แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
89315/05/2014Jazz Guitar Stylings of Howard RobertsMitch Holderชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Ho-J 2006 พร้อมให้บริการ
89215/05/2014Payin' Your Dues with the BluesUmble, Jayชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.651 Um-J 2008 พร้อมให้บริการ
89115/05/2014Introduction to Jazz Guitar SoloingJoe Elliottชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 El- I 2008 พร้อมให้บริการ
89015/05/2014Jazz Guitar, Volume 1Corey Christiansenชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Ch-J 2011 พร้อมให้บริการ
88915/05/2014Jazz Guitar: Creative Comping, Soloing, and ImprovCoryell, Larryชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Co-J 1998 พร้อมให้บริการ
88815/05/2014Easy Jazz GuitarMike Diliddoชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Di-A 2011 พร้อมให้บริการ
88715/05/2014Vol. 54 Maiden Voyage Guitar VoicingsMike Diliddoชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Di-M 2006 พร้อมให้บริการ
88615/05/2014Magic Motives - A Method For Developing Jazz VocabularyDan Haerleชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ ไม่พิจารณา
88515/05/2014How to ImproviseHal Crookชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Cr-H 1991 พร้อมให้บริการ
88415/05/2014Ready, Aim, Improvise!Hal Crookชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.36 Cr-R 1999 พร้อมให้บริการ
88315/05/2014Constructing melodic jazz improvisation : a comprehensive new approach for beginning and intermediate level musiciansKane, Brianชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.65 Ka-C 2007 พร้อมให้บริการ
88215/05/2014The Blues Scales - Guitar VersionDan Greenblattชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ ไม่พิจารณา
88115/05/2014The Serious Jazz Book IIBarry Finnertyชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Fi-T 2008 พร้อมให้บริการ
88015/05/2014Serious Jazz Practice Book for All InstrumentsBarry Finnertyชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Fi-S 2006 พร้อมให้บริการ
87915/05/2014Triad Pairs for Jazz: Practice and Application for the Jazz ImprovisorCampbell, Garyชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.65 Ca-T 2001 พร้อมให้บริการ
87815/05/2014Graduated SoloingMimi Foxชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Gr 2010 พร้อมให้บริการ
87715/05/2014Complete Book Jazz Guitar: Lines & PhrasesSid Jacobsชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87076 Ja-M 1996 พร้อมให้บริการ
87615/05/2014Exploring Jazz Guitar: An Introduction to Jazz Harmony, Technique and ImprovisationCapone, Philชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87 Ca-E 2007 พร้อมให้บริการ
87515/05/2014Big Book of Jazz Guitar ImprovisationMark Dziubaชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Dz-B 2003 พร้อมให้บริการ
87415/05/2014Jody Fisher's Jazz Guitar Chord-Melody Course: Jazz Guitarist's Guide to Solo Guitar Arranging and PerformanceJody Fisherชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87 Fi-J 2013 พร้อมให้บริการ
87315/05/2014Approaching the GuitarBertonzini, Geneชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ ไม่พิจารณา
87215/05/2014Gene Bertoncini Plays Jazz Standards - Hal Leonard Solo Guitar LibraryGene Bertonciniชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87 Ge 2012 พร้อมให้บริการ
87115/05/2014Fingerstyle Jazz Guitar Essentials: Acoustic Guitar Private LessonsSean McGowanชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87 Se-F 2014 พร้อมให้บริการ
87015/05/2014Jazz Masters Series: Creative Chord Substitution For GuitarEddie Arkinชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.87 Ar-C 2004 พร้อมให้บริการ
86915/05/2014Walking Bass Lines for Jazz GuitarStephan Badreauชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Ba-W 2005 พร้อมให้บริการ
86815/05/2014A Guide to Chord-Melody Jazz GuitarToby Wineชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.42 Wi- G 2013 พร้อมให้บริการ
86715/05/2014Chord ChemistryTed Greeneชรินทร์ อินทะสุวรรณ์787.8 Gr-C 2005 พร้อมให้บริการ
86615/05/2014Modern Chord Progressions: Jazz & Classical Voicings for GuitarTed Greeneชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.65 Zd-T 1985 พร้อมให้บริการ
86515/05/2014Jazz Guitar Single Note Soloing, Vol 2 Ted Greeneชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ พร้อมให้บริการ
86415/05/2014Jazz Guitar Single Note Soloing, Vol 1Ted Greeneชรินทร์ อินทะสุวรรณ์781.65 Zd-T 1978 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป