แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
465408/07/2020Arduino Startup สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์นพ มหิษานนท์กอบศักดิ์ ณ นคร004.61 น16อ พร้อมให้บริการ
465308/07/2020พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCUภาสกร พาเจริญกอบศักดิ์ ณ นคร004.61 ภ28พ พร้อมให้บริการ
465208/07/2020คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduinoผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรมกอบศักดิ์ ณ นคร004.64 ด52ค พร้อมให้บริการ
465108/07/2020การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduinoประภาส พุ่มพวงกอบศักดิ์ ณ นคร004.64 ป17ก พร้อมให้บริการ
465030/06/2020พูดด้วยภาพ 2 : ทำสไลด์เป็นภาพง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอนพญ. สุธาพร ล้ำเลิศกุลโสภิดา ขาวหนูนา006.68 ส44พ 2563 พร้อมให้บริการ
464930/06/2020พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟังพญ. สุธาพร ล้ำเลิศกุลโสภิดา ขาวหนูนา658.452 ธ26พ 2561 พร้อมให้บริการ
464824/06/2020การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกูฟาเดีย หมั่นยิ่ง ไม่พิจารณา
464724/06/2020ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหาด้านภาษาดร.เมลดา สุดจิตรอาภาอมรรัตน์ จิรันดร ไม่พิจารณา
464624/06/2020เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์อมรรัตน์ จิรันดร410.72 จ17ท พร้อมให้บริการ
464524/06/2020Designing your life คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design ThinkingBill Burnett & Dave Evansอมรรัตน์ จิรันดร650.14 บ59ค พร้อมให้บริการ
464424/06/2020100 ไอเดีย ปั้นงานเสริม เพื่อเติมเงิน 100 SIDE HUSTLESChris Guillebeauอมรรัตน์ จิรันดร658.1 ก37ห 2563 พร้อมให้บริการ
464330/04/2020ปรสิตวิทยาของสัตว์น้ำผศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุลวิจิตรา ตุ้งซี่591.7857 ว112ป พร้อมให้บริการ
464230/04/2020โรคสัตว์น้ำชนกันต์ จิตมนัสวิจิตรา ตุ้งซี่ ไม่พิจารณา
464129/04/2020การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบรศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภาอมรรัตน์ ชุมทอง631.81 ย12ก พร้อมให้บริการ
464029/04/2020สารปรับปรุงดินศ.เกียรติคุณ ดรปิยะ ดวงพัตราอมรรัตน์ ชุมทอง631.4 ป36ส 2556 พร้อมให้บริการ
463929/04/2020หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชผศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพองอมรรัตน์ ชุมทอง ไม่พิจารณา
463829/04/2020Biofilms in the Food and Beverage IndustriesP M Fratamico B A Annous N W Guentherอดิศรา ตันต​สุทธิ​กุล664 Bi-2009 พร้อมให้บริการ
463729/04/2020อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรรศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจอมรรัตน์ ชุมทอง621.3 บ16อ พร้อมให้บริการ
463629/04/2020เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดิน และการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการคณาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษาฯ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อมรรัตน์ ชุมทอง333.73 ท51 พร้อมให้บริการ
463529/04/2020ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืนรศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูรอมรรัตน์ ชุมทอง631.8 ย12ป พร้อมให้บริการ
463414/02/2020จดโน้ตแบบนี้สมองชอบจังโคนิชิ โทชิยูกิอวิกา ศิริรัตนากร153.14 ค85จ พร้อมให้บริการ
463314/02/2020วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ 2 Leil Lowndesอวิกา ศิริรัตนากร808.5 ล87ว พร้อมให้บริการ
463214/02/2020กลยุทธ์ฟักทองยักษ์ (THE PUMPKIN PLAN)MIKE MICHALOWICอวิกา ศิริรัตนากร658.4 ม32ก พร้อมให้บริการ
463114/02/2020อ่านใจคนได้ใน 1 นาที (ฉบับปรับปรุง)เดวิด เจ.ไลเบอร์แมนอวิกา ศิริรัตนากร153.6 ล35อ พร้อมให้บริการ
463014/02/2020Whiteboard ไอเดียธุรกิจติดลมบนDaren Martin (ดาเรน มาร์ติน, ดร.)อวิกา ศิริรัตนากร650.1 ม27ว พร้อมให้บริการ
462914/02/2020แค่ทำให้คนเก่งขึ้น 1% คุณก็จะทำงานน้อยลง 99%โคโนะ เอตาโร่อวิกา ศิริรัตนากร658.4092 อ54ค พร้อมให้บริการ
462814/02/2020165 เกร็ดสถิติจาก HARVARD ที่จะทำให้คุณอ่านเก มขาดเรื่องธุรกิจ (STATS & CURIOSITIES ANDREW O’CONNELL อวิกา ศิริรัตนากร650.1 อ81ห พร้อมให้บริการ
462714/02/2020ไม่ต้องฉลาดก็อ่านปัญหาได้ขาดกว่าคนอื่น Kazuyoshi Komiya อวิกา ศิริรัตนากร658.403 ค18ม พร้อมให้บริการ
462614/02/2020ทำน้อยลงแต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลาRobert C. Pozenอวิกา ศิริรัตนากร658.4093 พ92ท พร้อมให้บริการ
462514/02/2020อิฐนิ้วกลมอวิกา ศิริรัตนากรรส น37อ 2556 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป