แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
478//Ielts IntroductionSam McCarterนรารัตน์ ทองศรีนุ่น428.0076 Mc-I 2012 พร้อมให้บริการ
477//เทอร์โมไดนามิกส์Yunus A. Cengelนรารัตน์ ทองศรีนุ่น536.7 ช52ท พร้อมให้บริการ
476//เคมี เล่ม 1RAYMOND CHANGนรารัตน์ ทองศรีนุ่น540 ช22ค พร้อมให้บริการ
475//เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลองพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์นรารัตน์ ทองศรีนุ่น545 พ17ค พร้อมให้บริการ
474//Introduction to NanoelectronicsVladimir V. Mitinนรารัตน์ ทองศรีนุ่น621.381 Mi-I 2008 พร้อมให้บริการ
473//Nano-SocietyBerger, Michaelนรารัตน์ ทองศรีนุ่น620.522 Be-N 2009 พร้อมให้บริการ
472//Guinness World Records 2014อำนาจ ทองขาว001.9 Gu 2013 พร้อมให้บริการ
471//Lonely Planet The Book of EverythingNigel Holmesอำนาจ ทองขาว910.2 Ho-L 2012 พร้อมให้บริการ
470//The Economics Bookอำนาจ ทองขาว330 Ki-E 2012 พร้อมให้บริการ
469//Collins Work on Your IdiomsSandra Andersonอำนาจ ทองขาว428.24 An-C 2012 พร้อมให้บริการ
468//Collins English for business - SpeakingJames Schofieldอำนาจ ทองขาว808.5 Sc-C 2011 พร้อมให้บริการ
467//Collins Improve Your Writing SkillsGraham Kingอำนาจ ทองขาว411 Ki-C 2009 พร้อมให้บริการ
466//Information Technology ManagementEfraim Turbanอำนาจ ทองขาว658.4038 Tu-I 2012 พร้อมให้บริการ
465//Information Systems for ManagersPiccoli, Gabeอำนาจ ทองขาว658.4038 Pi-I 2012 พร้อมให้บริการ
464//It's Our Research : Getting Stakeholder Buy-in for User Experience Research ProjectsSharon, Tomerอำนาจ ทองขาว005.437 Sh-I 2012 พร้อมให้บริการ
463//looking for informationDonald O. Caseอำนาจ ทองขาว025.524 Ca-L 2012 พร้อมให้บริการ
462//Java ProgrammingJoyce Farrellศศลักษณ์ ทองขาว005.133 Fa-J 2014 พร้อมให้บริการ
461//Systematic Program DesignYanhong Annie Liuศศลักษณ์ ทองขาว005.1 Li-S 2013 พร้อมให้บริการ
460//Conducting Educational ResearchBruce W. Tuckmanศศลักษณ์ ทองขาว370.7 Tu-C 2012 พร้อมให้บริการ
459//Concepts of Programming LanguagesRobert Sebestaศศลักษณ์ ทองขาว005.13 Se-C 2013 พร้อมให้บริการ
458//Introduction to Java ProgrammingDaniel Liangศศลักษณ์ ทองขาว005.133 Li-I 2013 พร้อมให้บริการ
457//C Programming for Scientists and Engineers With ApplicationsReddy, Ramaศศลักษณ์ ทองขาว005.133 Re-C 2010 พร้อมให้บริการ
456//Sustainability in Higher EducationPeggy F. Barlettศศลักษณ์ ทองขาว378.1070 Su 2013 พร้อมให้บริการ
455//Introduction to programming with JAVA John Deanศศลักษณ์ ทองขาว005.133 De-I 2014 พร้อมให้บริการ
454//Statistical Methods for Psychologyศศลักษณ์ ทองขาว519.5 Ho-S 2013 พร้อมให้บริการ
453//Pragmatic Security MetricsW Krag Brotbyศศลักษณ์ ทองขาว004.68 Br-P 2013 พร้อมให้บริการ
452//English Vocabulary in Use AdvancedO'Dell, Michaelศศลักษณ์ ทองขาว428.1 Mc-E 2002 พร้อมให้บริการ
451//Vocabulary in Use High IntermediateMcCarthy, Michaelศศลักษณ์ ทองขาว428.1 Mc-V 2010 พร้อมให้บริการ
450//Adaptive and Functional Polymers, Jinlian Huวัชรินทร์ สายน้ำใส620.192 Hu-A 2011 พร้อมให้บริการ
449//The Science and Technology of RubberJames E. Markวัชรินทร์ สายน้ำใส678.2 Sc 2013 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป