แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
377301/02/2018Cell and Molecular Biology and Imaging of Stem CellsHeide Schattenคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
377201/02/2018Fluorescent Analogs of Biomolecular Building BlocksMarcus Wilhelmssonคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
377101/02/2018Atlas of Clinically Important FungiCarmen V. Sciortino Jr.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
377001/02/2018Agronomy and Economy of Black Pepper and CardamomK.P. Prabhakaran Nairคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
376901/02/2018The Science of AgricultureRay V Herrenคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
376801/02/2018Crop ImprovementC P MALIk et al.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
376701/02/2018Genetic EngineeringGurbachan S. Miglaniคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
376601/02/2018Molecular Plant ImmunityGuido Sessaคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
376501/02/2018Human Biological AgingGlenda E. Bilderคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
376401/02/2018Plant Pathogen Resistance BiotechnologyDavid B. Collingeคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
376301/02/2018MicrobiologyRichard A. Harveyคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
376201/02/2018BiotechnologyRolf D. Schmidคันธมาทน์ กาญจนภูมิ660.6 Sc-B 2016 พร้อมให้บริการ
376101/02/2018Plant Biotechnology and GeneticsC. Neal Stewart Jr.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
376001/02/2018Modern BiotechnologyJayaram Reddyคันธมาทน์ กาญจนภูมิ660.6 Re-M 2014 พร้อมให้บริการ
375901/02/2018Plant Tissue CultureM. C. Gayatriคันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่พิจารณา
375801/02/2018Principles of PhysicsDavid Halliday, Robert Resnick, Jearl Walkerพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย530 Wa-P 2014 พร้อมให้บริการ
375701/02/2018Molecular Basis of Nutrition and AgingDr. Marco Malavoltaอัจฉรา เพิ่ม ไม่พิจารณา
375601/02/2018The Human Microbiota and Chronic DiseaseLuigi Nibaliอัจฉรา เพิ่ม ไม่พิจารณา
375501/02/2018Encapsulation and Controlled Release Technologies in Food SystemsDr Jamileh M. Lakkisอัจฉรา เพิ่ม664.024 En 2016 พร้อมให้บริการ
375401/02/2018Methods in BiotechnologySeung-Beom Hongวาสนา มู่สา ไม่พิจารณา
375301/02/2018Handbook Of Analytical BiotechnologyPiotr Vasilevichวาสนา มู่สา ไม่พิจารณา
375201/02/2018Bioenergy: Principles and ApplicationsYebo Liวาสนา มู่สา ไม่พิจารณา
375101/02/2018Microbial ApplicationsRajeeva Gaurวาสนา มู่สา579.17 Mi 2012 พร้อมให้บริการ
375001/02/2018Biotechnology of Microbial EnzymesGoutam Brahmachariวาสนา มู่สา660.63 Bi 2017 พร้อมให้บริการ
374901/02/2018Biology : The Unity and Diversity of LifeChristine Evers, Ralph Taggart, Lisa Starr and Cecie Starrเบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี ไม่พิจารณา
374801/02/2018Gene Cloning and DNA AnalysisT. A. Brownเบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี ไม่พิจารณา
374701/02/2018Diversity of Lower PlantsRajan Kumar Guptaเบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี ไม่พิจารณา
374601/02/2018Cell Biology and GeneticsRathoureเบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี ไม่พิจารณา
374501/02/2018Campbell Essential Biology with PhysiologyEric Simon . Jean Dickey . Jane Reeceเบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี570 Si-C 2014 พร้อมให้บริการ
374401/02/2018Plant Tissue CultureM. C. Gayatriเบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี571.6382 Ga-P 2015 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป