
106109/07/2014Play, learning and the early childhood curriculumWoodสุธัญญา ฐิโตปการ372.21 Wo-P 2013 พร้อมให้บริการ
106009/07/2014Making grateful kids : The science of building characterFrohสุธัญญา ฐิโตปการ649.7 Fr-M 2014 พร้อมให้บริการ
105909/07/2014Developmentally appropriate curriculum in actionKostelnikสุธัญญา ฐิโตปการ372.21 De 2014 พร้อมให้บริการ
105809/07/2014Early education curriculum : A Child's connection to the worldJackmanสุธัญญา ฐิโตปการ372.21 Ja-E 2015 พร้อมให้บริการ
105709/07/2014Art and creative development for yong childrenFoxสุธัญญา ฐิโตปการ372.5044 Fo-A 2015 พร้อมให้บริการ
105609/07/2014Making preschool inclusion work : Strategies for supporting children, teachers, and programsKleinสุธัญญา ฐิโตปการ371.9 Ri-M 2014 พร้อมให้บริการ
105509/07/2014Handbook of personality and healthVollrathสุธัญญา ฐิโตปการ362.19689 Ha 2006 พร้อมให้บริการ
105409/07/2014The psychology of personality : Viewpoints, research, and appilcationCarducciสุธัญญา ฐิโตปการ155.2 Ca-P 2009 พร้อมให้บริการ
105309/07/2014Theories of personalitySchultz สุธัญญา ฐิโตปการ155.2 Sc-T 2013 พร้อมให้บริการ
105209/07/2014Psychology applied to teachingSnowman สุธัญญา ฐิโตปการ370.15 Sn-P 2012 พร้อมให้บริการ
105109/07/2014Everry book is a social studies book Librescoปิยกุล บุญญาศรีรัตน์372.83044 Li-E 2011 พร้อมให้บริการ
105009/07/2014The Green Library PlannerMary M. Carrปิยกุล บุญญาศรีรัตน์002.3 Ca-G 2013 พร้อมให้บริการ
104809/07/2014Make Room for TeensMichael Garrett Farrellyปิยกุล บุญญาศรีรัตน์027.6260973 Fa-M 2011 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป