แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

(ทั้งหมด 4017 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
31912/1/2013Box Set หนังสือชุด Love Detective… รักนี้ต้องสืบภัสรสา อัญชรีย์ Andra นภชล ฌามิวอาห์ ชาลีนอัญชลี หนูรัตน์ ค้นชื่อชุด พร้อมให้บริการ
31812/1/2013แสงรักจากสายฟ้าดวงตะวันอัญชลี หนูรัตน์ น ด17ส พร้อมให้บริการ
31712/1/2013เพชรแสงอัสดงธารใสอัญชลี หนูรัตน์ น ธ27พ พร้อมให้บริการ
31612/1/2013คดีรักหมายเลขหนึ่งธุวดาราอัญชลี หนูรัตน์ น ธ47ค พร้อมให้บริการ
31515/12/2012มังกรไฟไม่เรียนหนังสือ +CD ROMประภาส ชลศรานนท์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัยย ป17ม 2552 พร้อมให้บริการ
31414/12/2012ไปขุดหัวมันกันลูกหนูยะมะชิตะ ฮะรุโอะศรัญญา โรจนวงศ์ชัยย ฮ117ล พร้อมให้บริการ
31314/12/2012ลูกหนูผจญภัย ตอน รถไฟสายลูกหนูยะมะชิตะ ฮะรุโอะศรัญญา โรจนวงศ์ชัยย ฮ117ล พร้อมให้บริการ
31214/12/2012ตำราอาหารประจำบ้าน ทำได้จริง อร่อยทุกอย่างทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย641.5 ท19ต พร้อมให้บริการ
31114/12/2012เทคนิคการประเมินโครงการพิชิต ฤทธิ์จรูญศรัญญา โรจนวงศ์ชัย658.404 พ32ท พร้อมให้บริการ
31013/12/2012การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร รศ.ดร.ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย001.4 บ43ก พร้อมให้บริการ
30913/12/2012นกก้อนหินบินหลา สันกาลาคีรีศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน บ35น 2555 พร้อมให้บริการ
30813/12/2012เพื่อนยาก (Of Mice and Men)John Steinbeck (จอห์น สไตน์เบ็ค) ผู้แปล คันธา ศรีวิมลศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ส14พ 2555 พร้อมให้บริการ
30713/12/2012คิดอย่างไรให้รวย (Think and Grow Rich)Napoleon Hill (นโปเลียน ฮิลล์) ผู้แปล ทศยุทธศรัญญา โรจนวงศ์ชัย ไม่พิจารณา
30613/12/2012เกมล่าชีวิต 2 : ปีกแห่งไฟ (The Hunger Games 2 : Catching Fire)Suzanne Collins (ซูซาน คอลลินส์) ผู้แปล นาธานศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ค19ก 2554 พร้อมให้บริการ
30513/12/2012เกมล่าชีวิต ภาค 1 - The Hunger Games (ปรับปรุงใหม่) เกมที่โลกต้องจับตา ดุเดือดซูซานน์ คอลลินซ์ (Suzanne Collins) ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ค19ก 2552 พร้อมให้บริการ
30413/12/2012สาระภาพ Portrait of My Lifeนิ้วกลมศรัญญา โรจนวงศ์ชัย808.84 น37ส 2555 พร้อมให้บริการ
30211/12/2012พูดอังกฤษนอกตำรากุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ฐนิสา ชุมพล ม.ล.โสภิดา ขาวหนูนา ไม่พิจารณา
30111/12/2012เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดRando Kim (รันโด คิม) (วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล)โสภิดา ขาวหนูนา155.51 ค36พ พร้อมให้บริการ
30031/10/2012การคัดเลือกบุคคล และ การบริหารค่าตอบแทน + VCDดร.นพ ศรีบุนนาคฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29931/10/2012ภาวะผู้นำพลตำรวจตรีประเสริฐ เกษรมาลาฐาน ธนชัยวิวัฒน์658.4092 ค76ก พร้อมให้บริการ
29831/10/2012ยุทธศาสตร์การจัดการดร.นพ ศรีบุนนาคฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29731/10/2012การบริหารความเสี่ยง RISK MANAGEMENTนิรภัย จันทร์สวัสดิ์ฐาน ธนชัยวิวัฒน์658.155 ช113ก พร้อมให้บริการ
29631/10/2012มวยไทยสู่สากล กฎกติกามวยไทยปรีชา ตั้งใจ พ.ต.ท.แปลก และคณะฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29531/10/2012การบริหารทรัพยากรมนุษย์ + VCDดร.นพ ศรีบุนนาคฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29431/10/2012ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปพ.ต.อ.เมธา วาดีเจริญฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29331/10/2012ย้อนรอยสองราชธานี กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาคณะผู้จัดทำฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29231/10/2012อริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คณะผู้จัดทำฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29131/10/2012๙ แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์คณะผู้จัดทำฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29031/10/2012Thai Law Dictionary [English-Thai] พจนานุกรมกฎหมายไทย ฉบับแปลอังกฤษ-ไทยสำนักพิมพ์สูตรไพศาลฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
28931/10/2012วินัยจราจร กับ 12 พ.ร.บ. สำหรับผู้ขับขี่รถทุกคน และเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์สูตรไพศาลฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป