แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
802//Democratic Theory and Causal Methodology in Comparative PoliticsMark I. Lichbachบูฆอรี ยีหมะ321.8 Li-D 2013 พร้อมให้บริการ
801//Communities and NetworksKatherine Giuffreบูฆอรี ยีหมะ307 Gl-C 2013 พร้อมให้บริการ
800//A Citizen S Guide to Constitution and the Supreme CourtMorgan Mariettaบูฆอรี ยีหมะ342.73 Ma-C 2014 พร้อมให้บริการ
799//Sport in Capitalist SocietyTony Collinsบูฆอรี ยีหมะ796.069 Co-S 2013 พร้อมให้บริการ
798//The Origins of Political OrderFukuyamaบูฆอรี ยีหมะ320.922 Fu-O 2011 พร้อมให้บริการ
797//CivicsDavis, James Eบูฆอรี ยีหมะ320.473 Da-C 2007 พร้อมให้บริการ
796//Counter Terrorism IssuesJames Ottavio Castagneraบูฆอรี ยีหมะ345.73 Ca-C 2013 พร้อมให้บริการ
795//The Behavioral Foundations of Public PolicyEldar Shafirบูฆอรี ยีหมะ303.3 Be 2013 พร้อมให้บริการ
794//The Talibanization of Southeast AsiaSingh, Bilveerบูฆอรี ยีหมะ363.3250959 Si-T 2007 พร้อมให้บริการ
793//The Discipline of OrganizingRobert J. Glushkoบูฆอรี ยีหมะ025 Di 2013 พร้อมให้บริการ
792//Conceptualizing and Researching Governance in Public and Non-Profit OrganizationsLuca Gnanบูฆอรี ยีหมะ060 Co 2013 พร้อมให้บริการ
791//Principles of Contemporary MarketingLouis E. Booneสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.84 Ku-P 2012 พร้อมให้บริการ
790//RetailingPatrick M Dunneสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Du-R 2014 พร้อมให้บริการ
789//New Professional SalesmanWalter Vieiraสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.85 Vi-N 2008 พร้อมให้บริการ
788//MarketingDhruv Grewalสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Gr-M 2013 พร้อมให้บริการ
787//Marketing EssentialsMcDaniel, Lambสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Mc-M 2012 พร้อมให้บริการ
786//Advertising and promotion : an integrated marketing communicatioations persrpectiveGeorge E. Belchสิริชนก อินทะสุวรรณ์659.1 Be-A 2012 พร้อมให้บริการ
785//Global marketing : contemporary theory, practice, and casesสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.84 Al-G 2013 พร้อมให้บริการ
784//Strategic MarketingDavid W. Cravensสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Cr-S 2013 พร้อมให้บริการ
783//Principles of MarketingPhilip Kotlerสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Ko-P พร้อมให้บริการ
782//Marketing Management: A Strategic Decision-Making ApproachMullins Johnสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Mu-M 2013 พร้อมให้บริการ
781//Marketing and Designing Tourist ExperienceIsabelle Frochotนิตยา จิตรักษ์ธรรม338.4791 Fr-M 2013 พร้อมให้บริการ
780//Marketing in Food, Hospitality, Tourism and EventsRichard Tresidderนิตยา จิตรักษ์ธรรม647.94 Tr-M 2012 พร้อมให้บริการ
779//Knowledge Management in Tourism: Policy and Governance ApplicationsEduardo Fayos-Solaนิตยา จิตรักษ์ธรรม338.4791 Kn 2012 พร้อมให้บริการ
778//Principles of MarketingPhilip Kotlerนิตยา จิตรักษ์ธรรม658.8 Ko-P พร้อมให้บริการ
777//Strategic MarketingDavid W. Cravensนิตยา จิตรักษ์ธรรม658.8 Cr-SM พร้อมให้บริการ
776//Marketing ManagementJohn W. Mullinsนิตยา จิตรักษ์ธรรม658.8 Mu-M 2013 พร้อมให้บริการ
775//Operations & Supply Chain ManagementF.Robert Jacobsนิตยา จิตรักษ์ธรรม658.5 Ja-O 2014 พร้อมให้บริการ
774//International BusinessDonald A. Ballนิตยา จิตรักษ์ธรรม658.18 Ba-I 2012 พร้อมให้บริการ
773//This Is PRNewsom, Dougนิตยา จิตรักษ์ธรรม659.2 Ne-T พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป