แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
329822/02/2017คติความเชื่อไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในจิตรกรรมฝาผนังไทยพงศกร จงรักษ์751.73 ส15ค 2559 พร้อมให้บริการ
329722/02/2017ชีวิตอยู่หนอื่นพงศกร จงรักษ์น ค45ช พร้อมให้บริการ
329622/02/2017อันเดอร์กราวด์พงศกร จงรักษ์303.625 ม417อ พร้อมให้บริการ
329522/02/2017คัลเลอร์ มาสเตอร์พงศกร จงรักษ์รส บ55ค พร้อมให้บริการ
329422/02/2017ศิลปะสมัยใหม่พงศกร จงรักษ์709.04 ก212ศ พร้อมให้บริการ
329322/02/2017สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมพงศกร จงรักษ์752 ศ111ส พร้อมให้บริการ
329222/02/2017landscape architectural design and construction technologyพงศกร จงรักษ์712 Ar-L 2016 พร้อมให้บริการ
329122/02/2017ทำกระเป๋าด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษห่อขอ งพงศกร จงรักษ์745.54 ท211 พร้อมให้บริการ
329022/02/2017สืบสัญศาสตร์พงศกร จงรักษ์302.224 ค19ส พร้อมให้บริการ
328922/02/2017โฆษณาฆ่าไม่ตายพงศกร จงรักษ์659.1 ด91ฆ พร้อมให้บริการ
328822/02/2017BOOKBINDINGพงศกร จงรักษ์745.54 ฐ15ว พร้อมให้บริการ
328722/02/2017MY PAPER CUTพงศกร จงรักษ์745.54 อ112ม พร้อมให้บริการ
328622/02/2017Drawing Comic 1พงศกร จงรักษ์741.5 ซ312ด พร้อมให้บริการ
328522/02/2017ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมพงศกร จงรักษ์745.2 อ22ศ พร้อมให้บริการ
328422/02/2017เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรมพงศกร จงรักษ์741 ว112ท พร้อมให้บริการ
328322/02/2017ปิแอร์-ออกุสต์ เรอนัวร์พงศกร จงรักษ์927.5 ร59ป พร้อมให้บริการ
328222/02/2017คลอด โมเนต์พงศกร จงรักษ์759.944 ห15ค พร้อมให้บริการ
328122/02/2017วินเซนต์ แวน โกะพงศกร จงรักษ์927.5 ว35ว พร้อมให้บริการ
328022/02/2017ปอล โกแกงพงศกร จงรักษ์759.944 ห15ป พร้อมให้บริการ
327922/02/2017นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมลักษณ์ หอมสิน790.1 ส16น 2560 พร้อมให้บริการ
327822/02/2017มัคคุเทศก์ (ปรับปรุง)สมลักษณ์ หอมสิน910.4 พ36ม พร้อมให้บริการ
327722/02/2017ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกสมลักษณ์ หอมสิน338.542 บ114ฝ พร้อมให้บริการ
327622/02/2017NEW ECONOMIC MODELสมลักษณ์ หอมสิน338.9593 ก17 พร้อมให้บริการ
327522/02/2017เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐานสมลักษณ์ หอมสิน339 ส46ศ พร้อมให้บริการ
327422/02/2017ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค IIสมลักษณ์ หอมสิน339 ภ416ท พร้อมให้บริการ
327322/02/2017Startups 9 ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพสมลักษณ์ หอมสิน658 ฐ34ก พร้อมให้บริการ
327222/02/2017เมื่อโลกพลิกผันสมลักษณ์ หอมสิน338.9 ป87ม พร้อมให้บริการ
327122/02/2017เจาะลึกร่างกายมนุษย์กุลยุทธ บุญเซ่งย ก36จ 2559 พร้อมให้บริการ
327022/02/2017Digital Human Modelingกุลยุทธ บุญเซ่ง อยู่ระหว่างพิจารณา
326922/02/2017body spaceกุลยุทธ บุญเซ่ง อยู่ระหว่างพิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป