แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
538//เคมีปริมาณวิเคราะห์ : เทคนิคและการทดลองพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์วาสนา มู่สา545 พ17ค พร้อมให้บริการ
537//เคมีทั่วไป ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่ม 2รานี สุวรรณพฤกษ์วาสนา มู่สา540 ร25ค 2554 พร้อมให้บริการ
536//เคมีอินทรีย์สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรีวาสนา มู่สา547 ส16ค 2555 พร้อมให้บริการ
535//เคมีอินทรีย์วารี เนื่องจำนงค์วาสนา มู่สา547 ป17ค พร้อมให้บริการ
534//เคมี 1Raymond Changวาสนา มู่สา540 ช22ค 2555 พร้อมให้บริการ
533//สเตอริโอเคมี สำหรับเคมีอินทรีย์เย็นหทัย แน่นหนาวาสนา มู่สา547.1223 ย55ส พร้อมให้บริการ
532//เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัดลัดดา มีศุขวาสนา มู่สา540 ล114ค พร้อมให้บริการ
531//สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSSลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์วาสนา มู่สา001.422 ล114ส พร้อมให้บริการ
530//เคมีวิทยาศาสตร์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูรย์วาสนา มู่สา540 ส115ค พร้อมให้บริการ
529//How to Improve Rubber CompoundsDick, John S.รัฐพงษ์ หนูหมาด678.23 Di-H 2014 พร้อมให้บริการ
528//Analysis of Rubber and Rubber-Like PolymersLoadmanรัฐพงษ์ หนูหมาด678.4 Lo-A 1998 พร้อมให้บริการ
527//Nanostructured Polymer BlendsThomasรัฐพงษ์ หนูหมาด620.1 Na 2014 พร้อมให้บริการ
526//Thermoplastics and Thermoplastic CompositesMichel Bironรัฐพงษ์ หนูหมาด668.4 Bi-T 2013 พร้อมให้บริการ
525//Extrusion : the definitive processing guide and handbookHarold F. Gilesรัฐพงษ์ หนูหมาด668.413 Wa-E 2014 พร้อมให้บริการ
524//The Reactive Polymers Fundamentals and ApplicationsFinkรัฐพงษ์ หนูหมาด668.374 Fi-R 2013 พร้อมให้บริการ
523//The Elements of Polymer Science & EngineeringAlfred Rudinรัฐพงษ์ หนูหมาด547.7 Ru-E 2013 พร้อมให้บริการ
522//GMAT MATH WORKBOOKEnder, Markalรัฐพงษ์ หนูหมาด510.76 Ma-B 2011 พร้อมให้บริการ
521//ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEICนิชวุฒิ จันทร์ไทยรัฐพงษ์ หนูหมาด428.0076 น34ต พร้อมให้บริการ
520//Redesigned TOEICภาณุ ปรัชญะวิสาลรัฐพงษ์ หนูหมาด428.0076 ภ24ร พร้อมให้บริการ
519//พิชิต TOEIC 900ณัฐวิภา วิริยารัฐพงษ์ หนูหมาด428.0076 ณ113พ พร้อมให้บริการ
518//คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิภาพรรณ คงเย็น547.0078 ค416 พร้อมให้บริการ
517//สเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์เย็นหทัย แน่นหนาวิภาพรรณ คงเย็น547.1223 ย55ส พร้อมให้บริการ
516//ไล่ตัวขี้เกียจออกไป.ชิ่ว!สิทธิโชค ทองงามวิภาพรรณ คงเย็น158.1 ส34ล พร้อมให้บริการ
515//เบิกบานใจในวัย 30คณิต นิมมาลัยรัตน์วิภาพรรณ คงเย็น158.1 ค14บ พร้อมให้บริการ
514//สุดยอดนักเคมีโลกสุทัศน์ ยกส้านวิภาพรรณ คงเย็น925.4 ส44ส พร้อมให้บริการ
513//เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปรสุรีรัตน์ ทองอินทร์วิภาพรรณ คงเย็น428.24 ส47ข พร้อมให้บริการ
512//The Chemistry: Principles & ReactionsWilliam L Mastertonวิภาพรรณ คงเย็น540 Ma-C 2012 พร้อมให้บริการ
511//Organic chemistryPaula Bruiceวิภาพรรณ คงเย็น547 Br-O 2014 พร้อมให้บริการ
510//Essential Organic ChemistryPaula Y. Bruiceวิภาพรรณ คงเย็น547 Br-E 2014 พร้อมให้บริการ
509//Chemistry the central scienceTheodore L Brownวิภาพรรณ คงเย็น540 Ch-B 2014 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป