แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
658//เมื่อต้องเสด็จฯ ไกลบ้านศรศักร ชูสวัสดิ์วสิน ทับวงษ์923.1593 จ47ม พร้อมให้บริการ
657//ไปไหนดี Why Visitธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์วสิน ทับวงษ์910.4 ธ17ป พร้อมให้บริการ
656//เที่ยวตามจังหวะ เชกเรือใบสองสีวสิน ทับวงษ์914.371 ร6115ท พร้อมให้บริการ
655//เที่ยวไม่ง้อทัวร์ ตีตั๋วตะลุยเยอรมนีชเวสเตอร์วสิน ทับวงษ์914.3 ช17ท พร้อมให้บริการ
654//มุดใต้ดินเที่ยวปารีสเรือใบสองสีวสิน ทับวงษ์914.436 ร6115ม พร้อมให้บริการ
653//แตะยอดเขา ล่องทะเลสาบ สวิตเซอร์แลนด์เรือใบสองสีวสิน ทับวงษ์914.94 ร6115ต พร้อมให้บริการ
652//ลัด เลาะ ล่อง ท่องกรีซเรือใบสองสีวสิน ทับวงษ์914.95 ร6115ล พร้อมให้บริการ
651//ตะลอนลอนดอนเรือใบสองสีวสิน ทับวงษ์914.21 ร6115ต พร้อมให้บริการ
650//Dictionary of Hindu Lore and LegendDallapiccola, Annaวสิน ทับวงษ์294.51303 Da-D 2002 พร้อมให้บริการ
649//Encyclopedia of SingaporeJustin Corfieldวสิน ทับวงษ์959.57003 Co-E 2006 พร้อมให้บริการ
648//100 Great JourneysKeith Lyeวสิน ทับวงษ์910.4 On 2009 พร้อมให้บริการ
647//An Introduction to the Geography of TourismVelvet Nelsonมัทนาวดี หัทยานนท์338.4791 Ne-I 2013 พร้อมให้บริการ
646//Tourism Policy and PlanningDavid L. Edgellมัทนาวดี หัทยานนท์338.4791 Ed-T 2013 พร้อมให้บริการ
645//Tourism : principles and practicesSampad Kumarมัทนาวดี หัทยานนท์338.4791 Sw-T 2012 พร้อมให้บริการ
644//The New PeasantriesJan Douwe van der Ploegมัทนาวดี หัทยานนท์305.563 Pl-N 2008 พร้อมให้บริการ
643//Energy for Future PresidentsRichard A. Mullerมัทนาวดี หัทยานนท์333.79 Mu-E 2012 พร้อมให้บริการ
642//Lessons from Forest DecentralizationCarol J Pierceมัทนาวดี หัทยานนท์333.75095 Le 2008 พร้อมให้บริการ
641//EarthRichard B. Alleyมัทนาวดี หัทยานนท์621.04209 Al-E 2011 พร้อมให้บริการ
640//McKnight's Physical GeographyDarrel Hess, Dennis Tasaหทัยกาญจน์ คงรักษ์910.02 He-M 2014 พร้อมให้บริการ
639//Introduction to geographic information systemsKang-Tsung Changหทัยกาญจน์ คงรักษ์910.285 Ch-I พร้อมให้บริการ
638//Essentials Of GeochemistryJohn V. Waltherหทัยกาญจน์ คงรักษ์551.9 Wa-E 2009 พร้อมให้บริการ
637//Geographical Information Retrieval in Textual CorporaChristian Sallaberryหทัยกาญจน์ คงรักษ์910.285 Sa-G 2013 พร้อมให้บริการ
636//Evaluating Environmental and Social Impact Assessment in Developing CountriesSalim Momtazหทัยกาญจน์ คงรักษ์333.714 Mo-E 2013 พร้อมให้บริการ
635//Tropical Montane Cloud ForestsL. A. Bruijnzeelหทัยกาญจน์ คงรักษ์577.34 Tr 2010 พร้อมให้บริการ
634//Practical handbook for wetland identification and delineationJohn Grimson Lyonหทัยกาญจน์ คงรักษ์333.918 Ly-P 2011 พร้อมให้บริการ
633//Essentials of GeologyMarshak, Stephenหทัยกาญจน์ คงรักษ์551 Ma-E 2007 พร้อมให้บริการ
632//River Discharge to the Coastal OceanJohn D. Millimanหทัยกาญจน์ คงรักษ์551.483 Mi-R 2011 พร้อมให้บริการ
631//Human-Induced Climate ChangeMichael E. Schlesingerหทัยกาญจน์ คงรักษ์551.622 Hu 2007 พร้อมให้บริการ
630//Cartographic ScienceDonald Fennaหทัยกาญจน์ คงรักษ์526.8 Fe-C 2007 พร้อมให้บริการ
629//Digital GeometryJayanta Mukhopadhyayหทัยกาญจน์ คงรักษ์006.601516 Di 2013 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป