แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
342323/03/2017INTRODUCTORY MATHEMATICAL ANALYSIS FOR BUSINESSธีรพล บัวทอง515 Ha-I 2014 พร้อมให้บริการ
342223/03/2017LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONSธีรพล บัวทอง512.5 La-L 2016 พร้อมให้บริการ
342123/03/2017PHYSICSชาญยุทธ ฟองสุวรรณ ไม่พิจารณา
342023/03/2017Explorations: Introduction to Astronomyชาญยุทธ ฟองสุวรรณ ไม่พิจารณา
341923/03/2017Physics: Principles with Applicationsชาญยุทธ ฟองสุวรรณ530 Gi-P 2016 พร้อมให้บริการ
341823/03/2017Physics for Scientistsชาญยุทธ ฟองสุวรรณ530 Kn-P 2017 พร้อมให้บริการ
341723/03/2017A First Course in Mathematical Physicsชาญยุทธ ฟองสุวรรณ530.15 Wh-F 2016 พร้อมให้บริการ
341623/03/2017iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guideเกศินี บุญช่วย ไม่พิจารณา
341523/03/2017Android: How to Programเกศินี บุญช่วย005.265 De-A 2015 พร้อมให้บริการ
341423/03/2017Bayesian Methods for Hackersเกศินี บุญช่วย006.3 Da-B 2016 พร้อมให้บริการ
341323/03/2017The Les Paul Manualยติพล อนุกูล787.87 Bu-L 2015 พร้อมให้บริการ
341223/03/2017Violin Secretsยติพล อนุกูล787.2 Na-V 2015 พร้อมให้บริการ
341123/03/2017Acoustic Guitars an Illustrated Historyยติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
341023/03/2017Country & Western Danceยติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
340923/03/2017Orchestral Pops Musicยติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
340823/03/2017BALINESE GAMELAN MUSICยติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
340723/03/2017Basic Elements of Musicยติพล อนุกูล781.42 Pa-B 2016 พร้อมให้บริการ
340623/03/2017TRANSCENDING: THAI SURREALISM: THE ART OF SOMPHONG ADULYASARAPHANพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
340523/03/2017Persian Manuscripts Paintings and Drawingsพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
340423/03/2017Francis Bacon and The MastersGeitner, Amandaพงศกร จงรักษ์759.2 Ge-F 2015 พร้อมให้บริการ
340323/03/2017Art Deco Sculptureพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
340223/03/2017Art Todayพงศกร จงรักษ์709.04 Lu-A 1995 พร้อมให้บริการ
340123/03/2017Edward Hopperพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
340023/03/2017The Sustainable Design Bookพงศกร จงรักษ์745.2 Pr-S 2015 พร้อมให้บริการ
339923/03/2017A Gentle Introduction to Effective Computing in Quantitative Researchเกศินี บุญช่วย001.4 Pa-G 2016 พร้อมให้บริการ
339823/03/2017ภาษาอังกฤษ 1000 units พูด อ่าน เขียน แปล เล่มเดียวอยู่อับดุลรากิม ลาเต๊ะ ไม่พิจารณา
339723/03/2017วิทยาศาสตร์ สารานุกรมประกอบภาพอับดุลรากิม ลาเต๊ะ ไม่พิจารณา
339623/03/2017สารานุกรมประกอบภาพ โลกอับดุลรากิม ลาเต๊ะ ไม่พิจารณา
339523/03/2017การขนส่ง สารานุกรมประกอบภาพอับดุลรากิม ลาเต๊ะ ไม่พิจารณา
339423/03/2017รู้ไปหมด เรื่องอวกาศอับดุลรากิม ลาเต๊ะ ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป