แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
333323/03/2017ขอความตายจงสถิตกับท่านรุสสานี เจ๊ะหวังสวา ไม่พิจารณา
333223/03/2017พูดเกาหลี ทีละคำธัญญาเรศ เกตุทองดี ไม่พิจารณา
333123/03/2017โอปป้าพาเที่ยวเกาหลีธัญญาเรศ เกตุทองดี ไม่พิจารณา
333023/03/2017โซลละลายทรัพย์ธัญญาเรศ เกตุทองดี ไม่พิจารณา
332923/03/2017calculus and real analysisเสกสันต์ ไทรโพธิ์ภู่ ไม่พิจารณา
332823/03/2017รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.6เสกสันต์ ไทรโพธิ์ภู่ ไม่พิจารณา
332723/03/2017รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.5เสกสันต์ ไทรโพธิ์ภู่ ไม่พิจารณา
332623/03/2017รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.4เสกสันต์ ไทรโพธิ์ภู่ ไม่พิจารณา
332523/03/2017สรุปหลัก คณิตศาสตร์ ม.6เสกสันต์ ไทรโพธิ์ภู่ ไม่พิจารณา
332423/03/2017สรุปหลัก คณิตศาสตร์ ม.5เสกสันต์ ไทรโพธิ์ภู่ ไม่พิจารณา
332323/03/2017สรุปหลัก คณิตศาสตร์ ม.4เสกสันต์ ไทรโพธิ์ภู่ ไม่พิจารณา
332223/03/2017พ่อรวยสอนลูก (ไม่มีตัวเล่ม)ฟาราส บินยาฮายา ไม่พิจารณา
332123/03/2017หวานใจจอมราชันนุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
332023/03/2017สามชาติผูกพัน แม่น้ำลืมเลือนนุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331923/03/2017กับดักรักล้อมใจนุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331823/03/2017กลรักแฟนกำมะลอนุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331723/03/2017ดาราร้อยเล่ห์นุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331623/03/2017จอมนางกระชากวิญญาณนุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331523/03/2017ทาสร้ายทะเลทรายนุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331423/03/2017บุปผากลางวสันต์นุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331323/03/2017เผด็จการร้ายพ่ายรักนุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331223/03/2017Drawing Comic 4นุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331123/03/2017เก่งจีน ทันใจนุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
331023/03/2017หัวใจรักไม่กำมะลอนุสรา ราโอบ ไม่พิจารณา
330417/03/2017How to Improve Rubber Compounds: 1800 Experimental Ideas for Problem SolvingJohn S Dickวัชรินทร์ สายน้ำใส678.23 Di-H 2014 พร้อมให้บริการ
330322/02/2017FINE ART Magazine ในหลวง ร.9เดอะเกรทไฟน์อาร์ทพงศกร จงรักษ์759.9593 ด59น พร้อมให้บริการ
330222/02/2017ภาพยนตร์วิจารณ์กฤษดา เกิดดีพงศกร จงรักษ์791.4375 ก918ภ 2559 พร้อมให้บริการ
330122/02/2017โพ้นพรมแดนความรู้พงศกร จงรักษ์701 พ85 พร้อมให้บริการ
330022/02/2017ข้ามขอบฟ้า ความคิดพงศกร จงรักษ์791.43 ข26 พร้อมให้บริการ
329922/02/2017ศาสตร์ อศาสตร์พงศกร จงรักษ์301 ศ28 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป