แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
688//Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop ImprovementSingh, Ram J.ครวญ บัวคีรี633.2 Ge 2009 พร้อมให้บริการ
687//Introduction to Food EngineeringR Paul Singhครวญ บัวคีรี664.02 Si-I 2014 พร้อมให้บริการ
686//Aquaculture scienceRick Parkerครวญ บัวคีรี639.8 Pa-A พร้อมให้บริการ
685//Nanotechnology research methods for foods and bioproductsGraciela Wild Paduaครวญ บัวคีรี664 Na 2012 พร้อมให้บริการ
684//Aquaculture Production SystemsJames H. Tidwellครวญ บัวคีรี639.8 Aq 2012 พร้อมให้บริการ
683//Nutrition, Functional and Sensory Properties of FoodsChi-Tang Hoครวญ บัวคีรี664.07 Nu 2013 พร้อมให้บริการ
682//Handbook of Organic Food Safety and QualityJ Cooperครวญ บัวคีรี631.584 Ha 2007 พร้อมให้บริการ
681//กลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อแข่งขันในตลาดโลกไชยยศ ไชยมั่นคงชำนาญ พูลสวัสดิ์658.5 ช96ก พร้อมให้บริการ
680//มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยชำนาญ พูลสวัสดิ์628.922 ว38ม พร้อมให้บริการ
679//คณิตศาสตร์วิศวกรรมภัคคินี ชิตสกุลชำนาญ พูลสวัสดิ์515.35 ค57ค พร้อมให้บริการ
678//แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาชำนาญ พูลสวัสดิ์515 ส41ค พร้อมให้บริการ
677//นโยบายและการบริหารท่าเรือสุพจน์ ชววิวรรธน์ชำนาญ พูลสวัสดิ์387.16 ส46น 2554 พร้อมให้บริการ
676//สถิติเบื้องต้น : แนวคิดและทฤษฎีณหทัย ราตรีชำนาญ พูลสวัสดิ์519.5 ณ19ส พร้อมให้บริการ
675//Singapore EnglishJakob R. E. Leimgruber.สลิลา วงศ์กระจ่าง427.95957 Le-S 2013 พร้อมให้บริการ
674//Analyzing Sound PatternsLong Pengสลิลา วงศ์กระจ่าง414 Pe-A 2013 พร้อมให้บริการ
673//Introduction to Research in EducationDonald Aryสลิลา วงศ์กระจ่าง370.78 In พร้อมให้บริการ
672//The Routledge Reader on Writing Centers and New MediaSohui Leeสลิลา วงศ์กระจ่าง808.0427 Ro 2014 พร้อมให้บริการ
671//The Routledge Intermediate Chinese ReaderHelen Shenสลิลา วงศ์กระจ่าง495.186421 Sh-R 2013 พร้อมให้บริการ
670//Translation and Web LocalizationMiguel A Jimenezสลิลา วงศ์กระจ่าง418.020 Ji-T 2013 พร้อมให้บริการ
669//Navigating English GrammarAnne Lobeckสลิลา วงศ์กระจ่าง425 Lo-N 2014 พร้อมให้บริการ
668//English for Academic ResearchAdrian Wallworkสลิลา วงศ์กระจ่าง428 Wa-E 2013 พร้อมให้บริการ
667//Thought and LanguageLev S. Vygotskyสลิลา วงศ์กระจ่าง401.9 Vy-T 2012 พร้อมให้บริการ
666//Native ListeningAnne Cutlerสลิลา วงศ์กระจ่าง401.95 Cu-N 2012 พร้อมให้บริการ
665//Introduction to SemanticsThomas Ede Zimmermannสลิลา วงศ์กระจ่าง420.143 Zi-I 2013 พร้อมให้บริการ
664//Media Literacy in SchoolsAndrew Burnสลิลา วงศ์กระจ่าง302.2307 Bu-M 2007 พร้อมให้บริการ
663//The Teaching Information FluencyCarl Heineสลิลา วงศ์กระจ่าง028.7071 He-T 2014 พร้อมให้บริการ
662//Teaching Media in Primary SchoolsCary Bazalgetteสลิลา วงศ์กระจ่าง372.34 Te 2010 พร้อมให้บริการ
661//Western CivilizationHause, Stevenศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์940 Ha-W 2005 พร้อมให้บริการ
660//Histories, Cultures, Identities: Studies in Malaysian Chinese WorldsSharon Aศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์959.51004951 Ca-H 2005 พร้อมให้บริการ
659//พจนานุกรมคำเก่าในภาษาไทย ฉบับชะเลยสักวินัย พงศ์ศรีเพ็ชรวสิน ทับวงษ์อ 495.912491 ว35อ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป