แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

(ทั้งหมด 4017 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
412018/06/2018Principles Infographicจุติพงศ์ ภูสุมาศโสภิดา ขาวหนูนา741.6 จ44ป พร้อมให้บริการ
411204/04/2018ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนรัตนาพร เศรษฐกุลวสิน ทับวงษ์959.36 ร114ป พร้อมให้บริการ
411104/04/2018ประวัติศาสตร์ปัตตานีในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 : จากบันทึกของจีน ริวกิว และญี่ปุ่นปิยดา ชลวรวสิน ทับวงษ์959.3 ป36ป พร้อมให้บริการ
411004/04/2018ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานีฮิบรอฮิม ชุกรีวสิน ทับวงษ์959.5 ช41ป พร้อมให้บริการ
410904/04/2018ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค วัยอาจวสิน ทับวงษ์959.3 อ17ต พร้อมให้บริการ
410804/04/2018A Traveler in Siam in the Year 1655: Extracts from the Journal of Gijsbert HeeckGijsbert Heeckวสิน ทับวงษ์959.3 He-T 2008 พร้อมให้บริการ
410704/04/2018Murder and Mayhem in Seventeenth-Century Cambodia: Anthony van Diemen vs. King Ramadhipati IAlfons Van der Cruysseวสิน ทับวงษ์959.6 Va-M 2009 พร้อมให้บริการ
410604/04/2018The Chevalier de Chaumont and the Abb? de ChoisyMichael Smithiesวสิน ทับวงษ์959.3 Ch 1997 พร้อมให้บริการ
410504/04/2018Siamese Melting Pot: Ethnic Minorities in the Making of BangkokEdward Van Royวสิน ทับวงษ์305.8 Va-S 2017 พร้อมให้บริการ
410404/04/2018Thai Military Power 2018 : A Culture of Strategic AccommodationGregory Vincent Raymondวสิน ทับวงษ์320.9593 Ra-T 2018 พร้อมให้บริการ
410304/04/2018Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast AsiaChambers, Paul; Waitoolkiat, Napisaวสิน ทับวงษ์330.959 Kh 2017 พร้อมให้บริการ
410204/04/2018Imagination and Narrative Lexical and Cultural Translation in Buddhist AsiaPETER SKILLING AND JUSTIN THOMAS MCDANIELวสิน ทับวงษ์294.3095 Im 2017 พร้อมให้บริการ
410104/04/2018Warring Societies of Pre-colonial Southeast Asia: Local Cultures of Conflict Within a Regional ContextMichael W. Charney, Kathryn Wellenวสิน ทับวงษ์959 Wa 2018 พร้อมให้บริการ
410004/04/2018บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์อ็องรี มูโอต์วสิน ทับวงษ์915.9 ม419บ 2561 พร้อมให้บริการ
409904/04/2018ร้อยเรื่องราววังต้องห้ามจ้าวกว่างเชาวสิน ทับวงษ์728.8 จ27ร 2560 พร้อมให้บริการ
409804/04/2018วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยาศ.ดร.สันติ เล็กสุขุมวสิน ทับวงษ์294.33 ส115ว 2561 พร้อมให้บริการ
409704/04/2018ราชสำนักรัชกาลที่ ๖วรชาติ มีชูบทวสิน ทับวงษ์923.1593 ว17ร พร้อมให้บริการ
409604/04/2018พระราชวงศ์จักรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖ (สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่ ๖)ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุลวสิน ทับวงษ์923.1593 ม12พ 2561 พร้อมให้บริการ
409504/04/2018เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคการค้า ค.ศ.1450–1680 เล่ม 2 การขยายตัวและวิกฤตการณ์แอนโทนี รีดวสิน ทับวงษ์959 ร34อ พร้อมให้บริการ
409404/04/2018อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคการค้า ค.ศ. 1450–1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลมแอนโทนี รีดวสิน ทับวงษ์959 ร34อ พร้อมให้บริการ
409304/04/2018เส้นทางและร่องรอย : เมืองไทยกับงานของแอนดรู เทอร์ตันฟิลลิป เฮิร์ช และ นิโคลัส แท็ปป์วสิน ทับวงษ์305.8 ส55 พร้อมให้บริการ
409204/04/2018ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนรัตนาพร เศรษฐกุลวสิน ทับวงศ์959.36 ร114ป พร้อมให้บริการ
409104/04/2018ประวัติศาสตร์ปัตตานีในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 : จากบันทึกของจีน ริวกิว และญี่ปุ่นปิยดา ชลวรวสิน ทับวงศ์959.3 ป36ป พร้อมให้บริการ
409004/04/2018ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานีฮิบรอฮิม ชุกรีวสิน ทับวงศ์959.5 ช41ป พร้อมให้บริการ
408904/04/2018ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค วัยอาจ9วสิน ทับวงศ์959.3 อ17ต พร้อมให้บริการ
408804/04/2018ละตินอเมริกาจิตราภรณ์ ตันรัตนกุลวสิน ทับวงศ์980 จ34ล พร้อมให้บริการ
408704/04/2018ประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็กอิร์นสท์ เอช. โกมบริชวสิน ทับวงศ์909 ก87ป พร้อมให้บริการ
408604/04/2018วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐปรีชา สุวรรณทัต ,ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรเมธ สุขพรสวรรค์343.03 ป17ว 2559 พร้อมให้บริการ
408504/04/2018เสี้ยวหนึ่งของการฑูตไทยร่วมสมัย อยากเป็นฑูตก็ไม่ยากสุรพงษ์ ชัยนามวรเมธ สุขพรสวรรค์327.2 อ14ส พร้อมให้บริการ
408404/04/2018ความสำเร็จและความท้าทายของอาเซียน จากสมาคมสู่ประชาคมชนินท์ทิรา ณ ถลาง และคณะวรเมธ สุขพรสวรรค์341.247 ช15ค พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป