แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
387//The Chinese Art BookPhaidonระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709.51 Ch 2013 พร้อมให้บริการ
386//Richard Parkes BoningtonPatrick Noonระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์741.942 No-R 2011 พร้อมให้บริการ
385//100 New ArtistsFrancesca Gavinระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709 Ga-O 2011 พร้อมให้บริการ
384//Roger HiltonLambirth, Andrewระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์759.2 La-R 2007 พร้อมให้บริการ
383//Hugh LaneDawson, Barbaraระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709 Hu 2008 พร้อมให้บริการ
382//David LaChapellePatrik Steornระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์779.2 Da 2012 พร้อมให้บริการ
381//Caribbeanระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709.729 Ca 2012 พร้อมให้บริการ
380//Colour and CultureGage, Johnระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์701.85 Ga-C 2012 พร้อมให้บริการ
379//Drawing AttentionKatharine A. Lochnanระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์741.9 Dr 2008 พร้อมให้บริการ
378//Italian Women ArtistsStrinatiระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์709.03074 It 2007 พร้อมให้บริการ
377//The Arts of India, Southeast Asia, and the HimalayasAnne Brombergทัศนียา คัญทะชา709.54 Da-A 2013 พร้อมให้บริการ
376//Singapore and Silk Road of the Sea, 1300-1800John Miksicทัศนียา คัญทะชา959.57 Mi-S 2013 พร้อมให้บริการ
375//Asian Popular CultureJohn A. Lentทัศนียา คัญทะชา306.095 As 2013 พร้อมให้บริการ
374//Malaysian Industrual PolicyJomo K. Sทัศนียา คัญทะชา338.9595 Ma 2007 พร้อมให้บริการ
373//Popular Culture Co-ProductionsOtmazgin, Nissimทัศนียา คัญทะชา306.095 Po 2013 พร้อมให้บริการ
372//Island of BaliCovarrubias, Miguelทัศนียา คัญทะชา915.986 Co-I 1937 พร้อมให้บริการ
371//Old Javanese GoldJohn Miksicทัศนียา คัญทะชา739.22095982 Ya-O 2011 พร้อมให้บริการ
36918/1/2014มื้อเช้ากับโสเครติส Breakfast with Socratesโรเบิร์ต โรว์แลนด์ สมิท Roberth Rowland Smith แปลโดย ศิระประภา ธนากิจวรรณดี หนูหลง128 ส16ม พร้อมให้บริการ
36818/1/2014ขับรถเล่นกับเพลโต : ความหมายของเหตุการณ์สำคัญในชีวิต Driving with Platoโรเบิร์ต โรแลนด์ สมิท Roberth Roeland Smith แปลโดย รวิกานต์ เจียกจันทร์วรรณดี หนูหลง128 ส16ข พร้อมให้บริการ
36718/1/2014ปรัชญาประโลมใจ The Consolations of Philosophyอัลเลน เดอ โบตอง Alain de Botton แปลโดย พจมาน บุญไกรศรีวรรณดี หนูหลง158.1 บ84ป พร้อมให้บริการ
36621/11/2013เทคโนโลยีผักและผลไม้ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธินอิทธิพร แก้วเพ็ง664 ป17ท พร้อมให้บริการ
3651/10/2013ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร หน่วยที่ 8-15สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชอิทธิพร แก้วเพ็ง อยู่ระหว่างพิจารณา
3641/10/2013ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร หน่วยที่ 1-7สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชอิทธิพร แก้วเพ็ง อยู่ระหว่างพิจารณา
36219/8/2013การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CRITICAL THINKING)บรรจง อมรชีวินอิทธิพร แก้วเพ็ง153.42 บ17ก พร้อมให้บริการ
36117/8/2013Strategic managementศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์อิทธิพร แก้วเพ็ง658.4012 ก27 พร้อมให้บริการ
3601/8/2013ไตรภูมิพระร่วงพระญาลิไทยสุจินต์ หลงขาว895.914 พ17ต พร้อมให้บริการ
35927/6/2013คัมภีร์เทพนิยาย เล่ม 8 : ชุดนักสืบเทพนิยายMichael Buckleyพิชชาภรณ์ ชูคงย บ111น พร้อมให้บริการ
35827/6/2013สมาพันธ์กระจกวิเศษ เล่ม 9 (เล่มจบ) : ชุดนักสืบเทพนิยายMichael Buckleyพิชชาภรณ์ ชูคงย บ111น พร้อมให้บริการ
35727/6/2013นักสืบเทพนิยาย เล่ม 5 ตอน อาชญากรเวทมนตร์Michael Buckleyพิชชาภรณ์ ชูคงย บ111น พร้อมให้บริการ
35627/6/2013นักสืบเทพนิยาย เล่ม 7 : สงครามชาวนิรันดร์Michael Buckleyพิชชาภรณ์ ชูคงย บ111น พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป