แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
448//Micellar CatalysisKhan, Niyaz Mohammadวัชรินทร์ สายน้ำใส541.395 Kh-M 2007 พร้อมให้บริการ
447//Cross-linked Liquid Crystalline SystemsDirk Broerวัชรินทร์ สายน้ำใส530.429 Cr 2011 พร้อมให้บริการ
446//Surfactants in tribologyGirma Biresawวัชรินทร์ สายน้ำใส621.89 Su 2011 พร้อมให้บริการ
445//Ion beam treatment of polymers : application aspects from medicine to spaceAlexey Kondyurinวัชรินทร์ สายน้ำใส530.413 Ko-I 2008 พร้อมให้บริการ
444//Oxidative Ageing of PolymersJacques Verduวัชรินทร์ สายน้ำใส547.7 Ve-O 2012 พร้อมให้บริการ
443//Crystal grawth technology : from fundamentals and simulation to large-scale productionScheel, Hansวัชรินทร์ สายน้ำใส660.284298 Cr 2008 พร้อมให้บริการ
441//Principles of Modern ManufacturingMikell P. Grooverวัชรินทร์ สายน้ำใส670.42 Gr-P 2013 พร้อมให้บริการ
440//Nanoscience : Volume 1วัชรินทร์ สายน้ำใส541.2 Na 2013 พร้อมให้บริการ
439//The Art of StorytellingSpaulding, Amyรัชยา วีรการณ์372.677 Sp-T 2011 พร้อมให้บริการ
438//Storytelling in Japanese ArtWatanabe, Masakoรัชยา วีรการณ์704.942 Wa-S 2012 พร้อมให้บริการ
437//Storytelling and the Sciences of MindDavid Hermanรัชยา วีรการณ์401.9 He-S พร้อมให้บริการ
436//Plaited Arts From The Borneo RainforestSellato, Bernardรัชยา วีรการณ์746.412 Se-P 2012 พร้อมให้บริการ
435//Textile Conservation: Advances in PracticeFrances Lennardรัชยา วีรการณ์746.0288 Te 2010 พร้อมให้บริการ
434//Sentimental Opera.Castelvecchiรัชยา วีรการณ์782.1 Ca-S 2013 พร้อมให้บริการ
433//Cambridge Companion to Shakespearean TragedyMcEachernรัชยา วีรการณ์822.33 Ca 2013 พร้อมให้บริการ
432//Philosophy of TragedyJulian Youngรัชยา วีรการณ์809.9162 Yo-P 2013 พร้อมให้บริการ
431//Celebrity, Performance, ReceptionWorrall รัชยา วีรการณ์822.3 Wo-C 2013 พร้อมให้บริการ
430//Reviewing ShakespearePaul Prescottรัชยา วีรการณ์822.33 Pr-R 2013 พร้อมให้บริการ
429//Technical Design Solutions for Theatre Volume 3Bronislaw J Sammlerรัชยา วีรการณ์792.025 Te 2013 พร้อมให้บริการ
428// The Workshop Guide to Ceramicsชัยวัฒนภัทร เสาสัตย์738.14 Ho-W 2012 พร้อมให้บริการ
427//The Design BookJennifer Hudsonชัยวัฒนภัทร เสาสัตย์Hudson, Jennifer พร้อมให้บริการ
426//Set in style : the jewelry of van cleef & arpelsSarah D Coffinชัยวัฒนภัทร เสาสัตย์739.27092 Co-S 2011 พร้อมให้บริการ
425//100 Ideas that Changed Graphic DesignSteven Heller,ชัยวัฒนภัทร เสาสัตย์741.6 He-O 2012 พร้อมให้บริการ
424//Campaign Graphicsชัยวัฒนภัทร เสาสัตย์741.6 Ca 2008 พร้อมให้บริการ
423//Numbers in Graphic DesignRoger Fawcett-Tangชัยวัฒนภัทร เสาสัตย์741.6 Fa-N 2012 พร้อมให้บริการ
422//A history of eighteenth-century German porcelainChristina H. Nelsonชัยวัฒนภัทร เสาสัตย์666.5 Ne-H 2013 พร้อมให้บริการ
421//Chinese CeramicsLaurie E Barnesชัยวัฒนภัทร เสาสัตย์738.0951 Ch 2010 พร้อมให้บริการ
420//Blues Violin for the Young BeginnerLaster, Martyวิชัย มีศรี781.42 La-B 2005 พร้อมให้บริการ
419//Stephane grappelli : play 8 jazz transcriptions with authentic CD tracksStephane Grappelliวิชัย มีศรี781.42 Gr-S 2010 พร้อมให้บริการ
418//Improvising ViolinLieberman, Julieวิชัย มีศรี787.2136 Li-I 1995 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป