แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
326822/02/2017Cooupational ergonomicsกุลยุทธ บุญเซ่ง อยู่ระหว่างพิจารณา
326722/02/2017ไอเดียจานน่ากิน กลวิธีจูงใจให้เด็กกินข้าวคุณศรี (สมศรี)649.5622 ย19อ พร้อมให้บริการ
326622/02/2017เมนูลูกโตสมวัยคุณศรี (สมศรี)641.5622 ม55 พร้อมให้บริการ
326522/02/2017คู่มืออร่อยพิชิตใจเจ้าตัวน้อย วัย 1 ขวบคุณศรี (สมศรี)641.5622 น37ค พร้อมให้บริการ
326422/02/2017IELTS 11 General Trainingแพรววดี สุขสมบูรณ์428.0076 Ca 2016 พร้อมให้บริการ
326322/02/2017การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพแพรววดี สุขสมบูรณ์418.02 ผ19ก พร้อมให้บริการ
326222/02/2017850 คำต้องรู้ สู้ CU-TEP และ TOEFLภัฎฎนี ซ้ายขวัญ428.1 ส17ป พร้อมให้บริการ
326122/02/2017Basic Writing for AECภัฎฎนี ซ้ายขวัญ428.24 ก97บ พร้อมให้บริการ
326022/02/2017Complete IELTS Bands 6.5-7.5ภัฎฎนี ซ้ายขวัญ428.0076 Br-C 2015 พร้อมให้บริการ
325922/02/2017The Official Cambridge Guide to IELTSภัฎฎนี ซ้ายขวัญ ไม่พิจารณา
325822/02/2017วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้ณฐวรท บุญรัตนา001.42 ส215ว พร้อมให้บริการ
325722/02/2017เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีตณฐวรท บุญรัตนา330.9593 ฉ114ศ 2550 พร้อมให้บริการ
325622/02/2017เคมีอนินทรีย์ IIชนรรค์ พงศ์อาทิตย์546 ล114ค พร้อมให้บริการ
325522/02/2017เพชรรากษสเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์น อ17พ พร้อมให้บริการ
325422/02/2017จากัวร์เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์น ช13จ พร้อมให้บริการ
325322/02/2017AutoCAD 2017พรศักดิ์ ศรี่ช่วย006.68 ภ24ค พร้อมให้บริการ
325222/02/2017Photoshop Responsive Web Designพรศักดิ์ ศรี่ช่วย006.78 ร88ร พร้อมให้บริการ
325122/02/2017after effects cc & cs6พรศักดิ์ ศรี่ช่วย006.68 อ38พ พร้อมให้บริการ
325022/02/2017ฟัง พูด คิด @ออฟฟิศญี่ปุ่นจิราวรรณ นาคสีทอง495.6834 ฟ112 พร้อมให้บริการ
324922/02/2017พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็นจิราวรรณ นาคสีทอง495.6834 อ37พ พร้อมให้บริการ
324822/02/2017NEJ เทคนิคเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม่จิราวรรณ นาคสีทอง495.6824 น32อ พร้อมให้บริการ
324722/02/2017พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษจิราวรรณ นาคสีทอง413.1 พ12 พร้อมให้บริการ
324622/02/2017เปิดประตูดูญี่ปุ่นจิราวรรณ นาคสีทอง952 อ15ป พร้อมให้บริการ
324522/02/2017พูดญี่ปุ่นง่ายได้ตั้งแต่ต้นจิราวรรณ นาคสีทอง495.6834 อ49พ พร้อมให้บริการ
324422/02/2017แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)จิราวรรณ นาคสีทอง495.6802 ส16ป พร้อมให้บริการ
324322/02/2017J-BIZ Email ตอบทันใจใน 1 นาทีจิราวรรณ นาคสีทอง495.6824 อ26จ พร้อมให้บริการ
324222/02/2017นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้วรเมธ สุขพรสวรรค์327.5195 ช35น พร้อมให้บริการ
324122/02/2017หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมืองวรเมธ สุขพรสวรรค์320.9593 ค51 พร้อมให้บริการ
324022/02/2017ประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบวรเมธ สุขพรสวรรค์303.484 ฉ114ป 2549 พร้อมให้บริการ
323922/02/2017ตลก รัฐธรรมนูญวรเมธ สุขพรสวรรค์342.593 ป415ต พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป