แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
472329/1/2021จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว  อุมาพร ตรังคสมบัตินางมณีนุช รองพล616.8915 อ416จ 2561 พร้อมให้บริการ
472229/1/2021เกมพัฒนาทักษะชีวิต (LIFE SKILLS DEVELOPMENT G AMES...มนตรี อารีย์นางมณีนุช รองพล371.337 ม15ก พร้อมให้บริการ
472129/1/2021ทักษะชีวิต หนังสือชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ  อภิชา แดงจำรูญนางมณีนุช รองพล158.1 อ16ท 2563 พร้อมให้บริการ
47204/2/2021TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า และตัวอ...วรศักดิ์ ทุมมานนท์ปทุมพร หิรัญสาลี พร้อมให้บริการ
47194/2/2021การสอบบัญชีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวชิระ บุณยเนตร และคณะปทุมพร หิรัญสาลี657.45 ก27 พร้อมให้บริการ
47184/2/2021การบัญชีต้นทุน 1 (COST ACCOUNTING 1)เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ ปทุมพร หิรัญสาลี657.42 บ53ก พร้อมให้บริการ
47174/2/2021TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า แล ะตัว...วรศักดิ์ ทุมมานนท์ปทุมพร หิรัญสาลี657.028 ว17ท พร้อมให้บริการ
47164/2/2021การบัญชีการเงิน ฉบับตกผลึกสำหรับนักบัญชี  นิพันธ์ เห็นโชคชันชนะปทุมพร หิรัญสาลี657.3 น36ก พร้อมให้บริการ
47154/2/2021E-TAX INVOICE & RECEIPT กับ บัญชียุคดิจิทัล  ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุลปทุมพร หิรัญสาลี336.278 ย44อ พร้อมให้บริการ
471417/2/2021เพศและวัฒนธรรม (GENDER AND CULTURE)ปรานี วงษ์เทศNatthika Boonrasamee305.42 ป17พ 2562 พร้อมให้บริการ
471317/2/2021ศาสตร์แห่งภาษา ในวาระฉลองครบรอบ 42 ปี ภาควิชา าภาษ...พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ :บรรณาธิการ และคณะNatthika Boonrasamee ไม่มีจำหน่าย
471217/2/2021เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ (รางว...กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริNatthika Boonrasameeรส ก914ร พร้อมให้บริการ
471117/2/2021ผีตากผ้าอ้อม (รางวัลชมเชยอันดับ 2 กลุ่มหนังสื อรวม...สมใจ สมคิดNatthika Boonrasameeร.ส. ส16ผ พร้อมให้บริการ
471017/2/202124 ชั่วโมง รวมเรื่องสั้น นักเขียนรางวัลกนกพงศ ศ์ ส...แพรพลอย วนัชNatthika Boonrasameeร.ส. พ77ย พร้อมให้บริการ
470917/2/2021การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างความหมา...วรรณดี สุทธินรากรNatthika Boonrasamee370.72 ว17ก พร้อมให้บริการ
470817/2/2021การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN E...สุวิมล ว่องวาณิชNatthika Boonrasamee370.72 ส47ก พร้อมให้บริการ
470717/2/2021ศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (SCIENCE OF SOCI...พิชาติ แก้วพวงNatthika Boonrasamee300.7 พ32ศ พร้อมให้บริการ
470617/2/2021โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษารื่นฤทัย สัจจพันธุ์Natthika Boonrasamee895.91 ร315อ พร้อมให้บริการ
470417/2/2021ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม :การทะลุกรอบแ...อานันท์ กาญจนพันธุ์Natthika Boonrasamee306.072 อ25ท 2563 พร้อมให้บริการ
470325/02/2021Introduction to Data Mining Techniques (ฉบับภาษาไทย)ยินดี อ่อนศรีแก้ว ไม่มีจำหน่าย
470225/02/2021 เอกสารประกอบการอบรมหัวข้อ Introduction to Customer Segmentation with RapidMinerยินดี อ่อนศรีแก้ว ไม่มีจำหน่าย
470125/02/2021MARKETING TECHNOLOGY TREND 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทคจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ยินดี อ่อนศรีแก้ว658.8 จ34ม 2564 พร้อมให้บริการ
470029/01/2021Piano Journalนายสัญญา เผ่าพืชพันธุ์ พร้อมให้บริการ
469813/01/2021Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่มจักรพงษ์ เมษพันธุ์, วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ)อัครวิชญ์ ขวัญปลอด332.024 จ111ม 2563 พร้อมให้บริการ
469713/01/2021พันธุ์หมาบ้าชาติ กอบจิตติอัครวิชญ์ ขวัญปลอดน ช24พ พร้อมให้บริการ
469613/01/20215 Steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น!ธนพร เจียรนัยกุลวานิชอัครวิชญ์ ขวัญปลอด332.6 ธ15ห 2564 พร้อมให้บริการ
469514/12/2020การบริหารความเสี่ยงองค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และแผนการปฏิบติงานสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ธธิรา ศิริพันธ์658.155 ก27 พร้อมให้บริการ
469425/11/2020Theogony and works and daysHesiodสลิลา เพ็ชรทอง ไม่พิจารณา
469325/11/2020The Complete World of Greek Mythologyสลิลา เพ็ชรทอง ไม่พิจารณา
469224/11/2020The Agriculture of the Future เกษตรกรรมแห่งอนาคตดร.สิริวัฒน์ สาครวาสีสุพรรณี เขียวชอุ่ม681.763 ส37ก พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป