แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
98622/06/2014Law 3011 กฎหมายลักษณะพยานภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล347.06 บ27ส พร้อมให้บริการ
98522/06/2014Law 4009 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล ไม่พิจารณา
98422/06/2014Law 4008 กฎหมายที่ดินภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล346.043 ต47ค พร้อมให้บริการ
98322/06/2014Law 4001 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล ไม่พิจารณา
98222/06/2014Law 4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคมภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล344.01 ก34ก พร้อมให้บริการ
97921/05/2014Social Research: The Basic David, M. and Sutton, C.Dศุภรวินทร์ สมหมาย อยู่ระหว่างพิจารณา
97821/05/2014Qualitative Inquiry and Research DesignCreswell, J.W.ศุภรวินทร์ สมหมาย300.72 Cr-Q 2013 พร้อมให้บริการ
97715/05/2014Milk production : food science and technologyBoulbaba Rekikสุเพ็ญ ด้วงทอง637.1 Mi 2012 พร้อมให้บริการ
97615/05/2014Food safety : theory and practicePaul L. Knechtgesสุเพ็ญ ด้วงทอง363.19 Kn-F 2012 พร้อมให้บริการ
97515/05/2014Food drying science and technology : microbiology, chemistry,applicationsY. H. Huiสุเพ็ญ ด้วงทอง641.44 Fo 2008 พร้อมให้บริการ
97415/05/2014Dairy processing and quality assuranceRamesh C. Chandanสุเพ็ญ ด้วงทอง637.22 Da พร้อมให้บริการ
97315/05/2014Chemical food safetyLeon Brimerสุเพ็ญ ด้วงทอง615.954 Br-C 2011 พร้อมให้บริการ
97215/05/2014Advances in dairy ingredientsGeoffrey W. Smithersสุเพ็ญ ด้วงทอง636.2142 Ad 2013 พร้อมให้บริการ
97115/05/2014หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุดบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1-4สถาบันภาษาไทยวรวรรณ สุขใส495.918 ก17ห พร้อมให้บริการ
97015/05/2014อ่านก่อน สอนเป็นปริญญา ตันสกุลวรวรรณ สุขใส371.1 ป17อ พร้อมให้บริการ
96915/05/2014พูดให้ดี ชนะคน ชนะงานประภัสสร วศินนิติวงศ์วรวรรณ สุขใส808.5 ป17พ พร้อมให้บริการ
96815/05/2014ณ กาลครั้งหนึ่งผาด พาสิกรณ์วรวรรณ สุขใสน ผ24ณ พร้อมให้บริการ
96715/05/2014ฝัน...ที่แยกราชประสงค์ผาด พาสิกรณ์วรวรรณ สุขใสน ผ24ฝ 2548 พร้อมให้บริการ
96615/05/2014เด็กเก็บว่าววิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิวรวรรณ สุขใสน ฮ82ด 2551 พร้อมให้บริการ
96515/05/2014สำเนียงของเวลาผาด พาสิกรณ์วรวรรณ สุขใสรส ผ24ส 2552 พร้อมให้บริการ
96415/05/2014เย้ยมัจจุราช Lone Survivorวิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิวรวรรณ สุขใส ไม่พิจารณา
96315/05/2014ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจุไรรัตน์ ลักษณะศิริวรวรรณ สุขใส495.918 ภ28 พร้อมให้บริการ
96215/05/2014โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญพิสุทธิ์ เอกอำนวยรัญจวน อิสรรักษ์632.3 พ38ร พร้อมให้บริการ
96115/05/2014Sustainable Soil ManagementDeirdre Rooneyรัญจวน อิสรรักษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
96015/05/2014Introduction to Plant PhysiologyWilliam G. Hopkinsรัญจวน อิสรรักษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
95915/05/2014Economic Growth and Sustainable DevelopmentPeter Neal Hessรัญจวน อิสรรักษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
95815/05/2014Biological Control of Rice DiseasesSamuel S Gnanamanickamรัญจวน อิสรรักษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
95715/05/2014Atlas of Southeast Asian Trichopteraพรทิพย์ จันทรมงคลรัญจวน อิสรรักษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
95615/05/2014Agribusiness ManagementFreddie L. Barnardรัญจวน อิสรรักษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
95515/05/2014Electric MachinesCharles A. Grossไพศาล คงเรือง621.31042 Gr-E 2007 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป