แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
17012/3/2011ก๊าซธรรมชาติฯบริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใส ไม่พิจารณา
16912/3/2011เปิดโลกปิโตรเลียม 1-2บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใสVCD N พร้อมให้บริการ
16812/3/2011พลาสติก นวัตกรรมเปลี่ยนโลกบริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใสVCD N พร้อมให้บริการ
16712/3/2011ลูกอัดลม กลมๆเด้งๆบริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใสVCD N พร้อมให้บริการ
16612/3/2011ถุงยางอนามัยสัญชาติไทยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใสVCD N พร้อมให้บริการ
16512/3/2011โลกกว้างๆของยางเส้นกลมๆบริษัท ทีวีบูรพา จำกัดวัชรินทร์ สายน้ำใสVCD N พร้อมให้บริการ
1645/3/2011เมื่อยักษ์ตื่นสิริลักษณ์ ตันศิริจารึก คงขวัญ158.1 ส37ม พร้อมให้บริการ
1635/3/2011เอกภพของไอน์สไตน์ธนู แก้วโอภาสสิรีธร ถาวรวงศา ไม่พิจารณา
1625/3/2011เหตุการณ์สำคัญทีสุดของโลกในศตวรรษที่ 20 ศตวรรษแห่งสงครามธนู แก้วโอภาสสิรีธร ถาวรวงศา909.82 ธ15ห พร้อมให้บริการ
1615/3/2011ประวัติศาสตร์ยุโรปธนู แก้วโอภาสสิรีธร ถาวรวงศา940 ธ15ป พร้อมให้บริการ
1605/3/2011คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยามทวีศักดิ์ เผือกสมสิรีธร ถาวรวงศา959.3033 ท17ค พร้อมให้บริการ
1595/3/2011มหาภารตยุทธกรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัยสิรีธร ถาวรวงศา891.2 ม19 พร้อมให้บริการ
1585/3/2011ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณก่อนศตวรรษ 25ชัย เรืองศิลป์สิรีธร ถาวรวงศาป ช.ร. พร้อมให้บริการ
1575/3/2011ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านสังคมชัย เรืองศิลป์สิรีธร ถาวรวงศา959.306 ช116ป พร้อมให้บริการ
1565/3/2011ภารตวิทยากรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัยสิรีธร ถาวรวงศา934 ก17ภ พร้อมให้บริการ
1555/3/2011กินข้าวกับอาม่า วัฒนธรรมอาหารการกินของลูกจีนในเมืองไทยอดุลย์ รัตนมั่นเกษมสิรีธร ถาวรวงศา641.5951 อ14ก พร้อมให้บริการ
1545/3/2011กำเนิดและวิวัฒนาการของคนแต้จิ๋ว อดีตถึงปัจจุบันอดุลย์ รัตนมั่นเกษมสิรีธร ถาวรวงศา305.8951 อ14ก พร้อมให้บริการ
1535/3/2011เรื่องเพศในวัฒนธรรมจีน 4000 ปีอดุลย์ รัตนมั่นเกษมสิรีธร ถาวรวงศา390.0951 อ14ร พร้อมให้บริการ
1525/3/2011ฮอโลคอสต์ : การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ชุด Lost Wordsเอมอร เอาฬารสิรีธร ถาวรวงศา956.94 บ27ฮ พร้อมให้บริการ
1515/3/2011ประวัติศาสตร์ ชาติ ปัญญาชน พ.1นิธิ เอียวศรีวงศ์สิรีธร ถาวรวงศา ไม่พิจารณา
1505/3/2011ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2ดิเรก ชัยนามสิรีธร ถาวรวงศา959.36 ด37ท พร้อมให้บริการ
1495/3/2011สงครามครูเสด จากสายตาชาวอรับสุธาสินี พานิชชานนท์สิรีธร ถาวรวงศา909.07 ม119ส พร้อมให้บริการ
1485/3/2011พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ประภัสสร์ ชูวิเชียรสิรีธร ถาวรวงศา294.3135 ป17พ พร้อมให้บริการ
1475/3/201160 ปีโพ้นทะเลปนัดดา เลิศล้ำอำไพสิรีธร ถาวรวงศา951 อ412ห พร้อมให้บริการ
14626/2/2011ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัยพวงทิพย์ เกียรติสหกุลสิรีธร ถาวรวงศา959.3 พ17ท พร้อมให้บริการ
14523/2/2011ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์นันทยา ศรีวารินทร์915.93 ป17ศ พร้อมให้บริการ
14423/2/2011วิถีไทยอุดม เชยกีวงศ์และคณะนันทยา ศรีวารินทร์303.4 ว36ว พร้อมให้บริการ
14323/2/2011ศิลปะและวัฒนธรรมไทยพวงผกา คุโรวาทนันทยา ศรีวารินทร์390.09593 พ17ศ พร้อมให้บริการ
14223/2/2011วิถีชีวิตชาวใต้ ประเพณีและวัฒนธรรมประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์นันทยา ศรีวารินทร์390.09593 ป17ว พร้อมให้บริการ
14123/2/2011ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ (SALT: A WORLD HISTORY)MARK KURLANSKYสิรีธร ถาวรวงศา553.63 ค59ป พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป