แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
311822/02/2017Basic Elements of Musicอติพล อนุกูล781.42 พร้อมให้บริการ
311722/02/2017TRANSCENDING: THAI SURREALISM: THE ART OF SOMPHONG ADULYASARAPHANพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
311622/02/2017Persian Manuscripts, Paintings and Drawingsพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
311522/02/2017Francis Bacon and The Mastersพงศกร จงรักษ์759.2 Ge-F 2015 พร้อมให้บริการ
311422/02/2017Art Deco Sculptureพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
311322/02/2017ARTODAYพงศกร จงรักษ์709.04 พร้อมให้บริการ
311222/02/2017Hopperพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
311122/02/2017The Sustainable Design Bookพงศกร จงรักษ์745.2 พร้อมให้บริการ
311022/02/2017A Gentle Introduction to Effective Computing in Quantitative Researchเกศินี บุญช่วย001.4 พร้อมให้บริการ
310922/02/2017สำนวนฝึกพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อินทิรา รณรงค์ ไม่พิจารณา
310822/02/2017English@Workอินทิรา รณรงค์428.34 ป27อ พร้อมให้บริการ
310722/02/2017Business Communicationอินทิรา รณรงค์ ไม่พิจารณา
310622/02/2017Perfect English Grammarอับบาส รอดรวยรื่น425 ว18พ พร้อมให้บริการ
310522/02/2017ทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์อับบาส รอดรวยรื่น523.1 ธ19ท 2559 พร้อมให้บริการ
310422/02/2017สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEICอับบาส รอดรวยรื่น428.0076 ว17ส พร้อมให้บริการ
310322/02/2017200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษกรกฎา สมวดนวล420.7 ธ415ส 2559 พร้อมให้บริการ
310222/02/2017การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคคตวรเมธ สุขพรสวรรค์ ไม่พิจารณา
310122/02/2017คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวรเมธ สุขพรสวรรค์ ไม่พิจารณา
310022/02/2017กฏหมายรัฐธรรมนูญวรเมธ สุขพรสวรรค์342 บ43ก 2559 พร้อมให้บริการ
309922/02/2017ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวรเมธ สุขพรสวรรค์340 ม25ค 2559 พร้อมให้บริการ
309822/02/2017ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์วรเมธ สุขพรสวรรค์320 ช116ค พร้อมให้บริการ
309722/02/2017เตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่องจนิสตา ทองใย371.1076 ว17ต พร้อมให้บริการ
309622/02/2017คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครูจนิสตา ทองใย371.1076 ภ111ค พร้อมให้บริการ
309522/02/2017คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้จนิสตา ทองใย371.1076 ภ111ค พร้อมให้บริการ
309422/02/2017คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาจนิสตา ทองใย371.1076 ภ111ค พร้อมให้บริการ
309322/02/2017ติวเข้มสอบครูผู้ช่วยจนิสตา ทองใย371.1076 ส26ต พร้อมให้บริการ
309222/02/2017เตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT5จนิสตา ทองใย371.1076 ต57 พร้อมให้บริการ
309122/02/2017รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์จนิสตา ทองใย371.1076 อ44ร พร้อมให้บริการ
309022/02/2017คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ภาค ก.จนิสตา ทองใย510.76 อ44ค พร้อมให้บริการ
308922/02/2017คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษาจนิสตา ทองใย371.1076 ป17ค พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป