แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
14023/2/2011ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับเคมบริดจ์ เล่ม 3 :จากประมาณ ค.ศ.1800 ถึง ทศวรรษ 19NICHOLAS TARLINGสิรีธร ถาวรวงศา959 ป17 พร้อมให้บริการ
13923/2/2011ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับเคมบริดจ์ เล่ม 2 :จากประมาณ ค.ศ.1500 ถึงประมาณ ค.ศNICHOLAS TARLING และคณะสิรีธร ถาวรวงศา959 ป17 พร้อมให้บริการ
13823/2/2011ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับเคมบริดจ์ เล่ม 1 :จากยุคเริ่มแรกถึงประมาณ ค.ศ. 150NICHOLAS TARLINGสิรีธร ถาวรวงศา959 ป17 พร้อมให้บริการ
13723/2/2011ตรอตสกีบนเส้นทางการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.1917สัญชัย สุวังบุตรสิรีธร ถาวรวงศา ไม่พิจารณา
13623/2/2011เลนินกับการสร้างรัฐสังคมนิยมโซเวียตสัญชัย สุวังบุตรสิรีธร ถาวรวงศา947 ส115ล พร้อมให้บริการ
13523/2/2011นาซีในสมัยไวมาร์ ค.ศ.1918-1933 (NAZI IN THE WEIMAR PERIOD 1918-1933)สัญชัย สุวังบุตรสิรีธร ถาวรวงศา943 ส113น พร้อมให้บริการ
13423/2/2011ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 (MIRROR OF THE 19TH CENTURY EUROPE)สัญชัย สุวังบุตร และคณะสิรีธร ถาวรวงศา940.28 ส113ท พร้อมให้บริการ
13323/2/2011ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญสู่สาธารณรัฐ :ฝรั่งเศส ค.ศ. 1815-1970สัญชัย สุวังบุตรสิรีธร ถาวรวงศา944 ส113ร พร้อมให้บริการ
13223/2/2011รัฐชาติ-พรมแดน: ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน (NATION-STATES AND THEIR BORชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ และคณะสิรีธร ถาวรวงศา327.59 ร113 พร้อมให้บริการ
13123/2/2011กตัญญูในกงเต๊กและกงเต๊กในกตัญญู :พิธีกงเต๊กในสังคมไทยและสังคมโลกแสงอรุณ กนกพงศ์ชัยสิรีธร ถาวรวงศา393.90951 ส72ก พร้อมให้บริการ
13023/2/2011กงเต็ก :พิธีศพชาวจีนแต้จิ๋วธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์สิรีธร ถาวรวงศา393.909591 ธ17ก พร้อมให้บริการ
12923/2/2011ยุคล่าอาณานิคมกับตำนานโจรสลัด :ชุดตามรอยอารยธรรมอนันตชัย จินดาวัฒน์สิรีธร ถาวรวงศา909 อ15ย พร้อมให้บริการ
12823/2/2011ประวัติศาสตร์โลกสมัยศาสนาเรืองอำนาจและยุโรปยุคกลางอนันตชัย จินดาวัฒน์สิรีธร ถาวรวงศา940.1 อ15ป พร้อมให้บริการ
12723/2/2011เอกราชอาบเลือด :ปลดแอกจากอาณานิคมทั่วโลกอนันตชัย จินดาวัฒน์สิรีธร ถาวรวงศา909 อ15อ พร้อมให้บริการ
12623/2/2011ตำนานยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก :ชุดตามรอบอารยธรรมโลกอนันตชัย จินดาวัฒน์สิรีธร ถาวรวงศา909 อ15ต พร้อมให้บริการ
12523/2/2011เครื่องเทศ :ประวัติศาสตร์รสจัดจ้าน (THE TASTE OF CONQUEST)MICHAEL KRONDLสิรีธร ถาวรวงศา633.83 ค17ค พร้อมให้บริการ
12423/2/2011ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516)ปิยนาถ บุนนาคสิรีธร ถาวรวงศา959.304 ป36ป พร้อมให้บริการ
12316/2/2011The Complete Book on Rubber ChemicalsNPCS Board of Consultants & Engineersวัชรินทร์ สายน้ำใส547.8426 Np-C 2009 พร้อมให้บริการ
12216/2/2011The Complete Book on Rubber Processing and Compounding TechnologyNIIR Board of Consultants and Engineersวัชรินทร์ สายน้ำใส678.2 Ni-C 2010 พร้อมให้บริการ
1215/1/2011อาหารสมองไพศาล ถนอมอารมณ์จิตรักษา ไม่มี158.1 พ98อ พร้อมให้บริการ
1204/1/2011จงจรเที่ยว :สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 12 ประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศรัญญา โรจนวงศ์ชัย910.4 ท56จ พร้อมให้บริการ
1194/1/2011รัฐฉาน (เมืองไต) :พลวัตของชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัยเสมอชัย พูลสุวรรณศรัญญา โรจนวงศ์ชัย ไม่พิจารณา
1184/1/2011คำถามสำคัญกว่าคำตอบหนุ่มเมืองจันท์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัยป ห15ค พร้อมให้บริการ
1174/1/2011เหมืองแร่ฉบับสมบูรณ์ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุงใหม่)อาจินต์ ปัญจพรรค์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัยรส อ22ห 2555 พร้อมให้บริการ
1164/1/2011เหมืองแร่ฉบับสมบูรณ์ เล่ม ๑ (ฉบับปรับปรุงใหม่)อาจินต์ ปัญจพรรค์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัยรส อ22ห 2555 พร้อมให้บริการ
1153/1/2011สร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับ E-LEARNING และการนำเสนอแบบมืออาชีพชาลี กาญจนรัตน์กอบศักดิ์ ณ นคร006.78 ช27ส พร้อมให้บริการ
1141/1/2011สร้าง ระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์อาณัติ รัตนถิรกุลกอบศักดิ์ ณ นคร006.78 อ24ส พร้อมให้บริการ
1131/1/2011Photoshop CS5ผู้สอน : สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจกอบศักดิ์ ณ นคร006.68 อ15ม พร้อมให้บริการ
1121/1/2011Illustrator CS5ผู้สอน : สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจกอบศักดิ์ ณ นคร006.68 ว115อ พร้อมให้บริการ
1111/1/2011Ulead VideoStudio 11ผู้แต่ง: สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจกอบศักดิ์ ณ นคร ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป