แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
598//Creating Market InsightSmith, Brianสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.802 Sm-C 2008 พร้อมให้บริการ
597//The Entrepreneurial MarketingZubin Sethnaสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 En 2013 พร้อมให้บริการ
596//หลักการบัญชีบริหาร : แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์สำหรับผู้บริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์ภัฏฎินี ซ้ายขวัญ658.1511 ส16ห พร้อมให้บริการ
595//Cost ManagementEdward Blocherภัฏฎินี ซ้ายขวัญ658.1552 Bl-C 2013 พร้อมให้บริการ
594//การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในจันทนา สาขากรภัฏฎินี ซ้ายขวัญ657.458 จ115ก พร้อมให้บริการ
593//การบัญชีบริหารR. Garrison, E. Noreenภัฏฎินี ซ้ายขวัญ658.1511 ก77ก พร้อมให้บริการ
592//Financial Statement AnalysisSubramanyamภัฏฎินี ซ้ายขวัญ657.3 Su-F 2014 พร้อมให้บริการ
591//Principles of Managerial AccountingJames Reeveภัฏฎินี ซ้ายขวัญ657 Re-P 2012 พร้อมให้บริการ
590//การออกแบบและการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติสำหรับวิศวกรประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยาสมศักดิ์ แก้วพลอย620.0042 ป17ก อยู่ระหว่างพิจารณา
589//The Analysis and Use of Financial StatementsGerald I. Whiteภัฏฎินี ซ้ายขวัญ657.3 Wh-A 2003 พร้อมให้บริการ
588//Auditing and Assurance ServicesAlvin Arensภัฏฎินี ซ้ายขวัญ657.4521 Ar-A 2012 พร้อมให้บริการ
587//Food and Beverage ManagementJohn Cousinsเทพกร ณ สงขลา647.95068 Co-F 2011 พร้อมให้บริการ
586//Food and DrinkDonald Sloanเทพกร ณ สงขลา641 Fo 2013 พร้อมให้บริการ
585//Principles and Practices of Bar and Beverage ManagementJames Murphy,เทพกร ณ สงขลา647.95 Mu-P 2013 พร้อมให้บริการ
584//Field Guide to Case Study Research in TourismKenneth F Hydeเทพกร ณ สงขลา338.4791072 Fi 2012 พร้อมให้บริการ
583//Advances in Hospitality and Leisure 9Joseph S. Chenเทพกร ณ สงขลา338.4764794 Ad 2013 พร้อมให้บริการ
582//Who Moved My Cheese?Spencer Johnsonสุรีรัตน์ แก้วคีรี155.24 Jo-W 1999 พร้อมให้บริการ
581//Strategic management of information systemsKeri E. Pearlsonสุรีรัตน์ แก้วคีรี658.4 Pe-S 2013 พร้อมให้บริการ
580//A Manual for WritersKate L. Turabianสุรีรัตน์ แก้วคีรี808.06 Tu-M 2013 พร้อมให้บริการ
579//Social Networking and Impression ManagementCarolyn Cunninghamสุรีรัตน์ แก้วคีรี302.3 So 2013 พร้อมให้บริการ
578//Handbook of Information ScienceWolfgang G Stockสุรีรัตน์ แก้วคีรี020 St-H 2013 พร้อมให้บริการ
577//Epica Book Twenty-FiveRichard Hogqvistปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์741.67 Ep 2012 พร้อมให้บริการ
576//Exhibition Select DesignAzurปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์659.152 Ex 2011 พร้อมให้บริการ
575//Brand BibleDebbie Millmanปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์658.827 Mi-B 2012 พร้อมให้บริการ
574//The Bare Bones Introduction to Integrated Marketing CommunicationRobyn Blakemanปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์658.802 Bl-B 2009 พร้อมให้บริการ
573//Dynamics of Mass CommunicationJoseph R. Dominickปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์302.23 Do-D 2013 พร้อมให้บริการ
572//This Is PRewsom, Dougปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์659.2 Ne-T พร้อมให้บริการ
571//Creativity and CrimeArthur J. Cropleyปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์364.3 Cr-C 2013 พร้อมให้บริการ
570//Contemporary AdvertisingWilliam F. Arensปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์659.1 Ar-C พร้อมให้บริการ
569//Consumer BehaviorBlackwellปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์658.8342 Bl-C 2012 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป