แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
323822/02/2017ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมวรเมธ สุขพรสวรรค์303 ส16ท พร้อมให้บริการ
323722/02/2017สหภาพยุโรปวรเมธ สุขพรสวรรค์940.5 ข12ส พร้อมให้บริการ
323622/02/2017สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย (แก้ไขเพิ่มเติม)วรเมธ สุขพรสวรรค์361.9593 ร116ส 2557 พร้อมให้บริการ
323522/02/2017กำเนิดอเมริกา เรื่องราวความฝันและการต่อสู้วรเมธ สุขพรสวรรค์973 น915ก พร้อมให้บริการ
323422/02/2017150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์วรเมธ สุขพรสวรรค์372.7 ม71ห พร้อมให้บริการ
323322/02/2017นโยบายของไทยต่อพม่าวรเมธ สุขพรสวรรค์327.5930591 ส47น พร้อมให้บริการ
323222/02/2017เงามีชีวิตบุญศรี บุญช่วยน ฟ42ง พร้อมให้บริการ
323122/02/2017สี่แผ่นดินบุญศรี บุญช่วยน ค311ส พร้อมให้บริการ
323022/02/2017ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยบุญศรี บุญช่วย923.1593 น17ย พร้อมให้บริการ
322922/02/2017แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัยบุญศรี บุญช่วย809 ธ113ว พร้อมให้บริการ
322822/02/2017เพราะเธอคือสายฝนที่ชื่นฉ่ำบุญศรี บุญช่วยน ร24พ พร้อมให้บริการ
322722/02/2017บันทึกส่วนตัวซายูริบุญศรี บุญช่วยย ซ21บ 2558 พร้อมให้บริการ
322622/02/2017คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1บุญศรี บุญช่วย ไม่พิจารณา
322522/02/201752 วิธีฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ง่ายๆปริฉัตร แก้วพิทักษ์ ไม่พิจารณา
322422/02/2017ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเราปริฉัตร แก้วพิทักษ์ ไม่พิจารณา
322322/02/2017Pocket Garden vol.1 : Small Spaceปริฉัตร แก้วพิทักษ์ ไม่พิจารณา
322222/02/2017ครัวฝรั่ง ทำง่ายในบ้านปริฉัตร แก้วพิทักษ์ ไม่พิจารณา
322122/02/2017วาดเพลินๆ กับลายเส้นสุดน่ารักจีนาร์ปริฉัตร แก้วพิทักษ์741.5 จ35ว 2559 พร้อมให้บริการ
322022/02/2017หลังกำแพงฮาร์วาร์ดปริฉัตร แก้วพิทักษ์ ไม่พิจารณา
321922/02/2017All About Europe เที่ยวยุโรปง่ายมากปริฉัตร แก้วพิทักษ์ ไม่พิจารณา
321822/02/201715 เมืองสวยรอบลอนดอนปริฉัตร แก้วพิทักษ์ ไม่พิจารณา
321722/02/2017ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์สุรีรัตน์ แก้วคีรี004.019 ว17ป พร้อมให้บริการ
321622/02/2017Human of New Yorkสุรีรัตน์ แก้วคีรี917.47 ส14ร พร้อมให้บริการ
321522/02/2017The Jitta Wayสุรีรัตน์ แก้วคีรี332.6322 ต17ว พร้อมให้บริการ
321422/02/2017พระอัจฉริยภาพของพ่อศรัญญา โรจนวงศ์ชัย923.1593 ภ416ก พร้อมให้บริการ
321322/02/2017ความรักใดจะไม่ปวดร้าวศรัญญา โรจนวงศ์ชัยย ห17ค พร้อมให้บริการ
321222/02/2017To Kill a Mockingbirdศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ล39ฆ พร้อมให้บริการ
321122/02/2017รอยยิ้มใต้สายฝนศรัญญา โรจนวงศ์ชัย158.1 ว35ร พร้อมให้บริการ
321022/02/201717 องศาเหนือศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ว35ส พร้อมให้บริการ
320922/02/2017ภูตต่างพบศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ค17ภ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป