แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
35527/6/2013นักสืบเทพนิยาย เล่ม 4 : ความลับในมหานครMichael Buckleyพิชชาภรณ์ ชูคงย บ111น พร้อมให้บริการ
35419/6/2013Digital LiteraciesNicky Hockly Gavin DudeneyMark Pegrumสลิลา วงศ์กระจ่าง004 Du-D 2013 พร้อมให้บริการ
35319/6/2013Digital and Media Literacy: Connecting Culture and ClassroomRenee R. Hobbsสลิลา วงศ์กระจ่าง371.3330973 Ho-D 2011 พร้อมให้บริการ
35219/6/2013History of English LiteratureWilliam Spaldingสลิลา วงศ์กระจ่าง820.9 Sp-H 2013 พร้อมให้บริการ
35119/6/2013English Literature:Its History and Its Significance for the Life of the English-Speaking World : a Text Book of SchoolLong William Josephสลิลา วงศ์กระจ่าง820.9 Lo-E 2013 พร้อมให้บริการ
35018/6/2013Guidance and control of ocean vehicles.Fossen Thor I.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง ไม่พิจารณา
34920/5/2013การจัดการธุรกิจขนาดย่อมฉัตยาพร เสมอใจอิทธิพร แก้วเพ็ง338.642 ฉ114ก พร้อมให้บริการ
34820/5/2013NLP ภาษา สมอง มหัศจรรย์ :เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน (NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMINGวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์อิทธิพร แก้วเพ็ง153.85 ว38น 2555 พร้อมให้บริการ
3473/5/2013ภาษาอังกฤษเทคนิค1 อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผศ.พวงมณี ตันติวงศ์อิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
3463/5/2013การถนอมอาหารผศ.พรพล รมย์นุกูลอิทธิพร แก้วเพ็ง641.4 พ17ก พร้อมให้บริการ
3453/5/2013การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ และ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติอิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
3443/5/2013การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์อิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
3433/5/2013Food Microbiology / จุลชีววิทยาทางอาหารรศ. สุมณฑา วัฒนสินธุ์อิทธิพร แก้วเพ็ง664.028 ส46ต พร้อมให้บริการ
3423/5/2013ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์อิทธิพร แก้วเพ็ง664.07 ส416ค พร้อมให้บริการ
3413/5/2013การสุขาภิบาลอาหาร Food Plant Sanitationรศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์อิทธิพร แก้วเพ็ง363.1927 ส46ก พร้อมให้บริการ
3403/5/2013เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้นผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุลอิทธิพร แก้วเพ็ง641.86 จ34บ พร้อมให้บริการ
3393/5/2013สารให้ความหวานรศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอตอิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
33830/4/2013ต้นรักริมรั้วร่มแก้วสมศรี หวันชิตนายน ร16ต 2555 พร้อมให้บริการ
33727/4/2013เหยื่ออธรรมvictor hugo ผู้แปล ประมูล อุณหธูปภัทรวดี องค์สกุลน อ411ห พร้อมให้บริการ
33619/4/2013แฉเอกสารลับเขาพระวิหารบวรศักดิ์ อุวรรณโณปารย์พิรัชย์ จันเทศ341.42 บ17ฉ พร้อมให้บริการ
33518/3/2013ลา ฟลอร่า ฮั่นนี่แรลลี่ โรงเรียนป่วนก๊วนเจ้าหญิง เล่ม 6 ตอน ก๊วนคุณครูจำเป็นกับตำนานกำเนิดโลกณชฎา จันทวี ไม่พิจารณา
33411/3/2013เคล็ดลับของคนรักเบเกอรี่กองบรรณาธิการอิทธิพร แก้วเพ็ง641.865 ค57 พร้อมให้บริการ
33311/3/2013Easy Cookiesปรียนุช โตเจริญอิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
33211/3/2013No Bake Dessert ขนมไม่อบวราภา ปองเงินอิทธิพร แก้วเพ็ง641.86 ป19ข พร้อมให้บริการ
33111/3/2013ขนมอบอ.นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจอิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
33011/3/2013ขนมไม่อบ NO-Bake Passionภัณฑิรา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตอิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
32931/1/2013สาปพระเพ็งกิ่งฉัตรพิกุล สมจิตต์น ก32ส 2555 พร้อมให้บริการ
32831/1/2013เพียงใจที่ผูกพันกิ่งฉัตรพิกุล สมจิตต์น ป27พ 2553 พร้อมให้บริการ
32731/1/2013ลีลาวดีเพลิงกิ่งฉัตรพิกุล สมจิตต์น ก32ล 2555 พร้อมให้บริการ
32631/1/2013ความรักเจ้าขาดวงตะวันพิกุล สมจิตต์น ด17ค 2554 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป