แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
772//Advertising and PromotionBelch, George Eนิตยา จิตรักษ์ธรรม659.1 Be-A 2012 พร้อมให้บริการ
771//Marketing ManagementPhilip Kotlerนิตยา จิตรักษ์ธรรม658.8 Ko-M 2012 พร้อมให้บริการ
770//International BusinessWild, Johnนิตยา จิตรักษ์ธรรม658.18 Wi-I 2012 พร้อมให้บริการ
769//Beer Is Proof God LovesBamforthวาสนา มู่สา338.4766 Ba-B 2011 พร้อมให้บริการ
768//microalgal biotechnologyPosten, Clemensวาสนา มู่สา333.9538 Mi 2012 พร้อมให้บริการ
767//Practical Atlas for Bacterial IdentificationD. Roy Cullimoreวาสนา มู่สา614.57012 Cu-P 2010 พร้อมให้บริการ
766//Ultraviolet light in food technologyTatiana N. Koutchmaวาสนา มู่สา664.0288 ko-u พร้อมให้บริการ
765//Introduction to general, organic, and biochemistry in the laboratoryHein, Morrisวาสนา มู่สา572 He-I 2012 พร้อมให้บริการ
764//Organic and biological chemistryStoker, H. Stephenวาสนา มู่สา540 St-O 2010 พร้อมให้บริการ
763//General, Organic, and BiochemistryKatherine J Dennistonวาสนา มู่สา572 Ge 2014 พร้อมให้บริการ
762//General, organic, and biochemistry : an applied approachArmstrongวาสนา มู่สา572 Ar-G 2012 พร้อมให้บริการ
761//Introduction to organic and biochemistryFrederrick A. Bettelheimวาสนา มู่สา547 Be-I 2013 พร้อมให้บริการ
760//Modern biocatalysisWolf-Dieter Fessnerวาสนา มู่สา660.634 Mo 2009 พร้อมให้บริการ
759//1,000 Product DesignsChan, Ericวารี แสงสุวอ745.2 Ch-O 2010 พร้อมให้บริการ
758//Contemporary British Studio CeramicsAnnie Carlanoวารี แสงสุวอ738.0941 Co 2010 พร้อมให้บริการ
757//กกกกวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา
756//Bernini: Sculpting in ClayAndrea Bacchiวารี แสงสุวอ730.92 Di-B 2013 พร้อมให้บริการ
755//Eccentric ObjectsJo Applinวารี แสงสุวอ730.973 Ap-E 2012 พร้อมให้บริการ
754//Elegant PerfectionTokyo National Museumวารี แสงสุวอ709.52 To-E 2011 พร้อมให้บริการ
753//Vessel Sculpture 2Olaf Thormannวารี แสงสุวอ738 Ge 2013 พร้อมให้บริการ
752//Heinz & Ingrid SieryMakus, Horstวารี แสงสุวอ747 Ma-H 2013 พร้อมให้บริการ
751//Boaz Vaadia, Sculpture 1971-2012Steiner, Wendyวารี แสงสุวอ730.92 Bo 2012 พร้อมให้บริการ
750//Eshu: Divine TricksterGeorge Chemeche,วารี แสงสุวอ731.5 Ch-E 2013 พร้อมให้บริการ
749//Torbjorn KvasboJorunn Veitebergวารี แสงสุวอ738 Ve-T 2013 พร้อมให้บริการ
748//The Springtime of the RenaissanceBeatrice Paolozzi Strozziวารี แสงสุวอ709.945 Sp 2013 พร้อมให้บริการ
747//European Sculpture and Metalwork Robert Lehman CollectionScholten, Fritsวารี แสงสุวอ730.94 Sc-R 2011 พร้อมให้บริการ
746//The Cast Gallery of the Ashmolean MuseumFrederiksen, Runeวารี แสงสุวอ730 Fr-C 2011 พร้อมให้บริการ
721//Psychology : A JourneyCoon, Dennisยุพดี ธรรมชาติ639.8 Pa-A 2012 พร้อมให้บริการ
720//Applying Psychology to WorkMichael G. Aamodtยุพดี ธรรมชาติ158.7 Aa-A 2013 พร้อมให้บริการ
719//International Handbook Psychology in EducationKaren Littletonยุพดี ธรรมชาติ370.15 In 2012 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป