แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
317822/02/2017ปรัชญาของซาร์ตปารย์พิรัชย์ จันเทศ142.78 ป17 2559 พร้อมให้บริการ
317722/02/2017ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะปารย์พิรัชย์ จันเทศ193 ฟ35ฮ พร้อมให้บริการ
317622/02/2017ปรัชญานิพนธ์ปารย์พิรัชย์ จันเทศ100 ส34ป พร้อมให้บริการ
317522/02/2017ศาสตร์การสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศวรวรรณ สุกใส495.9107 ร42ศ พร้อมให้บริการ
317422/02/2017เก่งจีนได้ไม่ต้องจำซากีเราะห์ ตาเล495.181 ส617ช พร้อมให้บริการ
317322/02/2017Grammar อังกฤษไม่ปวดหัวซากีเราะห์ ตาเล425 ช116ก พร้อมให้บริการ
317222/02/2017เก่ง Grammar พริบตาเดียวซากีเราะห์ ตาเล425 ม44ก พร้อมให้บริการ
317122/02/2017ศัพท์อังกฤษสองหน้าซากีเราะห์ ตาเล428.1 ค36ศ พร้อมให้บริการ
317022/02/2017น้ำผักผลไม้ซากีเราะห์ ตาเล641.875 น215 พร้อมให้บริการ
316922/02/2017ทำไมเราเลี้ยง PIG แต่กิน PORKซากีเราะห์ ตาเล428.1 ช112ท พร้อมให้บริการ
316822/02/2017Grammar and Vocabulary for the TOEICจนิสตา ทองใย ไม่พิจารณา
316722/02/2017Grammar and Vocabulary for Firstจนิสตา ทองใย425.076 Th-G 2015 พร้อมให้บริการ
316622/02/2017เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์จนิสตา ทองใย428.0076 พ53ต พร้อมให้บริการ
316522/02/2017Cambridge Preparation for the TOEFL Testจนิสตา ทองใย428.0076 Ge-C 2016 พร้อมให้บริการ
316422/02/2017Grammar and Vocabulary for Advancedจนิสตา ทองใย ไม่พิจารณา
316322/02/2017เจ้ายุทธจักรดนตรีไทยชนัยพร ทองสง780.9593 ถ27จ พร้อมให้บริการ
316222/02/2017การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ชนัยพร ทองสง ไม่พิจารณา
316122/02/2017calculus and real analysisวิศวะ กลับกลาย515 ด217ค พร้อมให้บริการ
316022/02/2017Drawing Comic 4วิศวะ กลับกลาย741.5 ซ312ด พร้อมให้บริการ
315922/02/2017จบกันที! คณิตศาสตร์วิศวะ กลับกลาย510.76 จ15 พร้อมให้บริการ
315822/02/2017วาดง่ายๆด้วยปากกาลูกลื่นวิศวะ กลับกลาย741.5 จ35ว 2559 พร้อมให้บริการ
315722/02/2017On Contemporary Literature (ปรับปรุง)วิศวะ กลับกลาย895.9109 ธ113ก 2559 พร้อมให้บริการ
315622/02/2017กลับสู่โลกสมมุติวิศวะ กลับกลายรส ร112ก พร้อมให้บริการ
315522/02/2017สำนวนไทย สำนวนธรรมวิศวะ กลับกลาย495.9131 อ25ส พร้อมให้บริการ
315422/02/2017ขงจื่อกล่าวว่าวิศวะ กลับกลาย398.9951 บ43ข 2559 พร้อมให้บริการ
315322/02/2017Mastering the American Accentอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
315222/02/2017GUITAR FOR DUMMIESอติพล อนุกูล787.8 Ph-G 2016 พร้อมให้บริการ
315122/02/2017The Wiley-Blackwell Handbook of Adulthood and Agingวัชราภรณ์ พัทจัน305.26 Wi 2012 พร้อมให้บริการ
315022/02/2017The Treatment of Pain with Chinese Herbs and Acupunctureวัชราภรณ์ พัทจัน616.0472 Th 2011 พร้อมให้บริการ
314922/02/2017Build Your Own PC on a Budgetเสรี ชะนะ621.39 Mu-B 2015 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป