แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
350203/09/2017English for Accounting Student's Book with MultiROMMaloney, Sean & Frendo, Evanจุไรรัตน์ ทองบุญชู428.24 Fr-E 2007 พร้อมให้บริการ
348527/06/2017นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม IIนันทนา คชเสนีนัดดา โปดำ ไม่พิจารณา
348427/06/2017นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมวศิน อิงคพัฒนากุลนัดดา โปดำ577 ว18น พร้อมให้บริการ
348327/06/2017นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อมจิราภรณ์ คชเสนี และคณะนัดดา โปดำ577 จ37น 2558 พร้อมให้บริการ
348227/06/2017พิธีกรรมของศาสนาพุทธอ้อมใจ งามวงศ์390.22 บ53ค พร้อมให้บริการ
348127/06/2017หลักคำสอนของศาสนาพุทธอ้อมใจ งามวงศ์294.3092 ค218 พร้อมให้บริการ
348027/06/2017ประวัติของศาสดาพุทธอ้อมใจ งามวงศ์294.363 ค6112ต พร้อมให้บริการ
347927/06/2017ประวัติความเป็นมาจุดกำเนินของศาสนาพุทธอ้อมใจ งามวงศ์294.3092 พ44 พร้อมให้บริการ
347827/06/2017สวนสัตว์อับดุลเล๊าะ เจะนิ590.744 ร116ส พร้อมให้บริการ
347722/05/2017แหล่งน้ำใต้ดินวาริน ปรังเจะ553.79 ท17บ พร้อมให้บริการ
344327/03/2017ค่านิยมทางเพศรุสลัน บือราเฮ็ง613.951 ศ111ก พร้อมให้บริการ
344223/03/2017Mastering the American Accentอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
344123/03/2017Guitar For Dummiesอติพล อนุกูล787.8 Ph-G 2016 พร้อมให้บริการ
344023/03/2017The Wiley-Blackwell Handbook of Adulthood and Agingวัชราภรณ์ พัทจัน305.26 Wi 2012 พร้อมให้บริการ
343923/03/2017The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupunctureวัชราภรณ์ พัทจัน 616.0472 Th 2011 พร้อมให้บริการ
343823/03/2017Build Your Own PC on a Budgetเสรี ชะนะ621.39 Mu-B 2015 พร้อมให้บริการ
343723/03/2017An Introduction to Programming Using Pythonเสรี ชะนะ005.133 Sc-I 2016 พร้อมให้บริการ
343623/03/2017The Practice of Computing Using Pythonเสรี ชะนะ 005 Pu-P 2017 พร้อมให้บริการ
343523/03/2017Management Information Systems: Managing the Digital Firmสุรีรัตน์ แก้วคีรี658.4038 La-M 2016 พร้อมให้บริการ
343423/03/2017eCommerce 2016: Business Technology Societyสุรีรัตน์ แก้วคีรี658.872 La-E 2017 พร้อมให้บริการ
343323/03/2017Business Data Networks and SecurityPanko, Raymond R.สุรีรัตน์ แก้วคีรี658.47 Pa-B พร้อมให้บริการ
343223/03/2017Statistics for Engineers and Scientistsสมศักดิ์ แก้วพลอย519.5 Na-S 2015 พร้อมให้บริการ
343123/03/2017Human Biologyเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ ไม่พิจารณา
343023/03/2017Vander's Human Physiologyเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์612.222 Wi-V 2016 พร้อมให้บริการ
342923/03/2017Nutrition for Health Fitness and Sportเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ ไม่พิจารณา
342823/03/2017Henderson's Dictionary of Biologyเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์570.3 La-H พร้อมให้บริการ
342723/03/2017Introductory Biostatisticsเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์519.53 Le-I 2016 พร้อมให้บริการ
342623/03/2017Big Data Fundamentalsธีระเดช เพชรแสง006.3 Er-B 2016 พร้อมให้บริการ
342523/03/2017Hadoop 2 Quick-Start Guideธีระเดช เพชรแสง006.3 Ea-H พร้อมให้บริการ
342423/03/2017Thomas Calculusธีรพล บัวทอง ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป