แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
92315/05/2014จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์พงศกร จงรักษ์759.9593 อ16จ 2555 พร้อมให้บริการ
92215/05/2014 การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกลธวัชชานนท์ สิปปภากุลพงศกร จงรักษ์620.82 ธ17ก พร้อมให้บริการ
92115/05/2014ดีไซน์+คัลเจอร์ 3ประชา สุวีรานนท์พงศกร จงรักษ์745.5 ป17ด พร้อมให้บริการ
92015/05/2014Watercolour ธรรมชาติ ทิวทัศน์และบรรยากาศทะเลนพดล เนตรดีพงศกร จงรักษ์751.422 น16ว พร้อมให้บริการ
91915/05/201421 surfaces เทคนิคการสร้างลวดลายให้พื้นผิวจุฑารัตน์ ผูกพานิชพงศกร จงรักษ์745.5 จ43ย พร้อมให้บริการ
91815/05/2014Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์สุมาลี ทองรุ่งโรจน์พงศกร จงรักษ์688.8 ส46พ พร้อมให้บริการ
91715/05/2014การออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ปานฉัตท์ อินทร์คงพงศกร จงรักษ์745.2 ป25ก พร้อมให้บริการ
91615/05/2014การสร้างสรรค์แม่พิมพ์เพื่องานหล่อสุวิทย์ วิทยาจักษุ์พงศกร จงรักษ์621.984 ส47ก พร้อมให้บริการ
91515/05/2014วาดภาพระบายสีพิษณุ ประเสริฐผลพงศกร จงรักษ์741 พ38ว พร้อมให้บริการ
91415/05/2014การเขียนภาพร่างผลิตภัณฑ์สุมาลี ทองรุ่งโรจน์พงศกร จงรักษ์745.4 ส46ก พร้อมให้บริการ
91315/05/2014คำสอนจากใจวอร์เร็น บัฟเฟตต์อุมาพร มิสรา แปลกฤติยา ชูสงค์658.4092 อ75ค พร้อมให้บริการ
91215/05/2014การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปลกฤติยา ชูสงค์372.65 ฮ518ก พร้อมให้บริการ
91115/05/2014อาเซียนบวกสามบุญชัย ใจเย็นกฤติยา ชูสงค์341.2473 บ43อ พร้อมให้บริการ
91015/05/2014รวยได้ในพม่ายุค AECเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีปกฤติยา ชูสงค์332.6730591 ป616ร พร้อมให้บริการ
90915/05/2014รับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวูเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีปกฤติยา ชูสงค์332.6730591ป616ร พร้อมให้บริการ
90815/05/2014สัทศาสตร์ : ระบบเสียงในภาษาอังกฤษเทียนมณี บุญจุนกฤติยา ชูสงค์421.58 ท615ส พร้อมให้บริการ
90715/05/2014รำเดี่ยวแบบมาตรฐานตัวนาง เล่ม 2ผุสดี หลิมสกุลกฤติยา ชูสงค์793.31593 ผ48ร พร้อมให้บริการ
90615/05/2014Bob Cranshaw Bass Lines: Transcribed from Volume 42Fred Boadenชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ ไม่พิจารณา
90515/05/2014Jazz Guitar Jazz Blues SolosLarry McCabeชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Mc-J 2007 พร้อมให้บริการ
90415/05/2014The Real Book - Volume IHal Leonard Corpชรินทร์ อินทะสุวรรณ์780.26 Le-R 2004 พร้อมให้บริการ
90315/05/2014The Real Book: Bass ClefHal Leonard Corpชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Re พร้อมให้บริการ
90215/05/2014Improvisation for Classical, Fingerstyle and Jazz GuitarPaul Costelloชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87 Co-I 2012 พร้อมให้บริการ
90115/05/2014Elements of the Jazz Language for the Developing ImproviserJerry Cokerชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87 Co-E 1991 พร้อมให้บริการ
90015/05/2014Swing to Bop: The Music of Charlie ChristianAyeroff, Stanชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.65 Ay-S 2005 พร้อมให้บริการ
89915/05/2014Best of Jazz GuitarWolf Marshallชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Ma-B 2000 พร้อมให้บริการ
89815/05/2014Basic Jazz Theory: Volume 1Harnum, Jonathanชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Ha-B 2010 พร้อมให้บริการ
89715/05/2014Connecting Chords with Linear HarmonyBert Ligonชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Li-C 1996 พร้อมให้บริการ
89615/05/2014Jazzology : The Encyclopedia of Jazz Theory for all MusiciansRobert Rawlinsชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.651 Ra-J 2005 พร้อมให้บริการ
89515/05/2014The Jazz Harmony BookDavid Berkmanชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.65 Be-T 2013 พร้อมให้บริการ
89415/05/2014Howard Roberts Guitar Manual Chord MelodyHoward Robertsชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป