แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
104709/07/2014Time and Project Management Strategies for LibrariansCarol Smallwoodปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ ไม่พิจารณา
104609/07/2014Advances in Library Administration and OrganizationDelmus E. Williamsปิยกุล บุญญาศรีรัตน์025.1 Wi-A 2010 พร้อมให้บริการ
104509/07/2014Information Literacy and Information Skills InstructionThomas, Nancy Pickeringปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ ไม่พิจารณา
104409/07/2014Transforming Libraries, Building CommunitiesJulie Biando Edwardsปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ ไม่พิจารณา
104309/07/2014Customer Service in LibrariesCharles Harmonปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ ไม่พิจารณา
104209/07/2014Mobile Library ServicesCharles Harmonปิยกุล บุญญาศรีรัตน์025.0422 Mo 2013 พร้อมให้บริการ
104109/07/2014Using Social Media in LibrariesCharles Harmonปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ ไม่พิจารณา
104009/07/2014E-Learning in LibrariesCharles Harmonปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ ไม่พิจารณา
103909/07/2014Open Access and Digital LibrariesLynne M. Rudasillปิยกุล บุญญาศรีรัตน์026.3 Op 2013 พร้อมให้บริการ
103809/07/2014Marketing Library and Information ServicesDinesh K. Guptaปิยกุล บุญญาศรีรัตน์021.7 Ma 2013 พร้อมให้บริการ
103709/07/2014Marketing Libraries in a Web 2.0 WorldDinesh Guptaปิยกุล บุญญาศรีรัตน์025.4 Ma 2011 พร้อมให้บริการ
103609/07/2014Designing Library Space for ChildrenIngrid Bonปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ ไม่พิจารณา
103509/07/2014Positive psychology and appreciative inquiry in higher Matherยุพดี ธรรมชาติ อยู่ระหว่างพิจารณา
103409/07/2014Guiding children's social development and learningKostelinikยุพดี ธรรมชาติ155.4 Ko-G พร้อมให้บริการ
103309/07/2014Developing & managing your school guidance & counseling programsGybersยุพดี ธรรมชาติ371.4220973 Gy-D 2012 พร้อมให้บริการ
103209/07/2014101 Principles for positive guidance with young children :Creating responsive teachersKersey ยุพดี ธรรมชาติ372.21 Ke-O 2013 พร้อมให้บริการ
103109/07/2014A Guidance approach for the encouraging classroomGartrellยุพดี ธรรมชาติ371.40973 Ga-G 2014 พร้อมให้บริการ
103009/07/2014Theory and practice of curriculum studiesLawtonอัจฉรา ธรรมชาติ375.001 Th 2014 พร้อมให้บริการ
102909/07/2014The learner-centered curriculm : Design and implementaionCullenอัจฉรา ธรรมชาติ378.199 Cu-L 2012 พร้อมให้บริการ
102809/07/2014Learning and teaching : Research-based methodsEggenอัจฉรา ธรรมชาติ371.102 Ka-L พร้อมให้บริการ
102709/07/2014Handbook of research on learning and instructionMayerอัจฉรา ธรรมชาติ370.1523 Ha 2011 พร้อมให้บริการ
102609/07/2014Developing the curriculumOlivaอัจฉรา ธรรมชาติ375.0010973 Ol-D 2013 พร้อมให้บริการ
102509/07/2014Curriculum : Foundations, principles, and lssuesOrnsteinอัจฉรา ธรรมชาติ375.0010973 Or-C 2013 พร้อมให้บริการ
102409/07/2014An introduction to the theories of learningOlsonอัจฉรา ธรรมชาติ370.1523 Ol-I 2013 พร้อมให้บริการ
102309/07/2014Srevant LeaderBlanchard ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์262.1 Bl-S 2003 พร้อมให้บริการ
102209/07/2014Servant leadership :A journey into the nature of legitimate power and greatnessGreenleafปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์303.34 Gr-S 2002 พร้อมให้บริการ
102109/07/2014Classroom instruction that works : Research-based strategies for increasing student achievementDeanปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์371.102 Cl 2012 พร้อมให้บริการ
102009/07/2014Handbook of professional development in education : Successful models and practices, prek-12Martinปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์370.711 Ha 2014 พร้อมให้บริการ
101909/07/2014Transformative leadership in education : equitable change in an uncertain and complex worldShieldsปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์371.207 Sh-T 2013 พร้อมให้บริการ
101809/07/2014Leading educational change : Global issues, challenges, and lessons on whole-system reformMaloneปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์370.1 Le 2013 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป