แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
101709/07/2014Leadership learning for the futureScalaปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์352.39 Le 2014 พร้อมให้บริการ
101609/07/2014The principal's handbook for leading inclusive schoolsCaustonปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์371.9046 Ca-P 2014 พร้อมให้บริการ
101509/07/2014ACSM's sports medicine : A Comprehensive review Connorนกุล โสตถิพันธุ์617.1 Ac 2013 พร้อมให้บริการ
101409/07/2014weight training for running the ultimate guidePriceนกุล โสตถิพันธุ์796.42 Pr-W 2012 พร้อมให้บริการ
101309/07/2014The Oxford handbook of sport and performanceMurphyนกุล โสตถิพันธุ์617.1 Mu 2012 พร้อมให้บริการ
101209/07/2014Sports nutrition for endurance athletesRyanนกุล โสตถิพันธุ์613.2 Ry-S 2012 พร้อมให้บริการ
101109/07/2014Routled handbook of sport coachingpotracนกุล โสตถิพันธุ์796.07 Po-P 2013 พร้อมให้บริการ
101009/07/2014Human anatomy & physiologyMariebนกุล โสตถิพันธุ์612 Ma-H 2013 พร้อมให้บริการ
100909/07/2014Essentials of athletic injury managementPrenticeนกุล โสตถิพันธุ์617.1 Pr-E 2008 พร้อมให้บริการ
100809/07/2014Basic biomechanics of the musculoskeletal systemNordinนกุล โสตถิพันธุ์612.76 Ba 2012 พร้อมให้บริการ
100709/07/2014Athletic training and sports medicine : an integrated approachStarkeyนกุล โสตถิพันธุ์617.1 At 2013 พร้อมให้บริการ
100609/07/2014Walking Bass Lines for Jazz GuitarStephan Badreauชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Ba-W 2005 พร้อมให้บริการ
100509/07/2014Training the EarArmen Donelianชรินทร์ อินทะสุวรรณ์7810424 Do-T 1992 พร้อมให้บริการ
100409/07/2014Serious Jazz Practice BookBarry Finnertyชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Fi-S 2006 พร้อมให้บริการ
100309/07/2014Practical Jazz GuitaristMark Whiteชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87 Wh-P 2012 พร้อมให้บริการ
100209/07/2014Playing the Changes:Bass: A Linear Approach to ImprovisingDel Neroชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Ne-P 2006 พร้อมให้บริการ
100109/07/2014Melodic Improvising for GuitarSaundersชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Sa-M 2009 พร้อมให้บริการ
100009/07/2014Maiden Voyage Jazz Drums Play-A-Long: Styles & AnalysisSteve Davisชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Da-M 1992 พร้อมให้บริการ
99909/07/2014Jazz Piano and Harmony Fundamental Guideชรินทร์ อินทะสุวรรณ์786.3 Fe-J 2011 พร้อมให้บริการ
99809/07/2014Jazz Guitar StructuresAndrew Greenชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87 Gr-J 2002 พร้อมให้บริการ
99709/07/2014Jamey Aebersold's Jazz Ear TrainingJamey Aebersoldชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Ae-J 1989 พร้อมให้บริการ
99509/07/2014Easy Jazz Guitarชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Di-A 2011 พร้อมให้บริการ
99409/07/2014Ear Training Vol.1 - Jazz - Rock - PopBuschชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ ไม่พิจารณา
99309/07/2014Concepts for Bass SoloingChuck Sherชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Sh-C 1993 พร้อมให้บริการ
99209/07/2014Brazilian Guitar BookNelson Fariaชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.613 Fa-B 1995 พร้อมให้บริการ
99109/07/2014Art of Comping-Jim McNeely. For Piano McNeelyชรินทร์ อินทะสุวรรณ์788.865 Mc-A 1993 พร้อมให้บริการ
99009/07/2014หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรมประคอง เจริญจิตรกรรม , รศ. ศุภรวินท์ สมหมาย895.9109 ป17ห 2555 พร้อมให้บริการ
98909/07/2014ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดียุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา, รศ. ดร.ศุภรวินท์ สมหมาย800 ย47ค 2556 พร้อมให้บริการ
98802/07/2014การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรคณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อิทธิพร แก้วเพ็ง338.17 ค14ก 2555 พร้อมให้บริการ
98702/07/2014การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัยยุทธ ไกยวรรณ์อิทธิพร แก้วเพ็ง519.535 ย44ก พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป