แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
513422/02/2023ลุกให้ไวในวันที่ใจล้มดร. หลิวเพ่ยเซวียนปพิชญา บัวเพชร์158 ห17ล พร้อมให้บริการ
513322/02/2023Insight Excel 365 รวมทริคการใช้งานระดับมืออาชีพดวงพร เกี๋ยงคำปพิชญา บัวเพชร์005.369 ด17อ พร้อมให้บริการ
513222/02/2023กล้าที่จะถูกเกลียดIchiro Kishimi (อิชิโร คิชิมิ), Fumitake Koga (ฟุมิทะเกะ โคะกะ)ปพิชญา บัวเพชร์158.1 อ32ก พร้อมให้บริการ
513122/02/2023ชาเขียวอุ่น ๆ กับคุณในวันจันทร์Michiko Aoyama (มิจิโกะ อาโอยามะ)ปพิชญา บัวเพชร์น ม32ช พร้อมให้บริการ
513022/02/2023ชัยค์อิสมาอีลลุตฟี ชีวิต...สันติภาพ...สันติสุขสุไรยา จะปะกียา, อิสมาแอ โมฮัมมัดปพิชญา บัวเพชร์923.7593 อ38ช พร้อมให้บริการ
512922/02/2023ประวัติวรรณคดีไทย 1 (สมัยสุโขทัย-สมัยอยุธยาตอนปลาย)ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณนันทยา ศรีวารินทร์895.9109 ณ113ป พร้อมให้บริการ
512822/02/2023เขตคลองมองเมืองบัณฑิต จุลาสัย, รัชดา โชติพานิชนันทยา ศรีวารินทร์915.93 บ114ข พร้อมให้บริการ
512722/02/2023ชัยค์อิสมาอีลลุตฟี ชีวิต...สันติภาพ...สันติสุขสุไรยา จะปะกียา, อิสมาแอ โมฮัมมัดนันทยา ศรีวารินทร์923.7593 อ38ช พร้อมให้บริการ
512622/02/2023ราษฎรปฏิวัติณัฐพล ใจจริงนันทยา ศรีวารินทร์320.9593 ณ113ร พร้อมให้บริการ
512522/02/2023การสังหารหมู่หนานจิงชาญ ธนประกอบนันทยา ศรีวารินทร์940.53 จ22ก พร้อมให้บริการ
512431/03/2023ATOMIC HABITS เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นJames Clearแวนูรอาอีดา กุเวกามา155.24 ค57พ 2563 พร้อมให้บริการ
512331/03/2023เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดคิมรันโดแวนูรอาอีดา กุเวกามา155.51 ค36พ 2557 พร้อมให้บริการ
512229/03/2023ใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์สุพรรณี เขียวชอุ่ม658.4012 น16ช พร้อมให้บริการ
512129/03/2023The Invisible Leader ผู้นำล่องหน เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์สุพรรณี เขียวชอุ่ม658.4092 น11ผ 2566 พร้อมให้บริการ
492029/01/2023ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานะศึกษามืออาชีพจิณณวัตร ปะโคทังสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
491929/01/2023ภาวะผู้นำดิจิทัลดาวรุวรรณ ถวิลการสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
491825/01/2023การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)ยุทธ ไกยวรรณ์สมศักดิ์ แก้วพลอย519.50285 ย44ก พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
491725/01/2023การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย MINITAB (ANALYSIS AND DESIGN OF EXPERIMENTS WITH MINITAB)ยุทธ ไกยวรรณ์สมศักดิ์ แก้วพลอย519.50285 ย44ก พร้อมให้บริการ
488906/01/2023Conver พูดมันส์ 1,000 ประโยคครูดิวฆรวัณณ์ สถล428.34 ค17ค 2566 พร้อมให้บริการ
488804/01/2023ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะฮิงาชิโนะ เคโงะสมศรี หวันชิตนายน ฮ32ป พร้อมให้บริการ
488725/12/2022กำเนิดทฤษฎีควอนตัม ฟิสิกส์เหนือสามัญสำนึกอาจวรงค์ จันทมาศเมสันต์ สังขมณี อยู่ระหว่างพิจารณา
488616/11/2022THE EMOTIONAL MAN มนุษย์อารมณ์ณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม128.33 ณ113ม 2563 พร้อมให้บริการ
488516/11/2022THE HAPPINESS MANUAL พฤติกรรมความสุขณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม158 ณ113พ 2564 พร้อมให้บริการ
488416/11/2022HOW HAPPINESS WORKS AND WHY WE BEHAVE THE WAY WE DO ความสุขทำงานยังไง?ณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม158 ณ113ค 2561 พร้อมให้บริการ
488316/11/2022A GUIDE TO BEHAVING BETTER ทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยง โปรดอย่าลำเอียงก่อนตัดสินใจณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม158 ณ113ท 2564 พร้อมให้บริการ
488216/11/2022THE WHYS OF LIFE ชีวิตต้องสงสัยณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม ไม่มีจำหน่าย
488119/10/2022Disneyland ทำอะไร ทำไมใครๆ ก็หลงรักซากุราอิ เอริโกะโสภิดา ขาวหนูนา158.7 อ57ด พร้อมให้บริการ
488019/10/2022โอโมเตนาชิ Omotenashi จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศโสภิดา ขาวหนูนา658.812 ก914อ พร้อมให้บริการ
487919/10/2022พระพรหมในประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราชในเรื่องเล่าศรายุทธ เจียรมาศวัชรินทร์ สายน้ำใส959.3 ศ17พ พร้อมให้บริการ
487807/10/2022Sustainability in Tourism : Understanding Sustainable Solutions for the Tourism IndustryKannapa Pongponratสุพรรณี เขียวชอุ่ม338.4791 Ka-S 2022 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป