แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
628//Quaternary glaciations-extent and chronnlogy : a closer lookJ. Ehlersหทัยกาญจน์ คงรักษ์551 Qu 2011 พร้อมให้บริการ
627//ข้อเท็จจริงเจ็ดปัญหาของประชาชนจีนบุญศักดิ์ แสงระวีสุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์320.0951 ข19 พร้อมให้บริการ
626//สงครามร้อนคึกฤทธิ์ ปราโมชสุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์904.7 ค311ส พร้อมให้บริการ
625//กว่าจีนใหม่จะได้เกิดประณีต ธาราทิพย์สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์951 ป17ก พร้อมให้บริการ
624//เทียวสิงคโปร์ฉบับสมบูรณ์นิกข์นิภา สหัสโยธินสุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์915.957 ฐ34ท พร้อมให้บริการ
623//คืนที่ทนทุกข์กับเช้าที่มาถึงปานศักดิ์ นาแสวงสุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์รส ป25ค พร้อมให้บริการ
622//หนทางสร้างชาติของจีนใหม่บุญศักดิ์ แสงระวีสุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์320.951 บ43ห พร้อมให้บริการ
621//Criminal Law and ProcedureJohn M Schebชาญวิทย์ จันทรอินทร์Scheb, John M พร้อมให้บริการ
620//Criminal LawJoel Samahaชาญวิทย์ จันทรอินทร์345 Sa-C 2014 พร้อมให้บริการ
619//Criminal Procedure: Law and Practicedel Carmenชาญวิทย์ จันทรอินทร์345.7105 Ca-C 2014 พร้อมให้บริการ
618//America's Courts and Criminal Justice SystemDavid W Neubauerชาญวิทย์ จันทรอินทร์364.973 Ne-A 2014 พร้อมให้บริการ
617//Cybercrime. The Psychology of Online OffendersGrainne Kirwanชาญวิทย์ จันทรอินทร์364.168 Ki-C 2013 พร้อมให้บริการ
616// Introduction to International Criminal Law and ProcedureRobert Cryerชาญวิทย์ จันทรอินทร์345 Cr-I 2010 พร้อมให้บริการ
615//Trust Law in Asian Civil Law JurisdictionsLusina Hoชาญวิทย์ จันทรอินทร์346.5059 Tr 2013 พร้อมให้บริการ
614//Contested Learning in Welfare WorkSawchuk Peter Hบูฆอรี ยีหมะ331.761361 Sa-C 2013 พร้อมให้บริการ
613//Community Capitalism in ChinaXiaoshuo Houบูฆอรี ยีหมะ330.1220951 Ho-C 2013 พร้อมให้บริการ
612//Political Change in South East AsiaJacques Bertrandบูฆอรี ยีหมะ320.959 Be-P 2013 พร้อมให้บริการ
611//Cambridge Companion to FootballRob Steenบูฆอรี ยีหมะ796.334 Ca 2013 พร้อมให้บริการ
610//Brokers, Voters, and ClientelismSusan C Stokesบูฆอรี ยีหมะ324 St-B 2013 พร้อมให้บริการ
609//Resilient Liberalism in Europe's Political EconomyVivien A. Schmidtบูฆอรี ยีหมะ330.94 Re 2013 พร้อมให้บริการ
608//Economic Politics in the United StatesWilliam R. Keechบูฆอรี ยีหมะ338.973 Ke-E 2013 พร้อมให้บริการ
607//Consumer BehaviorMichael R. Solomonสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8342 So-C 2013 พร้อมให้บริการ
606//Marketing strategy : a decision-focused approachOrville C Walkerสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.802 Wa-M 2014 พร้อมให้บริการ
605//The New Emerging Market Multinationals: Four Strategies for Disrupting Markets and the CompetitionRajeev Batraสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.827 Ch-N 2012 พร้อมให้บริการ
604//Strategic management : concepts and casesFred R Davidสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.4012 Da-S 2013 พร้อมให้บริการ
603//Marketing ManagementPhilip Kotlerสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Ko-M พร้อมให้บริการ
602//Marketing ManagementPeter, J. Paulสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Pe พร้อมให้บริการ
601//Services MarketingValarie A. Zeithamlสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Ze-S พร้อมให้บริการ
600//Marketing Management: An Asian PerspectivePhilip Kotler สิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Ko-M พร้อมให้บริการ
599//The Research MethodsDonald H. McBurneyสิริชนก อินทะสุวรรณ์150.72 Mc-R พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป