แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
432412/02/2020ย่อยประวัติ 1.0ตรีภพ เที่ยงตรงสิรีธร ถาวรวงศา904 ต17ย พร้อมให้บริการ
432312/02/2020พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดินบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัดสิรีธร ถาวรวงศา923.2593 ป57พ พร้อมให้บริการ
432212/02/2020เศรษฐศาสตร์ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปาร์ก พยองนยูลสิรีธร ถาวรวงศา330 ป27ศ 2561 พร้อมให้บริการ
432112/02/2020บิ๊กดาต้ามหาประลัย : เมื่อการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นภัยต่อสังคมCathy O Neil (แคที โอ นีล)สิรีธร ถาวรวงศา302.231 อ85บ พร้อมให้บริการ
432012/02/2020มาซาโยชิ ซน แห่ง SoftBankทาเคโนบุ มิกิสิรีธร ถาวรวงศา650.1 ท21ม 2562 พร้อมให้บริการ
431912/02/2020สุขภาพดี อายุ 100 ปี คุณก็มีได้ เล่ม 1นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญสิรีธร ถาวรวงศา613 ต15ส 2562 พร้อมให้บริการ
431812/02/2020Dear Grammar, I Love You ไวยากรณ์สุดโหด จะกลายเป็นของโปรดในพริบตาครูแดนเนียลฐาปนีย์ แสงประดับ425 ก34ด พร้อมให้บริการ
431712/02/2020Say Hi! with English Grammarมนัสวี ศักดิษฐานนท์ฐาปนีย์ แสงประดับ425 ฮ22ซ พร้อมให้บริการ
431612/02/2020สงครามการค้าและสงครามเย็นสมัยใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ฐาปนีย์ แสงประดับ382.01 ต37ส พร้อมให้บริการ
431512/02/2020เศรษฐศาสตร์ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปาร์ก พยองนยูลฐาปนีย์ แสงประดับ330 ป27ศ 2561 พร้อมให้บริการ
431412/02/2020กัญชาสรรพยาแห่งความหวังส.สุทธิพันธ์ฐาปนีย์ แสงประดับ615.321 ส11ก พร้อมให้บริการ
431312/02/2020ประวัติศาสตร์ที่เราลืมวินทร์ เลียววาริณฐาปนีย์ แสงประดับ959.3 ว35ป พร้อมให้บริการ
431212/02/2020Principles Ray Dalioจอมทรัพย์ สิทธิพิทยาฐาปนีย์ แสงประดับ158.2 ด27พ พร้อมให้บริการ
431108/02/2020One Million ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่นภิญโญ ไตรสุริยธรรมาอัครวิชญ์ ขวัญปลอด089.95911 ภ33ว พร้อมให้บริการ
431008/02/2020Present : ปัญญาจักรวาลภิญโญ ไตรสุริยธรรมาอัครวิชญ์ ขวัญปลอด089.95911 ภ33พ พร้อมให้บริการ
430908/02/2020Past : ปัญญาอดีตภิญโญ ไตรสุริยธรรมาอัครวิชญ์ ขวัญปลอด089.95911 ภ33พ พร้อมให้บริการ
430808/02/2020Future : ปัญญาอนาคตภิญโญ ไตรสุริยธรรมาอัครวิชญ์ ขวัญปลอด089.95911 ภ33พ พร้อมให้บริการ
424323/01/2020วารสารวงการครูและผู้ปกครองสุธัญญา ฐิโตปการ ไม่พิจารณา
424219/01/2020Dictionaryมณีกานต์ พรหมเดช423.9591 ส918พ 2556 พร้อมให้บริการ
424106/01/2020การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะถวัลย์รัฐนพดล นาปาเลน320.6 ป36ก พร้อมให้บริการ
424026/12/2019Educational Psyshologyธนาวุฒิ จิโสะ370.15 Or-E พร้อมให้บริการ
423926/12/2019ทฤษฎีทางจิตวิทยาธนาวุฒิ จิโสะ155.4 ศ37จ พร้อมให้บริการ
423826/12/2019visioนรเทพ ศักดิ์เพชร ไม่พิจารณา
423724/12/2019องค์ประกอบของทักษะชีวิตพรนภัส ณ นคร372.82 ว15ห พร้อมให้บริการ
423624/12/2019การพัฒนาทักษะชีวิตพรนภัส ณ นคร372.21 ท111 พร้อมให้บริการ
423306/12/2019วาทนิเทศศาสตร์ธนากร พรหมมา808.51 ว37ว พร้อมให้บริการ
423206/12/2019การพูดธนากร พรหมมา808.5 พ36ว พร้อมให้บริการ
423106/12/2019จริยธรรมการพูดธนากร พรหมมา808.5 จ43ศ 2560 พร้อมให้บริการ
422927/07/2019หลักพืชศาสตร์วณิดา มะโณเรศ581.3 ส42พ พร้อมให้บริการ
422827/07/2019พืชไร่วณิดา มะโณเรศ633 ศ25พ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป