แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
469123/11/2020คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับเริ่มเรียนฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่นสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง495.1 ค416 พร้อมให้บริการ
469023/11/2020CNKI (China National Knowledge Infrastructure)สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง ไม่พิจารณา
468923/11/2020พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์เชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง495.913951 ช64พ พร้อมให้บริการ
468823/11/2020หลักการแปลไทย-จีน ฉบับปรับปรุงใหม่ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง495.1802 ก19ห 2562 พร้อมให้บริการ
468710/10/2020การออกแบบการวิจัย แนสทางการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสานวิธีจิระพงศ์ เรืองกุลสุพรรณี เขียวชอุ่ม001.42 จ37ก พร้อมให้บริการ
468610/10/2020การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยวสุภาภรณ์ ประสงค์ทันสุพรรณี เขียวชอุ่ม338.4791 ส46ก พร้อมให้บริการ
468509/10/2020ไฟฟ้ารณชิต ชอบแต่ง621.31 ช215ก พร้อมให้บริการ
468409/10/2020ไฟฟ้ารณชิต ชอบแต่ง621.31 ช215ก พร้อมให้บริการ
467601/10/2020ขอบฟ้าที่ไม่ว่างเปล่าAnnie Proulx กิตติกา ไชยเทพ ไม่พิจารณา
467501/10/2020NOW I UNDERSTANDต้นกล้า นัยนากิตติกา ไชยเทพ ไม่พิจารณา
467401/10/2020 ความสุขโดยสังเกตนิ้วกลมซุลฟัตลี หลังชาย ไม่พิจารณา
467301/10/2020Masa way start up เปลี่ยนโลกวรพงษ์ ตรีประลำอาซีซัน หนูวงศ์923.852 ซ115ม พร้อมให้บริการ
467201/10/2020กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์สิริพร บุญรอด343.07891 ค14ก 2563 พร้อมให้บริการ
467101/10/2020เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอกLori Gottliebซุลฟัตลี หลังชาย616.8914 ก19พ 2563 พร้อมให้บริการ
467001/10/2020เที่ยวไทยสิริพร บุญรอด915.9304 ก27ค พร้อมให้บริการ
466901/10/2020Dinosaur ไดโนเสาร์ สัตว์โลกล้านปีSolarอาซีซัน หนูวงศ์ ไม่มีจำหน่าย
466801/10/2020FAILED! เฟลอีก!อีริก เคสเซลส์กิตติกา ไชยเทพ158 ค58ฟ พร้อมให้บริการ
466701/10/2020เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดRando Kim (รันโด คิม)ซุลฟัตลี หลังชาย155.51 ค36พ 2557 พร้อมให้บริการ
466601/10/2020เที่ยวทีละก้าว ร.ศเกริก ยุ้ยพันธ์สิริพร บุญรอด ไม่พิจารณา
466501/10/2020มหัศจรรย์โลกใต้สมุทรคริสตินา วิลส์ดอนอาซีซัน หนูวงศ์ ย 597 ว37ม พร้อมให้บริการ
466401/10/2020 โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลSPSS มรกต ดิษฐาอภิชัย005.369 ก27 พร้อมให้บริการ
466315/09/2020การแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์ผศ.ดร.ธนัชพร กิตติก้องรัชยา วีรการณ์ ไม่พิจารณา
466203/08/2020พื้นฐานปรัชญาภาษาศึกษาจารุณี มณีกุลธีรพงษ์ สังข์คร ไม่พิจารณา
466108/07/2020ทดลองและใช้งานบอร์ด Arduino Uno R3 ด้วยโปรแกรม NI LabVIEWจักรี รัศมีฉายกอบศักดิ์ ณ นคร ไม่พิจารณา
466008/07/2020รวมโปรเจกต์สร้างหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ ด้วย ArduinoKimmo Karvinen,Tero Karvinenกอบศักดิ์ ณ นคร004.61 ค27ร พร้อมให้บริการ
465908/07/2020ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduinoผศ. ดอนสัน ปงผาบกอบศักดิ์ ณ นคร004.64 ด19ม พร้อมให้บริการ
465808/07/2020ภาษาซีและ Arduino +โครงสร้างชุดทดลองการควบคุมตำแหน่งแบบ PIDผศ. ดอนสัน ปงผาบกอบศักดิ์ ณ นคร005.1 ด19ภ 2560 พร้อมให้บริการ
465708/07/2020Arduino Smart Home Projectsนพ มหิษานนท์กอบศักดิ์ ณ นคร006.2 น16อ พร้อมให้บริการ
465608/07/2020Arduino Uno + ตัวอย่างงาน IoTจีราวุธ วารินทร์กอบศักดิ์ ณ นคร004.61 จ37อ พร้อมให้บริการ
465508/07/2020พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Piดร. กอบเกียรติ สระอุบลกอบศักดิ์ ณ นคร004.678 ก19พ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป