แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
447413/02/2020การวางแผนและบริหารจัดการดครงสร้างพื้นฐานชุมชนเมืองดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูลหทัยกาจน์ วิริยะสมบัติ711.43 ภ27ก พร้อมให้บริการ
447313/02/2020ภูมิศาสตร์กายภาพ ธรณีภาค อุทกภาคและชีวภาคสรรค์ใจ กลิ่นดาวหทัยกาจน์ วิริยะสมบัติ910.02 ส17ภ พร้อมให้บริการ
447213/02/2020ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวรศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคาะห์หทัยกาจน์ วิริยะสมบัติ910 ป17ภ 2561 พร้อมให้บริการ
447112/02/2020 การวางแผนเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ภาวิณี เอี่ยมตระกูลหทัยกาจน์ วิริยะสมบัติ711.7 ภ27ก 2555 พร้อมให้บริการ
447012/02/2020การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุรังสิมันต์ สุนทรไชยาธนพร อิสระทะ616.8914 ร112ก พร้อมให้บริการ
446912/02/2020 การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Health Promotion at Work)วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ธนพร อิสระทะ613 ว17ก พร้อมให้บริการ
446812/02/2020จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยว ครบ 1,000 ครั้งLiu Tongธานธิชัย บวชเดช158.1 ห17จ พร้อมให้บริการ
446712/02/2020การแพทย์แผนไทยประยุกต์สําหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทําคลอด และหลังคลอด นวลจันทร์ ใจอารีย์ธนพร อิสระทะ618.2 น17ก พร้อมให้บริการ
446612/02/2020การตลาดแบบวัวสีม่วง Seth Godinธัญวรัตน์ ต้นวานิช658.8 ก94ก พร้อมให้บริการ
446512/02/2020คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET Core MVC ศุภชัย สมพานิชจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ005.276 ศ46ค พร้อมให้บริการ
446412/02/2020วิธีปั้นคนแบบโตโยต้าOjit Solutionsธัญวรัตน์ ต้นวานิช658.3 อ82ว พร้อมให้บริการ
446312/02/2020เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Piผศ.ดร. ทวีชัย อวยพรกชกรจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ004.2 ท17ร พร้อมให้บริการ
446212/02/202024 ชั่วโมงที่ดีเริ่มจากนาทีแรกที่คุณตื่นAndy Cope, Andy Whittakerธัญวรัตน์ ต้นวานิช158.1 ค85ย พร้อมให้บริการ
446112/02/2020 แค่ใช้คำให้ฉลาด ก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100KEIIVHI SASAKI (ซาซากิ เคอิจิ)ธัญวรัตน์ ต้นวานิช153.69 ค59ค พร้อมให้บริการ
446012/02/2020ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน รศ.ดร. ปรีชา คะเนตนอกตะวัน รัตนประเสริฐ428.24 ป17ภ 2562 พร้อมให้บริการ
445912/02/2020กลยุทธ์มหาสมุทรสีคราม : Blue Ocean StrategyW. Chan Kim,Renee Mauborgne ธัญวรัตน์ ต้นวานิช658.802 ค36ก พร้อมให้บริการ
445812/02/202034 วิธีพักผ่อนของคน ProductiveKatsuyuki Ikemoto (คัตสึยุกิ อิเกโมโตะ)ธัญวรัตน์ ต้นวานิช ไม่พิจารณา
445712/02/2020วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก : inGeniusTina Seeligธัญวรัตน์ ต้นวานิช153.42 ซ37ว พร้อมให้บริการ
445612/02/2020วันละ 3 นาที เปลี่ยนคนไม่เอาถ่านให้ทำงานเก่งอิโต มะโมะรุวิลาวัณย์ พงศาปาน158.1 ม116ว พร้อมให้บริการ
445512/02/2020สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบทางเดินอาหาร รองศาสตราจารย์ ดร.อัญญานีย์ บุโรดมจิตรวี เชชชม612.32 อ113ส 2561 พร้อมให้บริการ
445412/02/2020อยู่แต่ใน The Arbinger Instituteวิลาวัณย์ พงศาปาน158 อ25อ พร้อมให้บริการ
445312/02/2020วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และการตรวจวิเคราะห์พื้นฐานรองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัยจิตรวี เชชชม616.079 พ17ว พร้อมให้บริการ
445212/02/2020บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยานพวรรณ บุญชูจิตรวี เชชชม595.3 น16บ พร้อมให้บริการ
445112/02/2020อยากทำก็ทำ! อย่าให้คำพูดคนฆ่าคุณ : You Are a BadassJen Sinceroวราภรณ์ แซ่ลี้ ไม่พิจารณา
445012/02/2020เชื้อดื้อยาเมธิซิลลินสแตฟฟีโลคอกคัส ออเรียสกับบทบาทของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกดร.สุมาลี คอนโดจิตรวี เชชชม616.01 ส46ช 2562 พร้อมให้บริการ
444912/02/2020[7's] The Kiss Show สุดหล่อจ๋า อยากสวยช่วยฉันทีแสตมป์เบอรี่วราภรณ์ แซ่ลี้ ไม่พิจารณา
444812/02/2020นิทานอีสัส 2จ่าพิชิต ขจัดพาลชนวราภรณ์ แซ่ลี้ ไม่พิจารณา
444712/02/2020คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทรวันฉัตร จารุวรรณโน005.133 ช84ค พร้อมให้บริการ
444612/02/2020อัจฉริยะหงายเก๋งJohn Kadorชนากานต์ ชูด้วง ไม่พิจารณา
444512/02/2020คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา PYTHONศุภชัย สมพานิชวันฉัตร จารุวรรณโน005.133 ศ46ค พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป