แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
408904/04/2018ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค วัยอาจ9วสิน ทับวงศ์959.3 อ17ต พร้อมให้บริการ
408804/04/2018ละตินอเมริกาจิตราภรณ์ ตันรัตนกุลวสิน ทับวงศ์980 จ34ล พร้อมให้บริการ
408704/04/2018ประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็กอิร์นสท์ เอช. โกมบริชวสิน ทับวงศ์909 ก87ป พร้อมให้บริการ
408604/04/2018วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐปรีชา สุวรรณทัต ,ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรเมธ สุขพรสวรรค์343.03 ป17ว 2559 พร้อมให้บริการ
408504/04/2018เสี้ยวหนึ่งของการฑูตไทยร่วมสมัย อยากเป็นฑูตก็ไม่ยากสุรพงษ์ ชัยนามวรเมธ สุขพรสวรรค์327.2 อ14ส พร้อมให้บริการ
408404/04/2018ความสำเร็จและความท้าทายของอาเซียน จากสมาคมสู่ประชาคมชนินท์ทิรา ณ ถลาง และคณะวรเมธ สุขพรสวรรค์341.247 ช15ค พร้อมให้บริการ
408304/04/2018การบัญชีขั้นต้น เล่ม 2มสธปทุมพร หิรัญสาลี657 ม19ก พร้อมให้บริการ
408204/04/2018การบัญชีขั้นต้น เล่ม 1มสธปทุมพร หิรัญสาลี657 ม19ก พร้อมให้บริการ
408104/04/2018การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลโลกศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหลอาภรณ์ พิทธิยะกุล372.84 ส37ก พร้อมให้บริการ
408004/04/2018สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษาศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหลอาภรณ์ พิทธิยะกุล300.7 ม19ส พร้อมให้บริการ
407904/04/2018การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหลอาภรณ์ พิทธิยะกุล372.84 ส37ก พร้อมให้บริการ
407804/04/2018การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหลอาภรณ์ พิทธิยะกุล372.83 ส37ก พร้อมให้บริการ
389702/04/2018โฉมงามกับชีคอสูรสะมะเรียณัฐธยาน์ หนูหลง ไม่พิจารณา
389602/04/2018ทะเลทรายร้ายรักลาลียาณัฐธยาน์ หนูหลง ไม่พิจารณา
389523/03/2018The Pragmatics of PolitenessGeoffrey Leechศุภรวินท์ ปรุงเสริม ไม่พิจารณา
389321/02/2018Tatabahasa Melayu (หลักการใช้ภาษามลายู)Dewanไซฟูดดีน สะแลแม ไม่พิจารณา
387701/02/2018Twentieth-Century Chamber MusicJames McCallaวิชัย มีศรี ไม่พิจารณา
387601/02/2018The Performance Style of Jascha HeifetzDario Sarloวิชัย มีศรี ไม่พิจารณา
387501/02/2018Teaching Primary MusicAlison Daubneyวิชัย มีศรี ไม่พิจารณา
387401/02/2018Jazz LineJerry Bergonziชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ ไม่พิจารณา
387301/02/2018Melodic StructuresJerry Bergonziชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ ไม่พิจารณา
387201/02/2018Graffiti and Street Artวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา
387101/02/2018Fukushima and the ArtsBarbara Geilhorn, Kristina Iwata-Weickgenanntวารี แสงสุวอ895.6 Fu 2017 พร้อมให้บริการ
387001/02/2018Printing and Painting the News in Victorian LondonAndrea Kordaวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา
386901/02/2018The Contemporaneity of ModernismMichael D'Arcy,? Mathias Nilgesวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา
386801/02/2018The Uses of Art in Public SpaceJulia Lossau,? Quentin Stevensวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา
386701/02/2018The Victorian Romantics 1850-70T. Earle Welbyวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา
386601/02/2018Theories of ArtMoshe Baraschวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา
386501/02/2018Zen Paintings in Edo Japan (1600-1868)Galit Avimanวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา
386401/02/2018Renaissance Porticoes and Painted PergolasNatsumi Nonakaวารี แสงสุวอ ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป