แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
20022/4/2011เศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะ พัฒนาการ และ การปรับตัวจิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะสิรีธร ถาวรวงศา330.9593 จ37ศ พร้อมให้บริการ
19922/4/2011ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานสุวิทย์ ธีรศาศวัตสิรีธร ถาวรวงศา330.91 ส47ป พร้อมให้บริการ
19822/4/2011พลวัตเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านภาคใต้ตอนบน ฝั่งตะวันออกชลิตา บัณฑุวงศ์สิรีธร ถาวรวงศา307.12 ช17พ พร้อมให้บริการ
19722/4/2011พลวัตการเกษตร และเศรษฐกิจชุมชนภาคกลางทิพวัลย์ สีจันทร์สิรีธร ถาวรวงศา306.349 ท36พ พร้อมให้บริการ
19622/4/2011หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านภาคเหนือรัตนาพร เศรษฐกุลสิรีธร ถาวรวงศา330.9593 ร114ห พร้อมให้บริการ
19522/4/2011หมู่บ้านชาวนาปฎิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบนธันวา ใจเที่ยงสิรีธร ถาวรวงศา307.12 ธ115ห พร้อมให้บริการ
19422/4/2011เศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านอีสานใต้สมคิด พรมจุ้ยสิรีธร ถาวรวงศา307.12 ศ57 พร้อมให้บริการ
19322/4/2011พลวัตและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา : เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือยศ สันตสมบัติสิรีธร ถาวรวงศา307.12 ย18พ พร้อมให้บริการ
19222/4/2011การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสานดร. มณีมัย ทองอยู่สิรีธร ถาวรวงศา307.12 ม14ก พร้อมให้บริการ
19122/4/2011พลวัตของชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี มิติทางนิเวศวัฒนธรรมเสาวภา พรสิริพงษ์สิรีธร ถาวรวงศา307.72 พ17 พร้อมให้บริการ
19022/4/2011มองย้อนอดีตชุมชนวัดท่าลิพงคณะวิจัยชุมชนวัดท่าลิพง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นสิรีธร ถาวรวงศา พร้อมให้บริการ
18922/4/2011คนทำตาล : ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ สำนึก และการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองของชาวสวนบางนางลี่อนุสรณ์ อุณโณสิรีธร ถาวรวงศา303.482 ค15 พร้อมให้บริการ
18822/4/2011ลุ่มน้ำปากพนัง จากความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์สีลาภรณ์ บัวสายสิรีธร ถาวรวงศา333.91 ส37ล พร้อมให้บริการ
18722/4/2011100 ปี การเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้สารูป ฤทธิ์ชูสิรีธร ถาวรวงศา352.0593 ส27ห พร้อมให้บริการ
18622/4/2011เอเชียตะวันออกบนเส้นทางสู่การเป็นประชาคมไพศาล หรูพาณิชย์กิจสิรีธร ถาวรวงศา337.15 พ98อ พร้อมให้บริการ
18522/4/2011ต้นทางตลาดพลู เรื่องราวของสายน้ำ ผู้คน และแผ่นดินสง่า ลือชาพัฒนพรสิรีธร ถาวรวงศา พร้อมให้บริการ
18422/4/2011วิถีคนบนป่าตะวันออกผืนสุดท้ายวิบูลย์ เข็มเฉลิมสิรีธร ถาวรวงศา333.75 ว34 พร้อมให้บริการ
18322/4/2011ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ว่าด้วยความเป็นมา สถานภาพ แนวคิด วิธีการศึกษา และบทบาทในปัจจุบันรศ.ยงยุทธ ชูแว่นสิรีธร ถาวรวงศา959.309045 ย12ป พร้อมให้บริการ
18222/4/2011ประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปีทีมงานเครือข่ายความรู้ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นสิรีธร ถาวรวงศา พร้อมให้บริการ
18122/4/2011ประมงพื้นบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลา : วิถีและการเปลี่ยนแปลงเลิศชาย ศิริชัยสิรีธร ถาวรวงศา639.22 ล68ป พร้อมให้บริการ
18022/4/2011นาฏกรรมแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของหนังตะลุงและโนราพิทยา บุษรารัตน์สิรีธร ถาวรวงศา390.09593 พ34ก พร้อมให้บริการ
17922/4/2011วัฒนธรรมปลา ของชุมชนคนลุ่มน้ำชีวรพล เองวานิชสิรีธร ถาวรวงศา306.42 ว113 พร้อมให้บริการ
17818/4/2011ตำนานผู้พิทักษ์แห่งกาฮูล ตอน โบยบินด้วยแรงศรัทธา : Guardians of Ga [ดูภาพขยาย] ตำนานผู้พิทักษ์แห่งกาฮูล ตอน โบยบินด้วยแรงศรัทธา : Guardians of Ga'Hoole : The Jouney (Guardians of Ga'Hoole : The Jouney)Kathryn Lasky; กิตติรัตน์ พรหมรัตน์ ผู้แปลศรัญญา โรจนวงศ์ชัยย ล118ต พร้อมให้บริการ
17718/4/2011เคหาสน์สีแดงดวงดาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ด17ค พร้อมให้บริการ
17618/4/2011การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ : English Translation for Communication Arts เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากข่าว โฆษณา และภาพยนตร์วรัชญ์ ครุจิต ดร.ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย ไม่พิจารณา
17518/4/2011Easy English News ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย +CD (Easy English News)Terry L. Fredrickson; ขวัญฤทัย ชิ้นมาลัย ผู้แปลศรัญญา โรจนวงศ์ชัย428.43 ฟ57ข พร้อมให้บริการ
17412/3/2011แท่นอาทิตย์ เจาะชีวิตติดก๊าซบริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใส ไม่พิจารณา
17312/3/2011ช่างเทคนิคปิโตรเลียม จุดเจาะชีวิต คนผลิตพลังงานบริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใสVCD N พร้อมให้บริการ
17212/3/2011ขวดใสๆทำร้ายโลก 1-2บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใสVCD N พร้อมให้บริการ
17112/3/2011ขยะถุงพลาสติก ภัยร้าย Never Die 1-2บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใสVCD พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป