แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
83222/04/2014Communicating Across CulturesBob Dignenสลิลา วงศ์กระจ่าง428.24 Di-C 2013 พร้อมให้บริการ
83122/04/2014Chemistry, Manufacture and Applications of Natural Rubber, 1st EditionShinzo Kohjiyaวัชรินทร์ สายน้ำใส678.4 Ch พร้อมให้บริการ
83020/04/2014An Introduction to Sociolinguistics Janet Holmesสลิลา วงศ์กระจ่าง อยู่ระหว่างพิจารณา
82920/04/2014Cross Cultural Communication: A Guide for International Students Carrie C Hutchinsonสลิลา วงศ์กระจ่าง อยู่ระหว่างพิจารณา
82820/04/2014The Cambridge Encyclopedia of LanguageDavid Crystalสลิลา วงศ์กระจ่าง403 Cr-C 2013 พร้อมให้บริการ
82720/04/2014The Cambridge Encyclopedia of the English Language David Crystalสลิลา วงศ์กระจ่าง420 Cr-C 2003 พร้อมให้บริการ
82620/04/2014The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Second Language TeachingAnn Burns and Jack C. Richardsสลิลา วงศ์กระจ่าง428.0071 Ca 2013 พร้อมให้บริการ
82520/04/2014Study Skills for Speakers of English as a Second LanguageLewis, M and Reinders, H. สลิลา วงศ์กระจ่าง428.24 Le-S 2003 พร้อมให้บริการ
82421/03/2014ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี 2ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา, รศ. ดร.ศุภรวินทร์ สมหมาย800 ย47ค 2556 พร้อมให้บริการ
823//Introduction to Transportation EngineeringJames H Banksชำนาญ พูลสวัสดิ์629.04 Ba-I 2002 พร้อมให้บริการ
822//Operations and Supply ManagementF Robert Jacobsชำนาญ พูลสวัสดิ์658.5 Ja-O พร้อมให้บริการ
821//Sourcing and Supply Chain ManagementHandfieldชำนาญ พูลสวัสดิ์658.5 Ha-S 2011 พร้อมให้บริการ
820//Cargo Theft, Loss Prevention, and Supply Chain SecurityDan Burgesชำนาญ พูลสวัสดิ์658.473 Bu-C 2013 พร้อมให้บริการ
819//Business Logistics / Supply Chain Management and LogwareRonald Ballouชำนาญ พูลสวัสดิ์658.78 Ba-B 2004 พร้อมให้บริการ
818//Engineering Design GraphicsLeake, Jamesชำนาญ พูลสวัสดิ์620.0042 Le-E 2013 พร้อมให้บริการ
817//process technology equipment and SystemsThomasชำนาญ พูลสวัสดิ์660.281 Th-P 2011 พร้อมให้บริการ
816//Supply Chain Logistics ManagementDonald JBowersoxชำนาญ พูลสวัสดิ์658.7 Su 2013 พร้อมให้บริการ
815//Managing supply chains : a logistics approachJohn Joseph Coyleชำนาญ พูลสวัสดิ์658.7 Co-M 2013 พร้อมให้บริการ
814//Operations Management in Supply ChainRoger G. Schroederชำนาญ พูลสวัสดิ์658.5 Sc-O 2013 พร้อมให้บริการ
813//Risk Intelligent Supply ChainsCagri Haksozชำนาญ พูลสวัสดิ์658.7 Ha-R 2013 พร้อมให้บริการ
812//Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total QualityDavid L. Goetschชำนาญ พูลสวัสดิ์658.5 Go-Q 2014 พร้อมให้บริการ
811//Treasure IslandStevenson, Robert Louisสลิลา วงศ์กระจ่างFic St-T 2008 พร้อมให้บริการ
810//he Wizard of OzL. Frank Baumสลิลา วงศ์กระจ่างJ Ba-W พร้อมให้บริการ
809//Alice's Adventures in WonderlandCarroll, Lewisสลิลา วงศ์กระจ่างJ Ca-A พร้อมให้บริการ
808//The Great GatsbyF. Scott Fitzgeraldสลิลา วงศ์กระจ่างFic Fi-G 2013 พร้อมให้บริการ
807//David CopperfieldCharles Dickensสลิลา วงศ์กระจ่างFic Di-P 2006 พร้อมให้บริการ
806//The Secret GardenAusten, Janeสลิลา วงศ์กระจ่างFic Bu-S 2010 พร้อมให้บริการ
805//Sense and SensibilityAusten, Janeสลิลา วงศ์กระจ่างFic Au-S 2008 พร้อมให้บริการ
804//EmmaAusten, Janeสลิลา วงศ์กระจ่างFic Au-E 2008 พร้อมให้บริการ
803//Pride and PrejudiceAusten, Janeสลิลา วงศ์กระจ่างFic Au-P 2013 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป