แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
718//Developmental Psychology: Childhood and AdolescenceShafferยุพดี ธรรมชาติ155.4 Sh-D 2014 พร้อมให้บริการ
717//Intentional Interviewing and Counseling: Facilitating Client Development in a Multicultural SocietyAllen Iveyยุพดี ธรรมชาติ158.3 Iv-I 2014 พร้อมให้บริการ
716//Talk for Writing in Secondary SchoolsJulia Strongเพียงใจ ผลโภค418.0071 St-T 2013 พร้อมให้บริการ
715//The Exploding Myths of School ReformDavid Hopkinsเพียงใจ ผลโภค370.994 Ho-E 2013 พร้อมให้บริการ
714//Urban Schools, and English Language Education in Contemporary ChinaMiguel Pเพียงใจ ผลโภค428.0071051 Pe-U 2013 พร้อมให้บริการ
713//In Charge 1: An Integrated Skills Course for High-Level StudentsDimitrova-Galacziเพียงใจ ผลโภค428.24 Di-I 2003 พร้อมให้บริการ
712//Diary of a Wimpy Kid - The Third WheelJeff Kinneyเพียงใจ ผลโภคJ Ki-D 2013 พร้อมให้บริการ
711//Diary of a Wimpy Kid: Cabin FeverJeff Kinneyเพียงใจ ผลโภคJ Ki-D 2013 พร้อมให้บริการ
710//Diary of a Wimpy Kid: The Ugly TruthJeff Kinneyเพียงใจ ผลโภคJ Ki-D 2012 พร้อมให้บริการ
709//Diary of a Wimpy Kid Dog DaysJeff Kinneyเพียงใจ ผลโภคJ Ki-D 2009 พร้อมให้บริการ
708//Diary of a Wimpy Kid: The Last StrawJeff Kinneyเพียงใจ ผลโภคJ Ki-D 2009 พร้อมให้บริการ
707//Diary of a Wimpy Kid 2: Rodrick Rules writtenJeff Kinneyเพียงใจ ผลโภคJ Ki-D 2008 พร้อมให้บริการ
706//Diary of a Wimpy KidJeff Kinneyเพียงใจ ผลโภคJ Ki-D 2007 พร้อมให้บริการ
705//601 Words You Need to Know to Pass Your ExamBromberg Murrayเพียงใจ ผลโภค428.1 Br-S 2013 พร้อมให้บริการ
704//Collins Work on Your Grammarเพียงใจ ผลโภค428.2 Co 2013 พร้อมให้บริการ
703//Collins Common Errors in EnglishCollins Dictionariesเพียงใจ ผลโภค428.26 Co 2013 พร้อมให้บริการ
702//Learnability and CognitionSteven Pinkerเพียงใจ ผลโภค401.9 Pi-L 2013 พร้อมให้บริการ
701//Teaching and Learning in Higher EducationBeatriceเพียงใจ ผลโภค378.198 Br-T 2013 พร้อมให้บริการ
700//The Thinking for a LivingKenneth A Megillเพียงใจ ผลโภค658.4038 Me-T 2013 พร้อมให้บริการ
699//The Honest Truth about DishonestyDan Arielyกนกกร ศิริสุข177.3 Ar-H 2012 พร้อมให้บริการ
698//Developmental Research MethodsScott A. Millerกนกกร ศิริสุข155.072 Mi-D 2013 พร้อมให้บริการ
697//Research methods and methodologies in educationJames Arthurกนกกร ศิริสุข370.72 Re 2012 พร้อมให้บริการ
696//Understanding Statistics in Behavioral SciencesRobert R Paganoกนกกร ศิริสุข519.5 Pa-U 2013 พร้อมให้บริการ
695//Effective School LeadershipJane Ellisonศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์371.2012 El-E 2006 พร้อมให้บริการ
694//Transformational and Charismatic LeadershipBruce J. Avolioศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์658.4092 Tr 2013 พร้อมให้บริการ
693//Global Leadership for Social JusticeChrista Boskeศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์371.2 Gl 2012 พร้อมให้บริการ
692//Emotion and School: UnderstandingMelissa Newberryศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์370.15 Em 2013 พร้อมให้บริการ
691//The Sage Handbook of Gender and EducationChristine Skeltonศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์371.822 Sa 2006 พร้อมให้บริการ
690//Seedling Ecology and EvolutionMary Allessio Leckครวญ บัวคีรี581.38 Se 2008 พร้อมให้บริการ
689//Agricultural MechanicsHerren, Ray V.ครวญ บัวคีรี631.3 He-A 2006 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป