แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
1101/1/2011Windows 7ผู้สอน : เอกชัย วงษ์ศิริ บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจกอบศักดิ์ ณ นคร ไม่พิจารณา
1091/1/2011Joomlaบรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจกอบศักดิ์ ณ นคร ไม่พิจารณา
1081/1/2011คู่มือจัดการฐานข้อมูล MySQLชาญชัย ศุภอรรถกรกอบศักดิ์ ณ นคร005.133 ช26ค พร้อมให้บริการ
1071/1/2011เทคนิค การตัดต่อวิดีโอด้วย Final Cut Proจีราวุธ วารินทร์กอบศักดิ์ ณ นคร006.696 จ37ท พร้อมให้บริการ
10626/12/2010นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาศรัญญา โรจนวงศ์ชัย895.9103 ท56น พร้อมให้บริการ
10526/12/2010The Sixth Sense คนสัมผัสวิญญาณรัชณี เที่ยงธรรม และหมอกฤษณ์ คอนเฟิร์มศรัญญา โรจนวงศ์ชัยค้นชื่อชุด The Sixth Sense พร้อมให้บริการ
10424/12/2010เนปาลประมาณสะดือนิ้วกลมศรัญญา โรจนวงศ์ชัย ไม่พิจารณา
10319/12/2010วิจัย...เรื่องใกล้ตัวสุธีระ ประเสริฐสรรพ์สมศรี หวันชิตนาย001.4 ส44ว พร้อมให้บริการ
10219/12/2010หลักคิด...การวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์สมศรี หวันชิตนาย001.4 ส44ว พร้อมให้บริการ
10118/12/2010จิตจักรพรรดิ ตอน มาเฟียพลังจิตดังตฤณศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ด112จ พร้อมให้บริการ
10018/12/2010เรียนศัพท์กับแฮร์รี่ พอตเตอร์สุมาลีศรัญญา โรจนวงศ์ชัย428.1 ส46ร พร้อมให้บริการ
9126/11/2010อาจารย์ในร้านคุกกี้นิ้วกลมศรัญญา โรจนวงศ์ชัย158.1 น37อ พร้อมให้บริการ
9026/11/2010กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ (เล่ม 2)ดังตฤณศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ด112ก พร้อมให้บริการ
8926/11/2010กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม (เล่ม 1)ดังตฤณศรัญญา โรจนวงศ์ชัย ไม่พิจารณา
8825/11/2010ใบไม้แดงวรรณสิงห์ ประเสริฐกุลศรัญญา โรจนวงศ์ชัย089.95911 ว17บ พร้อมให้บริการ
8719/11/2010ฟิสิกส์ของยาง (Rubber Physics)ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์วัชรินทร์ สายน้ำใส668.9 ต47ฟ พร้อมให้บริการ
8623/10/2010การค้นคว้าและการเขียนรายงาน ชุดพื้นฐานมนุษยศาสตร์ ลำดับที่ 2ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาปิยกุล จันทบูรณ์028.7 จ49ก พร้อมให้บริการ
8517/10/2010โลกของไวน์นักเขียน Rhie Won-Bok นักแปล นริศรา ไตรบุตรมฤษฎา ปิ่นทอง641.22 ร37ล พร้อมให้บริการ
8417/10/2010ยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรคผู้เขียน Spencer Johnson M.D. ผู้แปล พิทยา สิทธิอำนวยมฤษฎา ปิ่นทอง158.1 จ19ย พร้อมให้บริการ
8317/10/2010รักปรุงรสเขียน BaekYoung-Ok แปล กช มีนัมมฤษฎา ปิ่นทอง ไม่พิจารณา
8217/10/2010ชีวิตศิษย์วัดนุกูล ตันริยงค์มฤษฎา ปิ่นทอง ไม่พิจารณา
8117/10/2010เกิดเป็นเด็กตลาดปัทมา กลิ่นทองมฤษฎา ปิ่นทอง ไม่พิจารณา
8017/10/2010เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้สมใจ สมคิดมฤษฎา ปิ่นทอง ไม่พิจารณา
7917/10/2010พวกเราแปลงร่างได้!ร.อ.หญิง ธิติมา ช้างพุ่มมฤษฎา ปิ่นทองย ธ34พ พร้อมให้บริการ
7817/10/2010ปลายฝนอรเกษม รอดสุทธิมฤษฎา ปิ่นทอง ไม่พิจารณา
7717/10/2010บ้านไม้ชายคลองจันทรา รัศมีทองมฤษฎา ปิ่นทอง ไม่พิจารณา
7617/10/2010มีดหม้อสีทองธารา ศรีอนุรักษ์มฤษฎา ปิ่นทอง ไม่พิจารณา
7517/10/2010โรงเรียนริมทะเลสาคร พูลสุขมฤษฎา ปิ่นทอง ไม่พิจารณา
742/10/2010สารคดีธนาคารกสิกรไทยศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ ไม่พิจารณา
7331/8/2010The Uses of Enchantment: The Meaning and the Importanct of Fairy TalesBRUNO BETTLEHEIMNATTHIKA BOONRASAMEE ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป