แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
417//Stephane grappelli : gypsy jazz violinKliphuis, Timวิชัย มีศรี781.42 Kl-S 2008 พร้อมให้บริการ
416//Swing Jazz Violin with Hot-Club RhythmJeremy Cohenวิชัย มีศรี781.42 Co-S 2008 พร้อมให้บริการ
415//Francis Bacon incunabulaMartin Harrisonวารี แสงสุวอ759.2 Ha-F 2008 พร้อมให้บริการ
414//USA TodayDailey, Meghanวารี แสงสุวอ709.04 Us 2006 พร้อมให้บริการ
413//Rebecca Horn : The Glance of InfinityHorn, Rebeccaวารี แสงสุวอ759.21 Re 1997 พร้อมให้บริการ
412//The Monotype: The History of a Pictorial ArtCarla Esposito Hayterวารี แสงสุวอ760 Ha-M 2007 พร้อมให้บริการ
411//Art in Renaissance ItalyPaoletti, John Tวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา
410//Masterpieces of orientalist Artวารี แสงสุวอ759.0507462 Ma 2012 พร้อมให้บริการ
409//Richard Diebenkorn: The Berkeley Years, 1953-1966Timothy Burgardวารี แสงสุวอ759.13 Ri 2013 พร้อมให้บริการ
408//The Van Gogh's Studio PracticeLeo Jansenวารี แสงสุวอ759.94 Va 2013 พร้อมให้บริการ
407//TransavanguardiaIda Gianelliวารี แสงสุวอ759.5 Tr 2003 พร้อมให้บริการ
406//The Deconstructive ImpulseNancy Princenthalวารี แสงสุวอ709.04 De 2011 พร้อมให้บริการ
405//BEST GRAPHICS vol.2Bijutsu Shuppanวารี แสงสุวอ760.074‡bBe 2012 พร้อมให้บริการ
404//BEST GRAPHICS vol.1Bijutsu Shuppanวารี แสงสุวอ760.074 Be 2012 พร้อมให้บริการ
403//ScreenprintingAdam, Robertวารี แสงสุวอ759.952 Ad-S 2003 พร้อมให้บริการ
402//The Printmaking in ParisCarvalhoวารี แสงสุวอ769.944 Ro-P 2013 พร้อมให้บริการ
401//Richard Pousette-DartSam Hunterวารี แสงสุวอ759.13 Ri 2005 พร้อมให้บริการ
400//Michael C. McMillenPhilip E. Linharesวารี แสงสุวอ709.73 Mc-M 2011 พร้อมให้บริการ
399//Francis Bacon: Five DecadesAnthony Bondวารี แสงสุวอ759.2 Ba-F 2012 พร้อมให้บริการ
398//The Joseph Havel: A Decade of Sculptureวารี แสงสุวอ730.92 Jo 2006 พร้อมให้บริการ
397//Gunter GrassHilke Ohsolingวารี แสงสุวอ741.943 Gr-G 2007 พร้อมให้บริการ
396//The Unfinished PaintingNico Van Houtระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709.03 Ho-U 2012 พร้อมให้บริการ
395//Niki de Saint PhalleStefano Cecchettoระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709.2 Ni 2009 พร้อมให้บริการ
394//Art in the OfficeAnnabelle Birnieระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์708.9 Ar 2006 พร้อมให้บริการ
393//Color Chart: Reinventing Color, 1950 to TodayAnnระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์701.85 Te-C 2008 พร้อมให้บริการ
392//Frieze Art Fair New York 2012Steven Cairnsระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709 Fr 2012 พร้อมให้บริการ
391//Only in AmericaRosenberg, Pierreระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์704.9432 Ro-O 2006 พร้อมให้บริการ
390//Gardners Art Through the AgesFred S. Kleinerระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709 Kl-G 2010 พร้อมให้บริการ
389//Art of Edo Japan: The Artist and the City 1615-1868Guth, Christineระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709.52 Gu-A 1996 พร้อมให้บริการ
388//Shifting Paradigms in Contemporary CeramicsGarth Clarkระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์738 Cl-S 2012 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป