แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
456413/02/2020Exchange Brother หล่อแรงร้ายแสตมป์เบอรี่คณพร ชูพันธ์น ส74อ พร้อมให้บริการ
456313/02/2020พููดให้คนเข้าใจ ง่ายแบบนี้เองยะมะดะ ซูนีธานธิชัย บวชเดช ไม่พิจารณา
456213/02/2020สร้างของให้คนติดNir Eyalธานธิชัย บวชเดช658.834 อ36ส พร้อมให้บริการ
456113/02/2020เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีแสงอาทิตย์เกรียง กิจบำรุงรัตน์อวิกา ศิริรัตนากร660.284 ส57ท พร้อมให้บริการ
456013/02/2020แบคทีเรียก่อโรคพืชวิชัย โฆสิตรัตนอวิกา ศิริรัตนากร632.3 ว32บ พร้อมให้บริการ
455913/02/2020เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติสำหรับวิศวกรรมเคมีภานุ ด่านวาณิชกุลอวิกา ศิริรัตนากร660.2969 ภ24ธ พร้อมให้บริการ
455813/02/2020ความสอดคล้องในการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองพงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์อวิกา ศิริรัตนากร519.53 พ12ค พร้อมให้บริการ
455713/02/2020ยีนส์และเทคโนโลยีของยีนส์อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์อวิกา ศิริรัตนากร579.562 อ17ย พร้อมให้บริการ
455613/02/2020การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทองพวงผกา คงวัฒนานนท์อวิกา ศิริรัตนากร613.0438 พ17ก พร้อมให้บริการ
455513/02/2020Developing effective Paragraph writing skillsสุพิศ ศิริรัตน์428.24 De 2020 พร้อมให้บริการ
455413/02/2020Developing effective Reading skillsสุพิศ ศิริรัตน์428.24 De 2019 พร้อมให้บริการ
455313/02/2020English for Import-Export BusinessSachat Rimkeeratitkalสุพิศ ศิริรัตน์428.24 Su-E 2017 พร้อมให้บริการ
455213/02/2020ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลกทรงธรรม อินทจักรสุพิศ ศิริรัตน์428 ท17ภ พร้อมให้บริการ
455113/02/2020English for workSucharat Rimkeeratikalสุพิศ ศิริรัตน์428.24 Su-E 2018 พร้อมให้บริการ
455013/02/2020ฺBusiness writing for Intermational CommunicationSupong Tangkiengsirisinสุพิศ ศิริรัตน์651.74 Su-B 2020 พร้อมให้บริการ
454913/02/2020Reading MasterySuphawat Pookcharoenสุพิศ ศิริรัตน์428.4 Su-R 2554 พร้อมให้บริการ
454813/02/2020แมลงที่เป็นประโยชน์อุดมพร แพงนครสุพิศ ศิริรัตน์595.7 อ44ม พร้อมให้บริการ
454713/02/2020การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวางแผนดร. สาธิดา สกุลรัตนกุลชัยสุพิศ ศิริรัตน์519.5 ส24ก พร้อมให้บริการ
454613/02/2020Writing paragraphsTragram kalchayanantสุพิศ ศิริรัตน์808.042 Tr-W 2016 พร้อมให้บริการ
454513/02/2020ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมผศ.ดร. ณัฐริกา วิริยาสุพิศ ศิริรัตน์428.34 ฐ113ภ พร้อมให้บริการ
454413/02/2020English for exams the toeic test listening and Readingสุพิศ ศิริรัตน์428.0076 Sk 2019 พร้อมให้บริการ
454313/02/2020English for exams pratice test for the toeic testHarpercollins publishersสุพิศ ศิริรัตน์428.0076 Sk 2019 พร้อมให้บริการ
454213/02/2020Academic readingSuphawat Pookcharoenสุพิศ ศิริรัตน์428.4 Su-A 2017 พร้อมให้บริการ
454113/02/2020Writing EssayaTrag arn kalchayanantสุพิศ ศิริรัตน์808.4 Ka-W พร้อมให้บริการ
454013/02/2020รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ศิลปพร ศรีจันพชรสุพิศ ศิริรัตน์657.3 ศ37ร พร้อมให้บริการ
453913/02/2020การวิจัยทางบัญชี ความเป็นมาและแนวคิดศิลปพร ศรีจันพชรสุพิศ ศิริรัตน์657.072 ศ37ก พร้อมให้บริการ
453813/02/2020การบัญชีนิติวิทยาศาสตร์สมชาย สุภธาดาสุพิศ ศิริรัตน์658.473 ส16ก พร้อมให้บริการ
453713/02/2020การบัญชีชั้นสูงศิลปพร ศรีจันพชรสุพิศ ศิริรัตน์657.046 ศ37ก พร้อมให้บริการ
453613/02/2020การบัญชีชั้นกลาง 2กุลยา จันทะเดชสุพิศ ศิริรัตน์657 ก47ก พร้อมให้บริการ
453513/02/2020อนามัยโรงเรียนสมศักดิ์ โทจำปาสุพิศ ศิริรัตน์371.71 ส16อ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป