แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
481614/06/2022ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคงสุรพงษ์ ชัยนามนันทยา ศรีวารินทร์327.593059 ส47ท พร้อมให้บริการ
481514/06/2022คันฉ่องส่องพระสุลักษณ์ ศิวรักษ์(ส.ศิวรักษ์)นันทยา ศรีวารินทร์294.363 ส11ค 2558 พร้อมให้บริการ
481414/06/2022คันฉ่องส่องเจ้า ส.ศิวรักษ์นันทยา ศรีวารินทร์ ไม่มีจำหน่าย
481314/06/2022คันฉ่องส่องปัญญาชนสยาม ส. ศิวรักษ์นันทยา ศรีวารินทร์928.95911 ส11ค พร้อมให้บริการ
481214/06/2022เลาะวัง: บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์สำคัญ (ปกแข็ง)จุลลดา ภักดีภูมินทร์นันทยา ศรีวารินทร์923.1593 จ47ล พร้อมให้บริการ
481114/06/2022เศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : รักษาเสถียรภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนาพอพันธ์ อุยยานนท์นันทยา ศรีวารินทร์959.377 พ19ศ พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
481014/06/2022ทฤษฎีคติชนวิทยา :วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้านศิราพร ณ ถลางนันทยา ศรีวารินทร์398.2 ศ37ท 2563 พร้อมให้บริการ
480914/06/2022ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย (RESCUE A THAI LOCAL HISTORY)ยงยุทธ ชูแว่นนันทยา ศรีวารินทร์959.3 ย12ป พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
480806/06/2022ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ :การบริหารทรัพยากรมนุษย์สายฝน ไชยศรีสายฝน ไชยศรี300.72 ส26ร พร้อมให้บริการ
480730/05/2022คิดแล้วคิดอีก (Think Again)Adam Grantสุพรรณี เขียวชอุ่ม153.42 ก77ค พร้อมให้บริการ
480626/05/2022Handbook of Research on Global Air Transport ManagementKannapat Kankaewวิศรุตา ทองแกมแก้ว387.7 Ka-G 2022 พร้อมให้บริการ
480526/05/2022หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือGabrielle Zevin; ภิญญา ธโนปจัย, แปลศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ซ57ห พร้อมให้บริการ
480426/05/2022Untitled Case : Human Horror ชมรมคนหัวลุกยชญ์ บรรพพงศ์, ธัญวัฒน์ อิพภูดมศรัญญา โรจนวงศ์ชัย140 ย12อ 2565 พร้อมให้บริการ
480326/05/2022สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อฉันลองตื่นก่อนโลกคิมยูจิน; ภัททิรา จิตต์เกษม, แปลศรัญญา โรจนวงศ์ชัย153.44 ค36ส พร้อมให้บริการ
480226/05/2022สิ่งสำคัญของชีวิตนิ้วกลมศรัญญา โรจนวงศ์ชัย089.95911 น37ส 2564 พร้อมให้บริการ
480111/04/2022การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ภัทริยา สังข์น้อย658.022 พ34ก พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
480002/04/2022เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้นภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภัทริยา สังข์น้อย อยู่ระหว่างพิจารณา
479918/03/2022สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้สุกานดา จันทวี อยู่ระหว่างพิจารณา
479610/02/2022The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21นภดล ร่มโพธิ์เสรี ชะนะ155.24 น16ท พร้อมให้บริการ
479513/01/2022คู่มือการแปลภาษาอังกฤษ : Handbook of English Translationประเพศ ไกรจันทร์สมหมาย โชติรัตน์428.02 ป17ค 2556 พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
479413/01/2022การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษดร.พิมพ์พันธุ์ เวสสะโกศลสมหมาย โชติรัตน์495.91802 พ36ก 2558 พร้อมให้บริการ
479313/01/2022 ตีแตกการแปลอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์)ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์สมหมาย โชติรัตน์ ไม่มีจำหน่าย
479104/11/2021การจัดการขั้นสูง สุพิศาล ภักดีนฤนาถศรัญญา โรจนวงศ์ชัย658 ส46ก พร้อมให้บริการ
479001/11/2021พรหมลิขิตรอมแพงศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ร19พ พร้อมให้บริการ
478901/11/2021สิเน่หาส่าหรีพงศกรศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน พ12ส 2565 พร้อมให้บริการ
478820/10/2021นาฏกรรมวังหน้ารศ.ดร.วาสนา บุญญาพิทักษืกฤติยา ชูสงค์793.31 ว28น 2564 พร้อมให้บริการ
478715/10/2021Materials for Engineeringวีระชัย แสงฉาย620.11 Ma-M 2006 พร้อมให้บริการ
478615/10/2021Introduction to Engineering Materialsวีระชัย แสงฉาย620.11 Mu-I 2019 พร้อมให้บริการ
478515/10/2021Engineering materialsวีระชัย แสงฉาย620.1 Ap 2016 พร้อมให้บริการ
478415/10/2021Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systemsวีระชัย แสงฉาย พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป