แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
359301/02/2018Focus on World Festivals: Contemporary Case Studies and PerspectivesChris Newboldทิวาพร จันทร์แก้ว ไม่พิจารณา
359201/02/2018Architectural Tourism: Building for Urban Travel DestinationsJan Spechtทิวาพร จันทร์แก้ว338.4791 Sp-A2014 พร้อมให้บริการ
359101/02/2018Adventure Tourism ManagementRalf Buckleyทิวาพร จันทร์แก้ว ไม่พิจารณา
359001/02/2018Adventure TourismColin Beardทิวาพร จันทร์แก้ว338.479 Ad 2015 พร้อมให้บริการ
358901/02/2018TourismPeter Robinsonทิวาพร จันทร์แก้ว ไม่พิจารณา
358801/02/2018The Business of HotelsHadyn Ingramทิวาพร จันทร์แก้ว ไม่พิจารณา
358701/02/2018Cultural TourismRazaq Rajทิวาพร จันทร์แก้ว910.68 Cu 2013 พร้อมให้บริการ
358601/02/2018The Cold War: A Post-Cold War History (The American History Series)Ralph B. Leveringทิวาพร จันทร์แก้ว ไม่พิจารณา
358501/02/2018The American Revolution: New Nation as New EmpireNeil L. Yorkทิวาพร จันทร์แก้ว973.3 Yo-A 2016 พร้อมให้บริการ
358401/02/2018Revolution and Rebellion in the Early Modern World: Population Change and State Breakdown in England, France, Turkey, and China,1600-1850Jack A. Goldstoneทิวาพร จันทร์แก้ว303.64 Go-R 2016 พร้อมให้บริการ
358301/02/2018RomeLeachทิวาพร จันทร์แก้ว945.6 Le-R 2017 พร้อมให้บริการ
354811/01/2018การปรับตัวของไทยก่อนสงครามโลกครัี้ง2เพ็ญมาศ สุคนธจิตด์940.53 ช พร้อมให้บริการ
354711/01/2018สงครามโลกครั้ง2ทัศนีย์ ยากะจิ959.36 ด37ท พร้อมให้บริการ
354428/12/2017เพอร์ซี่ แจ็กสันสุวนันท์ ทองสองแก้วน ร99พ 2555 พร้อมให้บริการ
354328/12/2017เอเร็ค เร็กซ์ ตอนคนหาความจริงอันยิ่งใหญ่Kaza Kingsleyสุวนันท์ ทองสองแก้วน ค32อ 2556 พร้อมให้บริการ
354222/12/2017FMEA Using Uncertainty Theories and MCDM MethodsHu-Chen Liuธนะรัตน์ รัตนกูล620.00452 Li-F 2016 พร้อมให้บริการ
354109/12/2017เถื่อนแปดวรรณสิงห์ ประเสริฐกุลฟาตีมะห์ สาเร๊ะ910.4 ว17ถ 2560 พร้อมให้บริการ
353924/11/2017การจัดชุดโต๊ะอาหารรัชฎากร เอ้งฉ้วน642.6 ข17ว 2555 พร้อมให้บริการ
352210/10/2017พระเมรุมาสวาสนา แซ่หวัง ไม่พิจารณา
352110/10/2017หลักการ กฎหมายและการบริหารแรงงานสัมพันธ์เกษมสันต์ วิลาวรรณอัญญารัตน์ สุวรรณโณ371.2 จ17ห พร้อมให้บริการ
352010/10/2017แรงงานสัมพันธ์ หลักการ กฎหมายและการบริหารเกษมสันต์ วิลาวรรณอัญญารัตน์ สุวรรณโณ344.01 ก58ร 2560 พร้อมให้บริการ
351910/10/2017กฏหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคลเกษมสันต์ วิลาวรรณอัญญารัตน์ สุวรรณโณ344.01 ก58ก 2560 พร้อมให้บริการ
351810/10/2017คำอธิบายกฎหมายแรงงานเกษมสันต์ วิลาวรรณอัญญารัตน์ สุวรรณโณ344.01 ก58ค 2560 พร้อมให้บริการ
351710/10/2017กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารเกษมสันต์ วิลาวรรณอัญญารัตน์ สุวรรณโณ344.01 ก58ก 2559 พร้อมให้บริการ
351610/10/2017คำอธิบายกฏหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่นอัญญารัตน์ สุวรรณโณ344.01 พ12ค 2560 พร้อมให้บริการ
351527/09/2017ประวัติศาสตร์ลาวธันย์ชนก พลายชนะ959.4 ส12ป พร้อมให้บริการ
351426/09/2017สงครามไทยกับพม่าสิริรัตน์ วิบุลศิลป์ ไม่พิจารณา
351326/09/2017ไทยรบกับพม่าสิริรัตน์ วิบุลศิลป์959.3 ด217ท พร้อมให้บริการ
351217/09/2017บทความวิชาการรัตนากร แก้วนิล ไม่พิจารณา
350303/09/2017Intermediate Accounting, 16th Edition Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield (Test Bank)จุไรรัตน์ ทองบุญชู657 Ke-I 2016 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป