แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
721/8/2010วีซีดีพระมหาสมปอง ตาลปุตโตกอบศักดิ์ ณ นคร ไม่พิจารณา
711/8/2010เริ่มต้นกับการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstoneสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์กอบศักดิ์ ณ นคร ไม่พิจารณา
703/7/2010คัมภีร์ Ubuntu Linux server เล่ม 2บัณฑิต จามรภูติกอบศักดิ์ ณ นคร005.3 บ114ค พร้อมให้บริการ
693/7/2010คัมภีร์ Ubuntu Linux server เล่ม 1บัณฑิต จามรภูติกอบศักดิ์ ณ นคร005.3 บ114ค พร้อมให้บริการ
6828/6/2010สร้างเว็บด้วย Joomla! เปิดร้านค้าด้วย VirtueMart ฉบับสมบูรณ์จักรพงษ์ แก้วบุญเรืองเพ็ญประภา บิลหมัน006.76 จ111ส พร้อมให้บริการ
6725/12/2009นวัตกรรมนาโนจากทฤษฏีสู่ชีวิตจริง (THE RISE OF NANOTECH)ผู้แต่ง : SCIENTIFIC AMERICAN ; ผู้แปล : ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ดร.พีรพงค์ ไม่มี620.5 น17 พร้อมให้บริการ
6625/12/2009ราชินีโจรแห่งอินเดียธารา รินศานต์พีรพงค์ ไม่มี305.40542 ส55ผ พร้อมให้บริการ
6525/12/2009เลโอนาร์โด ดา วินชี วิถีอัจฉริยะ (Leonardo da Vinci : The Flights of the Mind)ผู้แต่ง : Charles Nicholl ;; ผู้แปล : นพมาส แววหงส์พีรพงค์ ไม่มี927 ด27ล พร้อมให้บริการ
6423/7/2009Fish ! Tales ปฏิบัติการป(ล)าฏิหาริย์สตีเฟน ลันเดน ฟิลิป สแตรนด์ จอห์น คริสเตนเซ่น และ แฮร์รี่ พอล/ จิระนันท์ พิตรปรีชา (กวีซีไรต์) : แปลนงเยาว์ มูลติชัย ไม่พิจารณา
6316/6/2009รอยทรายในแสงจันทร์โสภี พรรณรายรัชณี จีระกาญจน์น ส86ร พร้อมให้บริการ
6210/6/2009รวมเด็ดเคล็ดลับ 101 Tips & Tricks CSSศิรส สุภาวิตาอธิพงศ์ คงยะฤทธิ์005.133 อ75ร พร้อมให้บริการ
6110/6/2009รวมเด็ดเคล็ดลับ 101 Tips & Tricks PHPทวิร พานิชสมบัติอธิพงศ์ คงยะฤทธิ์005.133 ร17 พร้อมให้บริการ
609/4/2009A Dictionary of Travel and Tourism TerminologyA BeaverNatthika Boonrasamee ไม่พิจารณา
5827/2/2009มนุษย์ดอกไม้พันห้าร้อยปีปราย พันแสงฐาปนีย์ แสงประดับ9786167147420 พร้อมให้บริการ
5727/2/2009คาเฟ่เสน่หาปราย พันแสงฐาปนีย์ แสงประดับป ป17ค พร้อมให้บริการ
5216/2/2009พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถานสุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์330.03 ร22พ พร้อมให้บริการ
5120/1/2009สร้างงานแอนิเมชันให้มีชีวิตด้วย FLASH BASIC (ฉบับปรับปรุงใหม่)อัศวิน โอกาด้าอธิพงศ์ คงยะฤทธิ์006.78 อ118ส พร้อมให้บริการ
5025/12/2008ไม่ไกลกันเกินปายจักรพันธุ์ ขวัญมงคลฐาปนีย์ แสงประดับน จ111ม พร้อมให้บริการ
4921/12/2008คัมภีร์ FLASH MX 2004 ACTIONSCRIPTสุธี พงศาสกุลชัย สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์กอบศักดิ์ ณ นคร ไม่พิจารณา
4820/12/2008FLASH ACTIONSCRIPTกำพล ลีลาภรณ์กอบศักดิ์ ณ นคร006.78 ก216ฟ พร้อมให้บริการ
479/11/2008ปราการแสงดาวอาพัชรินทร์รัชณี จีระกาญจน์ ไม่พิจารณา
4530/9/2008ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติวิจารณ์ พานิชมุจลินทร์ ผลกล้า658 ว32ผ พร้อมให้บริการ
439/9/2008Database Programming ด้วย VB2008&VC#2008ศุภชัย สมพานิชกอบศักดิ์ ณ นคร005.369 ศ46ด พร้อมให้บริการ
429/9/2008WEB PROGRAMMING ด้วย AJAX และ ASP.NETวันวิสาข์ วิชาอธิพงศ์ คงยะฤทธิ์006.76 ว115ว พร้อมให้บริการ
4121/8/2008ทรัพย์ศาสตร์พระยาสุริยานุวัตรสุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์330 ส47ท พร้อมให้บริการ
406/8/2008สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตร ด้วย JOOMLA!สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูลณปภัช ไชยถาวร006.76 ส24ส พร้อมให้บริการ
396/8/2008วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพองอาจ นัยพัฒน์สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์001.42 อ12ว พร้อมให้บริการ
3815/7/2008รู้จัก PLC ใน 14 ชั่วโมงบริษัท เอฟ.เอ.เทค จำกัดพรพิมล คงอินทร์629.8 ร412 พร้อมให้บริการ
3720/7/2008เทคโนโลยี RFIDรศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ อ.ไพโรจน์ ไววานิชกิจพรพิมล คงอินทร์629.8 ป17ท พร้อมให้บริการ
3620/6/2008ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษราชบัณฑิตยสถานจรุณ สังข์สวัสดิ์340.03 ร22ศ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป