แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
475328/1/2021รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม :หนังสือในโครงการตำราโหราศ...วรพล ไม้สน (พลังวัชร์)อัครวิชญ์ ขวัญปลอด133.5 ว17ร พร้อมให้บริการ
475228/1/2021ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สิทธิพล อาจอินทร์อัครวิชญ์ ขวัญปลอด371.102 ส34ศ 2563 พร้อมให้บริการ
475128/1/2021การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค ์ ตอ...อภิชา แดงจำรูญอัครวิชญ์ ขวัญปลอด370.15 อ16ก พร้อมให้บริการ
475028/1/2021สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & LOGBOOK  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะอัครวิชญ์ ขวัญปลอด ไม่มีจำหน่าย
474928/1/2021ลายมือ ดูเองก็ได้ ทายให้เพื่อนก็ดี (ฉบับอ่านง่าย)SHOKO AYABEอัครวิชญ์ ขวัญปลอด133.6 ช81ล พร้อมให้บริการ
474828/1/2021เลขศาสตร์รหัสลับไคโร (SECRET NUMEROLOGY) (ฉบับ 202...จุฑามาศ ณ สงขลาอัครวิชญ์ ขวัญปลอด ไม่พิจารณา
474728/1/2021THE MAGICIAN ไพ่ยิปซีเปลี่ยนชีวิต ภาคพยากรณ์ขั้นสู...กิติคุณ พลวัน และคณะอัครวิชญ์ ขวัญปลอด ไม่พิจารณา
474628/1/2021พลิกชีวิตด้วยไพ่ทาโรต์กามล แสงวงศ์อัครวิชญ์ ขวัญปลอด133.324 ก26พ พร้อมให้บริการ
474528/1/2021DECODER+ ถอดรหัสพลังตัวเลข สร้างแรงดึงดูดความสำเร็...นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์อัครวิชญ์ ขวัญปลอด ไม่พิจารณา
474428/1/2021ตำราพรหมชาติ ร.ศ.120 ฉบับปรับปรุง (ปกแข็ง)โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทยอัครวิชญ์ ขวัญปลอด133.33 ค87ต 2563 พร้อมให้บริการ
474329/1/2021คู่มือการพิมพ์โน้ตดนตรีด้วยโปรแกรม SIBELIUSสยาม จวงประโคนสัญญา เผ่าพืชพันธุ์780.148 ส16ค 2562 พร้อมให้บริการ
474229/1/2021ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 5 (MUSIC THEORY: INTENSIVE PR...ณัชชา พันธุ์เจริญสัญญา เผ่าพืชพันธุ์781.1 ณ112ท พร้อมให้บริการ
474129/1/2021คู่มือการพิมพ์โน้ตดนตรีด้วยโปรแกรม SIBELIUSสยาม จวงประโคนสัญญา เผ่าพืชพันธุ์780.148 ส16ค 2562 พร้อมให้บริการ
474029/1/2021การเสนอบทความทางวิชาการ (ดนตรี)  วิบูลย์ ตระกูลฮุ้นสัญญา เผ่าพืชพันธุ์808.066 ว35ก พร้อมให้บริการ
473929/1/2021ศิลปะการอิมโพรไวส์ดนตรีแจ๊ส (THE ART OF JAZZ IMPRO...ธีรัช เลาห์วีระพานิชสัญญา เผ่าพืชพันธุ์781.65 ธ37ศ พร้อมให้บริการ
473829/1/2021ดรุณดุริยางค์ 2  อชิมา พัฒนวีรางกูลสัญญา เผ่าพืชพันธุ์786.2 อ12ด พร้อมให้บริการ
473729/1/2021ดนตรีตะวันตก ยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ  ศศี พงศ์สรายุทธสัญญา เผ่าพืชพันธุ์780.9 ศ18ด พร้อมให้บริการ
473629/1/2021จิตวิทยาสำหรับครูลักขณา สริวัฒน์นางมณีนุช รองพล370.15 ล11จ พร้อมให้บริการ
473529/1/2021จิตวิทยาการเรียนการสอนวีรพล แสงปัญญานางมณีนุช รองพล370.15 ว37จ พร้อมให้บริการ
473429/1/2021จิตวิทยาการศึกษาสุรางค์ โค้วตระกูลนางมณีนุช รองพล370.15 ส47จ 2559 พร้อมให้บริการ
473329/1/2021PSY-Q จิตวิทยานั้นไซร้ ง่ายแท้หยั่งถึงBEN AMBRIDGEนางมณีนุช รองพล158 อ76จ พร้อมให้บริการ
473229/1/2021จิตวิทยาทั่วไป (GENERAL PSYCHOLOGY)สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุลนางมณีนุช รองพล150 ส34จ พร้อมให้บริการ
473129/1/2021MAYBE YOU SHOULD TALK TO SOMEONE เพราะนี่คือสิ่งที...LORI GOTTLIEBนางมณีนุช รองพล616.8914 ก19พ 2563 พร้อมให้บริการ
473029/1/2021จิตวิทยาสังคม :ความรู้ฉบับพกพา (SOCIAL PSYCHOLOGY:...RICHARD J. CRISPนางมณีนุช รองพล302 ค17จ พร้อมให้บริการ
472929/1/2021จิตวิทยาองค์การ (ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY)  รัตติกรณ์ จงวิศาลนางมณีนุช รองพล158.7 ร114จ 2561 พร้อมให้บริการ
472829/1/2021จิตวิทยาศิลปะ สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ (PSYCHOLOG...ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์นางมณีนุช รองพล701.15 ป44จ 2561 พร้อมให้บริการ
472729/1/2021จิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน (EDUCATION AL P...ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์นางมณีนุช รองพล370.15 ฐ36จ พร้อมให้บริการ
472629/1/2021จิตวิทยาการรู้คิด (COGNITIVE PSYCHOLOGY)  พาสนา จุลรัตน์นางมณีนุช รองพล370.1523 พ28จ พร้อมให้บริการ
472529/1/2021จิตวิทยาสำหรับครู  อัชรา เอิบสุขสิรินางมณีนุช รองพล370.15 อ112จ 2562 พร้อมให้บริการ
472429/1/2021จิตวิทยาการเรียนการสอน  วีรพล แสงปัญญานางมณีนุช รองพล370.15 ว37จ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป