แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
95415/05/2014Electrical Systems DesignTheodore Boselaไพศาล คงเรือง621.3192 Bo-E 2003 พร้อมให้บริการ
95315/05/2014Electrical Systems Design: Data HandbookM.K. Giridharanไพศาล คงเรือง621.3 Gi-E 2011 พร้อมให้บริการ
95215/05/2014Principles of Sustainable AquacultureStuart W. Buntingพงศธร จันทรัตน์ อยู่ระหว่างพิจารณา
95115/05/2014The History of AquacultureColin E Nashพงศธร จันทรัตน์ อยู่ระหว่างพิจารณา
95015/05/2014Fish Disease: Diagnosis and TreatmentEdward J Nogaพงศธร จันทรัตน์ อยู่ระหว่างพิจารณา
94915/05/2014Recent Advances in Polyphenol ResearchVeronique Cheynierธิติมา จันทโกศล547.632 Re 2012 พร้อมให้บริการ
94815/05/2014Handbook of Vegetables and Vegetable ProcessingNirmal K Sinhaธิติมา จันทโกศล664.8 Si-H พร้อมให้บริการ
94715/05/2014Handbook of Fruits and Fruit ProcessingNirmal Sinhaธิติมา จันทโกศล664.8 Ha-2012 พร้อมให้บริการ
94615/05/2014Handbook of Fruit and Vegetable FlavorsY. H. Huiธิติมา จันทโกศล อยู่ระหว่างพิจารณา
94515/05/2014Handbook of Farm, Dairy and Food Machinery EngineeringMyer Kutzธิติมา จันทโกศล664.0223 Ha-2013 พร้อมให้บริการ
94415/05/2014Food Economics: Industry and MarketsHenning Hansenธิติมา จันทโกศล381.41 Ha-F 2013 พร้อมให้บริการ
94215/05/2014พฤติกรรมองค์การรังสรรค์ ประเสริฐศรีศดานนท์ รัตตธรรม658.3 ร112พ พร้อมให้บริการ
94115/05/2014วัฒนธรรมปิระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตยชนิดา จิตตรุทธะศดานนท์ รัตตธรรม306 ช15ว พร้อมให้บริการ
94015/05/2014สังคมวิทยาการเมืองกิตติทัศน์ ผกาทองศดานนท์ รัตตธรรม322.4 ก34ส พร้อมให้บริการ
93915/05/2014การจัดการภาครัฐแนวใหม่เรืองวิทย์ เกษสุวรรณศดานนท์ รัตตธรรม351 ร6112ก พร้อมให้บริการ
93815/05/2014ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรมปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาลศดานนท์ รัตตธรรม658.3 ป36อ พร้อมให้บริการ
93715/05/2014คู่มือตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศธนดล หาญอมรเศรษฐ์ศดานนท์ รัตตธรรม658.3125 ธ15ค พร้อมให้บริการ
93615/05/2014ประเมินโครงการ : สำหรับนักประเมินและวิจัยร.ศ.เอนก พ.อนุกูลบุตรศดานนท์ รัตตธรรม658.404 อ55ป พร้อมให้บริการ
93515/05/2014การคลังภาครัฐ : ว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง ภาค 2จรัส สุวรรณมาลาศดานนท์ รัตตธรรม336 จ17ก พร้อมให้บริการ
93415/05/2014การคลังภาครัฐว่าด้วยการแย่งชิง ภาค 1จรัส สุวรรณมาลาศดานนท์ รัตตธรรม336 จ17ก พร้อมให้บริการ
93315/05/2014การออกแบบประดิษฐ์อักษรโฟมชูศักดิ์ ไทพาณิชย์พงศกร จงรักษ์745.61 ช418ก พร้อมให้บริการ
93215/05/2014ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นสุรเดช แก้วท่าไม้พงศกร จงรักษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
93115/05/2014วาดเส้นให้เป็นสีสุรเดช แก้วท่าไม้พงศกร จงรักษ์741 ส47ว พร้อมให้บริการ
93015/05/2014Typography : พื้นฐานการใช้ตัวอักษรจุติพงศ์ ภูสุมาศพงศกร จงรักษ์686.22 จ44ท พร้อมให้บริการ
92915/05/2014สุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์กำจร สุนพงษ์ศรีพงศกร จงรักษ์701.17 ก212ส 2556 พร้อมให้บริการ
92815/05/2014graphic design principles : หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ปาพจน์ หนุนภักดีพงศกร จงรักษ์745.5 ป26ก พร้อมให้บริการ
92715/05/2014วาดภาพระบายสีพิษณุ ประเสริฐผลพงศกร จงรักษ์741 พ38ว พร้อมให้บริการ
92615/05/2014จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่สุธี คุณาวิชยานนท์พงศกร จงรักษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
92515/05/2014ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพาDavid Cottingtonพงศกร จงรักษ์709.04 ค19ศ พร้อมให้บริการ
92415/05/2014มโนสำนึกในความทรงจำมานพ สุวรรณปินฑะพงศกร จงรักษ์730 ม25ม พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป