แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
484617/06/2022 MARKETING MANAGEMENT: AN ASIAN PERSPECTIVEPhilip Kotler จาริณี เธียรเจริญ658.8 Ko-M 2018 พร้อมให้บริการ
484517/06/2022การบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด (MARKETING MANAGEMENT...MARKETING TECHNOLOGY)สุดาพร กุณฑลบุตรจาริณี เธียรเจริญ658.8 ส44ก พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
484417/06/2022MARKETING MANAGEMENTจาริณี เธียรเจริญ658.8 Ia-M 2018 พร้อมให้บริการ
484317/06/2022การตลาด 5.0 (MARKETING 5.0)จาริณี เธียรเจริญ658.8 ค19ก พร้อมให้บริการ
484217/06/2022SOCIAL MEDIA FOR SMALL BUSINESS: MARKETING STRATEGIES FOR BUSINESS OWNERSจาริณี เธียรเจริญ658.872 Is-F 2021 พร้อมให้บริการ
484117/06/2022UNDERSTANDING DIGITAL MARKETING: A COMPLETE GUIDE TO ENGAGING CUSTOMERS AND IMPLEMENTING SUCCESSFULจาริณี เธียรเจริญ658.872 Ry-U 2021 พร้อมให้บริการ
484017/06/2022 MARKETING TECHNOLOGY TREND 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทคจาริณี เธียรเจริญ658.8 จ34พ พร้อมให้บริการ
483917/06/2022INFLUENCER MARKETING พร้อม SOCIAL ANALYTICSตอบโจทย์การตลาดอย่างปังและได้เปรียบจาริณี เธียรเจริญ658.872 ธ113อ พร้อมให้บริการ
483817/06/2022PRINCIPLES OF MARKETING (GLOBAL EDITION)จาริณี เธียรเจริญ658.8 Ko-P 2021 พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
483717/06/2022 MARKETING RESEARCH 101 คู่มือรู้ใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์จาริณี เธียรเจริญ658.83 ณ11ม พร้อมให้บริการ
483617/06/2022 DIGITAL MARKETING UNLOCKED ปลดล็อกการตลาดดิจิทัลจาริณี เธียรเจริญ658.83 ศ37ด พร้อมให้บริการ
483517/06/2022 เพิ่มยอดขายอัตโนมัติด้วย DIGITAL MARKETING AUTOMATIONจาริณี เธียรเจริญ658.872 อ15พ พร้อมให้บริการ
483417/06/2022หลักการตลาด (PRINCIPLES OF MARKETING) (ฉบับปรับปรุงใหม่)จาริณี เธียรเจริญ658.8 น16ห 2564 พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
483317/06/2022 MARKETING MANAGEMENTจาริณี เธียรเจริญ658.8 Ia-M 2018 พร้อมให้บริการ
483217/06/2022การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์(SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยาจาริณี เธียรเจริญ658.812 ธ37ก 2565 พร้อมให้บริการ
483117/06/2022DIGITAL MARKETING: CONCEPT, CASE & TOOLS (2022) ณัฐพล ใยไพโรจน์จาริณี เธียรเจริญ658.872 ณ113ด 2565 พร้อมให้บริการ
483017/06/2022CONSUMER BEHAVIOR (GLOBAL EDITION)จาริณี เธียรเจริญ658.8342 Sc-C 2019 พร้อมให้บริการ
482915/06/2022จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชไมภัค เตชัสอนันต์อมรรัตน์ จิรันดร420.7 ช16จ พร้อมให้บริการ
482815/06/2022การบัญชีต้นทุนจรรจา ลิมปภากุลปทุมพร หิรัญสาลี657.42 จ17ก พร้อมให้บริการ
482715/06/2022รายงานการเงินและการวิเคราะห์ธเรศ สันตติวงศ์ไชยปทุมพร หิรัญสาลี657.3 ธ17ร พร้อมให้บริการ
482615/06/2022บัญชีขั้นต้นคณาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปทุมพร หิรัญสาลี657 จ19บ พร้อมให้บริการ
482515/06/2022การวิจัยทางบัญชี ความเป็นมาและแนวคิด (ACCOUNTING RESEARCH BACKGROUND AND CONCEPT)ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และคณะปทุมพร หิรัญสาลี657.072 ศ37ก พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
482414/06/2022จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด: เผย พ.อ.ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจนันทยา ศรีวารินทร์940.53593 ส17จ พร้อมให้บริการ
482314/06/2022เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส: การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติและสร้างทหารอาชีพพ.อ.ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจนันทยา ศรีวารินทร์940.53593 ส17ร พร้อมให้บริการ
482214/06/2022ไทยศึกษา : Thai Studyสำราญ ผลดีนันทยา ศรีวารินทร์959.3 ส217ท พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
482114/06/2022มังกรเลื่อมลายนาค :จีนกับโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ศุภการ สิริไพศาลนันทยา ศรีวารินทร์ อยู่ระหว่างพิจารณา
482014/06/2022จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู (ปกแข็ง)บก. สัมพันธ์ ก้องสมุทรนันทยา ศรีวารินทร์959.3051 ส116จ พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
481914/06/2022วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์บก. ขนิดา พรหมพยัคฆ์, บก. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยวนันทยา ศรีวารินทร์901 ว34 พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
481814/06/2022จีน-สยาม สายสัมพันธ์แห่งไมตรีจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคลนันทยา ศรีวารินทร์327.510593 ก57จ 2563 พร้อมให้บริการ
481714/06/2022ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ (ปกแข็ง)สงวน โชติสุขรัตน์นันทยา ศรีวารินทร์959.3 ต215 2564 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป